Jak Google Partners wykorzystuje informacje o poziomach dostępu do konta menedżera

 O tym, czy masz dostęp do funkcji Google Partners, decyduje Twoje powiązanie z kontem menedżera Google Ads (MCK) i poziom dostępu do tego konta.  Jeśli nie masz konta menedżera Google Ads, ale chcesz uzyskać certyfikat, zapoznaj się ze stroną Academy for Ads, gdzie znajdziesz szkolenia i kursy certyfikacyjne Google Ads.

Co to oznacza dla Ciebie

Uwzględnianie certyfikatów przy ustalaniu statusu Partnera i stanu specjalizacji

  • W Google Ads: każdy użytkownik, którego adres e-mail ma administracyjny albo standardowy dostęp menedżera Google Ads do konta menedżera Google Ads (MCK) firmy albo podrzędnych kont menedżera, będzie traktowany jak użytkownik połączony z firmą. Oznacza to, że jego certyfikaty Google Ads będą uwzględniane podczas ustalania statusu Partnera i stanu specjalizacji agencji. Pamiętaj, że użytkownicy z dostępem tylko do odczytu nie są uwzględniani przy określaniu statusu Partnera i stanu specjalizacji.
  • Dopilnuj, by podać swój firmowy adres e-mail w profilu Academy for Ads i by adres e-mail używany na koncie Academy for Ads był powiązany z kontem menedżera Twojej firmy. 
  • Udostępnij informacje o koncie swojej firmie, aby Twoje certyfikaty zostały uwzględnione podczas określania statusu i specjalizacji agencji.

Uwaga: możliwe, że z powodu tej zmiany zauważysz różnicę w liczbie użytkowników posiadających certyfikaty.

Sprawdzanie statusu Partnera i stanu specjalizacji agencji

  • W Google Ads: każdy użytkownik połączony z kontem menedżera Google Ads (MCK) agencji – z dostępem standardowym, administracyjnym lub tylko do odczytu do konta menedżera Google Ads – będzie mógł wyświetlić kartę programu Google Partners i zobaczyć status Partnera oraz stan specjalizacji tej agencji.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?