Plánovanie kampane v Obsahovej sieti pomocou nového prostredia Google Ads

V novom prostredí Google Ads už Plánovač kampaní v Obsahovej sieti nie je k dispozícii ako samostatný nástroj Jeho funkcie (plánovanie a prognózy kampaní) boli namiesto toho začlenené do možností vytvárania kampaní a zacielenia, aby ste vedeli, akú výkonnosť môžu kampane v Obsahovej sieti dosiahnuť.

V tomto článku získate informácie o zlepšených funkciách plánovania a tvorby prognóz v novom prostredí Google Ads a zistíte, ako vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele s menšou námahou.

Výhody funkcií plánovania a tvorby prognóz v novom prostredí Google Ads

  • Získate informácie práve vtedy, keď ich potrebujete. Nemusíte sa prepínať medzi službou Google Ads a Plánovačom kampaní v Obsahovej sieti.
  • Získate lepšie prognózy, pretože je podporovaných viac formátov reklamy a možností zacielenia.

Čo sa mení

  • Možnosti zacielenia: Ak hľadáte nápady na zacielenie, nové prostredie Google Ads umožňuje zacieliť prostredníctvom slova, frázy alebo webovej adresy v rámci spôsobov zacielenia na publiká, témy, umiestnenia a kľúčové slová.
  • Podrobnosti inventára: Ak chcete získať podrobnosti inventára, nové prostredie Google Ads vám ich pri vytváraní novej reklamnej skupiny alebo novej kampane a pri úprave nastavení zacielenia pomôže nájsť.
  • Prognóza výkonnosti: Ak hľadáte prognózy výkonnosti, ktoré vám pomôžu určiť, akú výkonnosť môže kampaň dosiahnuť, v novom prostredí Google Ads ich nájdete v procese tvorby kampane.  
  • Vyhľadanie umiestnení s najvyššou výkonnosťou a odporúčaných spravovaných umiestnení: Tieto funkcie už nie sú v novom prostredí Google Ads k dispozícii, pretože sa nepovažujú za osvedčené postupy pre kampane v Obsahovej sieti.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory