ดูรายงานของแต่ละร้าน

รายงานของแต่ละร้านจะแสดงจำนวนการเข้าชมร้านจริงสำหรับร้านแต่ละแห่งของคุณและ Conversion จากการกระทำเฉพาะร้านค้า เช่น การโทร การเข้าชมเว็บไซต์ การขอเส้นทางขับรถ และอื่นๆ คุณจะกระจายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ร้านค้าที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วหรือร้านค้าที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมได้เมื่อใช้ข้อมูลนี้

บทความนี้อธิบายรายงานของแต่ละร้านและวิธีการใช้รายงาน หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานประเภทอื่นๆ ตามสถานที่ตั้ง โปรดอ่านการวัดประสิทธิภาพตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

วิธีการ

  1. คลิกแคมเปญทั้งหมด หรือเลือกแคมเปญที่เฉพาะเจาะจงจากแผงการนำทางด้านซ้าย
  2. เลือกสถานที่ตั้งจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
  3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายงานทางภูมิศาสตร์ด้านบนของหน้า จากนั้นเลือกรายงานของแต่ละร้าน

เกี่ยวกับผลลัพธ์

เมื่อไปที่รายงานของแต่ละร้าน คุณจะเห็นชุดการกระทำตามสถานที่และการเข้าชมร้านค้าโดยค่าเริ่มต้น Conversion บางรายการเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการแสดงผลของสถานที่เดียวกันในแถวนี้ ในขณะที่ Conversion ที่เหลืออาจเป็นผลลัพธ์จากการแสดงผลของสถานที่อื่นๆ (ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ในแถวนี้) เมตริกทั้งหมดในรายงานนี้แสดง Conversion ทั้งหมดของสถานที่แต่ละแห่ง แม้ว่าการกระทำตามสถานที่จะไม่รวมอยู่ในคอลัมน์ "Conversion" ที่ Smart Bidding ใช้ก็ตาม

คอลัมน์เหล่านี้แสดงโดยค่าเริ่มต้น

ชื่อคอลัมน์ ความหมาย
การเข้าถึงตามสถานที่ (การแสดงผล) จำนวนครั้งที่มีการแสดงโฆษณาตามสถานที่ตั้งของร้านค้า การแสดงผลเหล่านี้อาจไม่ใช่การแสดงผลที่ทำให้เกิด Conversion ในแถวเดียวกัน (เช่น การเข้าชมร้านค้า) เมื่อร้านค้าบางแห่งอยู่ใกล้กันเกินไป ก็มีแนวโน้มสูงว่าผู้ใช้ปลายทางเห็นการแสดงผลของ "ร้าน ก" แล้วไปทำ Conversion กับ "ร้าน ข" (เช่น การเข้าชม)
การคลิกเพื่อโทร จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม "โทร" เพื่อโทรหาร้านค้าในระหว่างหรือหลังจากที่คลิกโฆษณาของผู้ลงโฆษณารายนั้น ตัวเลขนี้จะไม่รวมข้อมูลว่าการโทรแต่ละครั้งมีผู้รับสายหรือไม่ และไม่รวมระยะเวลาของการโทรแต่ละครั้ง
เส้นทางการขับขี่ จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม "ขอเส้นทาง" เพื่อนำทางไปยังร้านค้าหลังจากที่คลิกโฆษณาของผู้ลงโฆษณารายนั้น
การเข้าชมเว็บไซต์

จำนวนครั้งที่ระบบนำผู้ใช้ไปยัง URL ของร้านค้าหลังจากที่คลิกโฆษณาของผู้ลงโฆษณารายนั้น

หมายเหตุ: URL ในที่นี้หมายถึง URL ที่ร้านค้าระบุไว้เป็นข้อมูลตามสถานที่ตั้ง (เช่น หน้ารายละเอียดของสถานที่ตั้ง) และไม่ได้อ้างอิงถึง URL ของโฆษณา
การเข้าชมร้านค้า จํานวนครั้งที่มีผู้เข้าชมร้านค้าหลังจากที่คลิกโฆษณา

คอลัมน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำตามสถานที่และการเข้าชมร้านค้าที่คุณเพิ่มลงในรายงานได้มีดังนี้

ชื่อคอลัมน์ ความหมาย
เมนู จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกลิงก์เพื่อดูเมนูของร้านค้าหลังจากที่คลิกโฆษณา
เมนู
(ดูผ่าน)
จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกลิงก์เพื่อดูเมนูของร้านค้าหลังจากที่ดูโฆษณา
คำสั่งซื้อ จํานวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม "สั่งซื้อ" เพื่อสั่งซื้อหลังจากที่คลิกโฆษณา
คำสั่งซื้อ
(ดูผ่าน)
จํานวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม "สั่งซื้อ" เพื่อสั่งซื้อหลังจากที่ดูโฆษณา
การคลิกเพื่อโทร (ดูผ่าน) จำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม "โทร" เพื่อโทรหาร้านค้าหลังจากที่ดูโฆษณา ตัวเลขนี้จะไม่รวมข้อมูลว่าการโทรแต่ละครั้งมีผู้รับสายหรือไม่ และไม่รวมระยะเวลาของการโทรแต่ละครั้ง
เส้นทางการขับขี่ (ดูผ่าน) จํานวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม "ขอเส้นทาง" เพื่อนําทางไปยังร้านค้าหลังจากที่ดูโฆษณา
การเข้าชมเว็บไซต์ (ดูผ่าน)

จำนวนครั้งที่ระบบนำผู้ใช้ไปยัง URL ของร้านค้าหลังจากที่ดูโฆษณา

หมายเหตุ: URL ในที่นี้หมายถึง URL ที่ร้านค้าระบุไว้เป็นข้อมูลตามสถานที่ตั้ง (เช่น หน้ารายละเอียดของสถานที่ตั้ง) และไม่ได้อ้างอิงถึง URL ของโฆษณา

การมีส่วนร่วมอื่นๆ จำนวน Conversion อื่นๆ (เช่น การโพสต์รีวิวหรือการบันทึกสถานที่ตั้งของร้านค้า) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้คลิกโฆษณา
การมีส่วนร่วมอื่นๆ (ดูผ่าน) จำนวน Conversion อื่นๆ (เช่น การโพสต์รีวิวหรือการบันทึกสถานที่ตั้งของร้านค้า) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้ดูโฆษณา
การเข้าชมร้านค้า (ดูผ่าน) จำนวนครั้งที่มีผู้เข้าชมร้านค้าหลังจากที่ดูโฆษณา
หมายเหตุ: หากต้องการแสดงสถิติของสถานที่ตั้งเก่าทั้งหมด ให้คลิกเมนู 3 จุด 3 dot icon และเลือก "แสดงรายการที่นําออก" จํานวนใน "รายงานของแต่ละร้าน" มักไม่ได้นับรวมในระดับแคมเปญ เนื่องจากระบบจะไม่แสดงจํานวนจากสถานที่ที่นําออกโดยค่าเริ่มต้น

Attribution

ในเส้นทางสู่ Conversion หนึ่งๆ ลูกค้าอาจทำการค้นหาหลายครั้งและโต้ตอบกับโฆษณาหลายรายการจากผู้ลงโฆษณารายเดียวกัน รูปแบบการระบุแหล่งที่มาช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะให้เครดิตแก่แต่ละคลิกสำหรับ Conversion เท่าใด คุณจะให้เครดิตแก่คลิกแรก คลิกสุดท้าย หรือหลายๆ คลิกรวมกันก็ได้

ระบบจะระบุแหล่งที่มาของ Conversion การกระทำตามสถานที่โดยใช้รูปแบบ "คลิกสุดท้าย" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการระบุแหล่งที่มา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false