Konverzie miestnych akcií

Konverzie miestnych akcií sa započítavajú, keď ľudia vykonajú akciu, ktorá je špecifická pre kamennú pobočku inzerenta (napríklad predajňu), počas interakcie alebo po interakcii s reklamou príslušného inzerenta. Keďže konverzie miestnych akcií prebiehajú v službách Googlu (napríklad Mapy Google), Google Ads definuje miestne akcie automaticky. Údaje o konverziách miestnych akcií sú agregované a anonymné. Údaje o konverziách miestnych akcií sú dostupné iba pre určitých inzerentov. K dispozícii nie sú napríklad pre inzerentov v rámci kategórií citlivých oblastí súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, náboženstvom, obsahom pre dospelých a deťmi.

Ak váš účet zaznamená konverzie súvisiace s týmito miestnymi akciami, uvidíte ich v tabuľke konverzných akcií spolu s akýmikoľvek ďalšími konverznými akciami, ktoré ste definovali. Tieto informácie si môžete pozrieť tiež v ktoromkoľvek zo svojich prehľadov služby Google Ads. Stačí, keď stĺpec Všetky konverzie budete segmentovať podľa konverznej akcie. Konverzie pridružené ku konverziám miestnych akcií nie sú predvolene zahrnuté v stĺpci Konverzie.

Poznáme šesť miestnych akcií:

  1. Kliknutia na odkaz na hovor: Kliknutia na tlačidlo Zavolať v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu viazanej na miesto po interakcii s reklamou.
  2. Miestne akcie – trasa: Kliknutia na tlačidlo Získať trasu v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu viazanej na miesto po interakcii s reklamou.
  3. Miestne akcie – návštevy webu: Kliknutia na odkaz na web v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu viazanej na miesto po interakcii s reklamou.
  4. Miestne akcie – ostatné interakcie: Kliknutia na iné sledované akcie používateľov (napríklad zdieľanie miesta, uloženie atď.) v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu viazanej na miesto po interakcii s reklamou.
  5. Miestne akcie – objednávky (špecifické pre vertikálu): Kliknutia na tlačidlo Objednať v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu viazanej na miesto po interakcii s reklamou.
  6. Miestne akcie – zobrazenia ponuky (špecifické pre vertikálu): Kliknutia na odkaz na ponuku v ľubovoľnej reklame alebo službe Googlu viazanej na miesto po interakcii s reklamou.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory