เกี่ยวกับ Reach Planner

Reach Planner คือเครื่องมือการวางแผนแคมเปญของ Google Ads ที่ออกแบบมาเพื่อให้วางแผนแคมเปญวิดีโอที่อิงตามการเข้าถึงได้ทั่วทั้ง YouTube รวมถึงแอปและเว็บไซต์พาร์ทเนอร์วิดีโอในมากกว่า 50 ประเทศอย่างแม่นยำ

ข้อมูลของ Reach Planner ขึ้นอยู่กับวิธีการ Unique Reach ของ Google ซึ่งได้รับการตรวจสอบกับบุคคลที่สามและสอดคล้องกับการเข้าถึงและการเสนอราคาที่เกิดขึ้นจริงตามรายงาน Reach Planner จะได้รับการอัปเดตทุกสัปดาห์เพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลล่าสุด และจะแสดงการเข้าถึงและความถี่โดยประมาณ แต่ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพ  ประสิทธิภาพที่แท้จริงของแคมเปญขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น คุณภาพโฆษณาและความเกี่ยวข้องของโฆษณา

ข้อดี

Reach Planner สามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้

 • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในอุปกรณ์ที่หลากหลาย
 • วางแผนการเข้าถึงของโฆษณาได้ทั่วทั้ง YouTube รวมถึงแอปและเว็บไซต์ Google พาร์ทเนอร์วิดีโอในมากกว่า 50 ตลาดทั่วโลกอย่างแม่นยำ
 • พัฒนาการคำนวณคะแนนเรตติ้งเป้าหมายและราคาต่อหนึ่งคะแนน

วิธีการทำงาน

Reach Planner ออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่วางแผนโฆษณาที่วางแผนการเข้าถึงและความถี่ของแบรนด์หรือแคมเปญวิดีโอในอนาคต ตลอดจนนักวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องการนำเสนอวิดีโอดิจิทัลลงในแผนการโฆษณา ปรับแต่งกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสำหรับคุณเพื่อวางแผนการเข้าถึงของโฆษณาได้อย่างแม่นยำโดยใช้เมตริกต่อไปนี้
 

 • การบรรลุเป้าหมาย: จำนวนคนในผู้ชมเป้าหมายที่กำหนดไว้ของแคมเปญซึ่งวางแผนว่าจะเข้าถึง
 • เปอร์เซ็นต์การบรรลุเป้าหมาย: เปอร์เซ็นต์ของผู้ชมเป้าหมายที่กำหนดไว้ของแคมเปญซึ่งวางแผนว่าจะเข้าถึง
 • ความถี่เฉลี่ย: จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่คาดว่าคนคนหนึ่งจะดูโฆษณาได้ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญ
 • CPM: ราคาต่อการแสดงผลพันครั้ง (CPM) ในการเข้าถึงทั้งหมดของแผน ไม่ใช่เพียงในข้อมูลประชากรเป้าหมาย (การบรรลุเป้าหมาย)
 • eCPM: ราคาต่อการแสดงผลพันครั้ง (CPM) ในผู้ชมเป้าหมาย (การบรรลุเป้าหมาย) 
 • คะแนนเรตติ้งเป้าหมาย (TRP): หรือที่เรียกว่าคะแนนเรตติ้งรวม (GRP) ในกลุ่มประชากรหรือตามเป้าหมายซึ่งมาจาก การบรรลุเป้าหมาย x ความถี่เฉลี่ย ตัวอย่างเช่น หากแผนการโฆษณาของผู้ลงโฆษณาเข้าถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประชากรโดยมีความถี่ 1 เท่ากับว่าคุณมี GRP สาธิตอยู่ที่ 10 การคำนวณจะแตกต่างจาก GRP เพราะคุณกำลังพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มประชากร ไม่ใช่ประชากรผู้ใช้ทั้งหมด
 • ราคาต่อคะแนน (เรตติ้งเป้าหมาย) (CPP): ค่าใช้จ่ายรวมหารด้วย TRP
 • ประชากร: จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มประชากรเป้าหมายในตำแหน่งของคุณ
 • ประชากร YouTube: จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มประชากรเป้าหมายที่เข้าชม YouTube ใน 30 วันที่ผ่านมา
 • ประชากรดิจิทัล: จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มประชากรเป้าหมายที่รายงานว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตใน 30 วันที่ผ่านมา
 • ประชากรทีวี: จำนวนคนทั้งหมดในกลุ่มประชากรเป้าหมายที่รายงานว่าดูทีวีใน 30 วันที่ผ่านมา

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Reach Curve

จุดที่สูงที่สุดบนเส้นโค้งมักหมายถึงจุดการเข้าถึงสูงสุด ซึ่งแสดงจำนวนผู้คนสูงสุดที่แคมเปญจะเข้าถึงได้

ไม่ควรสับสนระหว่างจุดการเข้าถึงสูงสุดกับการเข้าถึงด้านบรรณาธิการ (จำนวนคนทั้งหมดที่ดูเนื้อหา YouTube) ซึ่งมักแสดงโดยโซลูชันของอุตสาหกรรมอื่นๆ การเข้าถึงด้านบรรณาธิการครอบคลุมกว่าการเข้าถึงเชิงพาณิชย์หรือที่สร้างรายได้ทั้งหมด จึงอาจสูงเกินการเข้าถึงสูงสุดของแคมเปญเดียว 

Reach Planner เทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกัน

หากคุณใช้เครื่องมือการเข้าถึงอื่นๆ คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างข้อมูลของเครื่องมือเหล่านั้นกับข้อมูลจาก Reach Planner ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะวิธีการสำหรับ Reach Planner แตกต่างจากวิธีการของเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น เครื่องมืออุตสาหกรรมหลายอย่างจะวัดการเข้าถึงด้านบรรณาธิการ (มักประกอบด้วยพื้นที่โฆษณาที่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้) ในขณะที่ Reach Planner วัดการเข้าถึงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลลัพธ์ควรจะไปในทิศทางเดียวกัน 

Google มุ่งมั่นที่จะช่วยปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลจากเครื่องมืออุตสาหกรรมอิสระและทำงานอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมเหล่านั้นเพื่อให้สามารถวัดผล YouTube ได้ครบถ้วนและแม่นยำยิ่งขึ้น 

ความถี่เฉลี่ยและความถี่สูงสุด

ปัจจุบัน YouTube รองรับความถี่สูงสุดสำหรับคุกกี้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้แต่ละรายการจำกัดการแสดงผลได้ 3 ครั้งสำหรับผู้ใช้ที่มีอุปกรณ์หลายเครื่อง ตัวอย่างผู้ใช้จะนำจำนวนผู้ที่เห็นข้ามอุปกรณ์มาพิจารณา และบางครั้งอาจมีการแสดงผลมากกว่า 3 ครั้งต่อผู้ใช้  

ไม่มีเปอร์เซ็นต์การเข้าถึงหรือจำนวนประชากรรวมของแผน

ประชากรรวมและเปอร์เซ็นต์การเข้าถึง (% การเข้าถึง) จะถูกนำออกหากมีการเพิ่มเลเยอร์การกำหนดเป้าหมายที่ไม่ใช่ข้อมูลประชากร (สถานะความเป็นบิดามารดา ผู้สนใจ กลุ่มในตลาด เป็นต้น) 

เปอร์เซ็นต์การเข้าถึงเป็นค่าของเป้าหมายที่เทียบกับประชากรตามข้อมูลประชากร เมื่อคุณเพิ่มการกำหนดเป้าหมายเพิ่มเติม Google Ads จะไม่สามารถจับคู่การเข้าถึงของคุณกับการการเข้าถึงของตัวหารที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างได้อีกต่อไป เนื่องจากความเห็นที่ไม่เป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับจำนวนคนที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น "ผู้ซื้อสินค้าหรูหรา" และเพราะจำนวนคน "ที่มีแผนจะซื้อเครื่องมือเครื่องใช้" มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด Google Ads จึงต้องแสดงการเข้าถึงตามจริงแทนเปอร์เซ็นต์การเข้าถึงของประชากรนั้น

กำหนดอายุเป้าหมาย

Reach Planner ไม่รองรับการกำหนดเป้าหมายผู้เยาว์หรือกลุ่มอายุ 13-17 ปี การกำหนดอายุเป้าหมายทั้งหมดต้องกำหนดที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

ความพร้อมใช้งาน

มีให้ใช้ใน

57 ประเทศ
US, CA, AR, BR, CL, CO, CR, PE, VE

DE, FR, UK, NL, TR, PL, IT, AE, NO, FI, RO, CZ, IE, AT, CH, ES, ZA, BH, EG, GR, IQ, BU, KW, OM, PT, SA, DK, IL, SE, RU, BE, UA, MO

AU, NZ, TW, ID, MY, VN, HK, PH, TH, IN, SG, JP, KR, PK

ภูมิภาค: US, CA, JP
 

การกำหนดเป้าหมาย ข้อมูลประชากร (อายุ เพศ สถานะความเป็นบิดามารดา)
ผู้สนใจ
ผู้ที่มีแผนจะซื้อ
เหตุการณ์สำคัญในชีวิต
รูปแบบผู้บริโภค
 
รูปแบบ TrueView ในสตรีม (การประมูล)
TrueView discovery (การประมูล)
โฆษณาบัมเปอร์ (การประมูล)
นอกสตรีม (การประมูล)
Google Preferred (การจอง)
โฆษณาบัมเปอร์ใน Google Preferred (การจอง)
สำรองมาตรฐาน :15/:20 วินาที (การจอง)
โฆษณา Masthead (การจอง)
 
ฟีเจอร์อื่นๆ การลบล้างต้นทุนต่อหน่วย
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับส่วนผสมผลิตภัณฑ์ 
ตัวหารประชากร ทีวี ดิจิทัล และ YouTube

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้ Reach Planner
การวัดการเข้าถึงและความถี่
เกี่ยวกับ Google พาร์ทเนอร์วิดีโอ
 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว