Konverzie miestnych akcií

Poznámka: Ak už používate sledovanie konverzií z návštev predajne, možno nebude potrebné, aby ste používali konverzie miestnych akcií. Váš účet ich začne zaznamenávať automaticky po splnení kritérií pre konverzie z návštev predajne. Ak máte nízky počet konverzií z návštev predajne alebo ak návštevy predajne nemeriate, konverzie miestnych akcií vám poskytnú relevantné prehľady výkonnosti kampaní.  

Konverzie miestnych akcií sa započítavajú, keď ľudia vykonajú akciu týkajúcu sa kamennej prevádzky inzerenta (napríklad predajne) počas interakcie alebo po interakcii s reklamou príslušného inzerenta. Keďže konverzie miestnych akcií prebiehajú v službách Googlu (napríklad Mapy Google), Google Ads definuje miestne akcie automaticky. Údaje o konverziách miestnych akcií sú agregované a anonymné. Údaje o konverziách miestnych akcií sú dostupné iba pre určitých inzerentov. K dispozícii nie sú napríklad pre inzerentov v kategóriách citlivých miest súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, náboženstvom, sexuálnym obsahom a deťmi.

Ak váš účet zaznamená konverzie súvisiace s týmito miestnymi akciami, zobrazia sa v tabuľke Konverzné akcie spolu s akýmikoľvek ďalšími konverznými akciami, ktoré ste definovali. Tieto informácie si môžete pozrieť tiež v ktoromkoľvek zo svojich prehľadov služby Google Ads. Stačí, keď stĺpec Všetky konverzie budete segmentovať podľa konverznej akcie. Konverzie miestnych akcií nie sú predvolene zahrnuté v stĺpci Konverzie.

Pozrite si nasledujúcu tabuľku konverzií miestnych akcií:

Konverzia Popis
Kliknutia na odkaz na hovor Kliknutia na tlačidlo Volať v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu založenej na polohe po interakcii s reklamou
Miestne akcie – trasa Kliknutia na tlačidlo Nájsť trasu v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu založenej na polohe po interakcii s reklamou
Miestne akcie – návštevy webu Kliknutia na odkaz na web v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu založenej na polohe po interakcii s reklamou
Miestne akcie – iné zapojenia Kliknutia na iné sledované akcie používateľov (napríklad zdieľanie polohy, uloženie atď.) v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu založenej na polohe po interakcii s reklamou
Miestne akcie – objednávky (V určitých odvetviach) Kliknutia na tlačidlo Objednať v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu založenej na polohe po interakcii s reklamou
Miestne akcie – zobrazenia ponuky (V určitých odvetviach) Kliknutia na odkaz na ponuku v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu založenej na polohe po interakcii s reklamou

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory