Ako program Google Partners používa úrovne prístupu pre účet správcu

Váš prístup k funkciám programu Google Partners bude závisieť od vášho pridruženia k účtu správcu Google Ads (MKC) a úrovne vášho prístupu. Ak nemáte účet správcu Google Ads, ale chcete získať certifikáciu, pozrite si školenia Googlu a certifikácie Google Ads v platforme Skillshop.

Čo to znamená pre vás

Započítavanie vašich certifikácií do stavu odznaku a firemnej špecializácie

  • V službe Google Ads: Každého používateľa, ktorého e‑mailová adresa má správcovský alebo štandardný prístup správcu Google Ads k účtu správcu Google Ads (MKC) alebo účtom podsprávcov vašej firmy, budeme považovať za pridruženého k vašej firme a jeho certifikácie Google Ads sa budú započítavať do stavu odznaku a firemnej špecializácie vašej firmy.
Používatelia s prístupom iba na čítanie nemôžu prispievať k stavu odznaku a špecializácie.
  • Nezabudnite vo svojom profile Skillshop uviesť e‑mailovú adresu svojej firmy alebo pridružiť svoju e‑mailovú adresu účtu Skillshop k účtu správcu firmy.
  • Zdieľajte informácie o účte so svojou firmou, aby sa vaše certifikácie počítali do jej odznaku a špecializácií.

Zobrazenie stavu odznaku a firemnej špecializácie

  • V službe Google Ads: Kartu programu Partners a stav loga certifikátu a špecializácií vašej spoločnosti bude vidieť každý používateľ pridružený k účtu správcu Google Ads vašej spoločnosti, ktorý má k nemu správcovský prístup, štandardný prístup alebo prístup iba na čítanie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory