O načrtovalniku dosega

Načrtovalnik dosega je orodje za načrtovanje oglaševalskih akcij Google Ads, ki je zasnovano za natančno načrtovanje oglaševalskih akcij z videooglasi na podlagi dosega v YouTubu ter na spletnih mestih in v aplikacijah Googlovih videopartnerjev v več kot 50 državah.

Podatki načrtovalnika dosega temeljijo na Googlovi metodologiji Unique Reach, ki so jo potrdili drugi ponudniki in ki je skladna z dejanskim dosegom in ponudbami v poročilih. Načrtovalnik dosega je posodobljen vsak teden, tako da uporablja najnovejše razpoložljive podatke. Načrtovalnik dosega prikazuje ocene dosega in pogostosti, vendar ne zagotavlja uspešnosti.  Dejanske uspešnosti oglaševalskih akcij so odvisne od drugih dejavnikov, kot sta kakovost in ustreznost oglasa.

Prednosti

Z načrtovalnikom dosega lahko:

 • dosežete ciljne skupine v več napravah;
 • natančno načrtujete doseg oglasov v YouTubu ter na spletnih mestih in v aplikacijah Googlovih videopartnerjev na več kot 50 globalnih trgih;
 • razvijete izračune ciljnega števila izpostavitev in cene na izpostavitev.

Delovanje

Načrtovalnik dosega je zasnovan za medijske načrtovalce, ki načrtujejo doseg in pogostost prihodnjih oglaševalskih akcij za blagovne znamke ali oglaševalskih akcij z videooglasi, in strateške načrtovalce, ki želijo v medijskih načrtih uporabljati digitalne videoposnetke. S temi meritvami lahko prilagodite idealno ciljno skupino za natančno načrtovanje dosega oglasov:
 

 • Ciljni doseg: število uporabnikov znotraj definirane ciljne skupine vaše oglaševalske akcije, za katerega je pričakovano, da ga bo vaš načrt dosegel.
 • Ciljni odstotni doseg: odstotek definirane ciljne skupine vaše oglaševalske akcije, za katerega je pričakovano, da ga bo vaš načrt dosegel.
 • Povprečna pogostost: pričakovano povprečno število ogledov oglasa s strani uporabnika v časovnem obdobju oglaševalske akcije.
 • CPM: cena na tisoč prikazov (CPM) v skupnem dosegu načrta, ne samo znotraj vaše ciljne demografske skupine (ciljni doseg).
 • eCPM: cena na tisoč prikazov (CPM) znotraj vaše ciljne skupine (ciljni doseg). 
 • Ciljno število izpostavitev (TRP): imenuje se tudi »Demografske bruto točke ocen (GRP)« ali »Ciljne bruto točke ocen (GRP)« in predstavlja (odstotek ciljnega dosega) * (povprečno pogostost). Če je na primer medijski načrt oglaševalca dosegel 10 odstotkov demografske ciljne skupine s pogostostjo 1, imate 10 GRP-jev demografske skupine. To je izračunano drugače kot GRP-ji, saj izračun temelji na naboru demografske ciljne skupine, ne na skupnem številu uporabnikov v popisu prebivalstva.
 • Cena na (ciljno število) izpostavitev (CPP): skupna cena, deljena s TRP-jem.
 • Populacija v popisu prebivalstva: skupno število uporabnikov v ciljni demografski skupini na vaši lokaciji.
 • Populacija v YouTubu: skupno število uporabnikov v ciljni demografski skupini, ki je v obdobju 30 dni obiskala YouTube.
 • Populacija uporabnikov digitalnih medijev: skupno število uporabnikov v ciljni demografski skupini, za katere je bilo zabeleženo, da so v obdobju 30 dni uporabljali internet.
 • Populacija uporabnikov televizije: skupno število uporabnikov v ciljni demografski skupini, za katere je bilo zabeleženo, da so v obdobju 30 dni gledali televizor.

 

Razumevanje krivulje dosega

Najvišja točka na krivulji se pogosto imenuje točka največjega dosega in prikazuje največje število ljudi, ki ga lahko doseže vaša oglaševalska akcija.

Točke največjega dosega ne smete zamešati z uredniškim dosegom (skupnim številom uporabnikov, ki si ogledujejo vsebino v YouTubu), ki ga pogosto prikazujejo druge panožne rešitve. Uredniški doseg je celo večji od komercialnega ali skupnega dosega, omogočenega za zaslužek, in zato lahko znatno prekorači največji doseg posamezne oglaševalske akcije. 

Primerjava načrtovalnika dosega in drugih orodij

Če uporabljate druga orodja za doseg, boste morda opazili odstopanje med podatki teh orodij in podatki načrtovalnika dosega. To se lahko zgodi, ker je metodologija za načrtovalnik dosega drugačna od metodologije drugih orodij, kar vodi do morebitnih odstopanj. Številna panožna orodja merijo uredniški doseg (ki pogosto vključuje oglasni prostor, onemogočen za zaslužek), medtem ko načrtovalnik dosega meri komercialni doseg. Kar se tiče ustreznosti, bi morali biti rezultati podobni. 

Google si prizadeva izboljševati natančnost podatkov panožnih orodij neodvisnih ponudnikov in s temi ponudniki tesno sodeluje, da bi zagotovil celovitejše in natančnejše meritve za YouTube. 

Povprečna pogostost in omejitev pogostosti

YouTube trenutno podpira omejitev pogostosti piškotkov. Tako je lahko na primer pri uporabnikih z več napravami vsak piškotek omejen na 3 prikaze na račun. Uporabniški model upošteva izpostavljenost v več napravah in lahko včasih upošteva več kot 3 prikaze na uporabnika.  

Manjkajoč odstotek dosega ali skupna populacija načrta

Skupna populacija in odstotek dosega (% dosega) glede na razširitev sta odstranjena, če so vključene plasti ciljanja, ki niso povezane z demografskimi skupinami (starševski status, afinitete, segmenti znotraj tržišča itd.). 

Odstotek dosega je izražen kot rezultat deljenja populacije ciljne skupine s populacijo demografske skupine.  Ko dodate dodatno ciljanje, Google Ads ne more več primerjati dosega z dosegom splošno sprejetega imenovalca.  Ker ni soglasnega mnenja o številu uporabnikov, za katere se šteje, da so »elitni kupci«, in ker se število uporabnikov, ki so »aktivni potrošniki za gospodinjske aparate« stalno spreminja, Google Ads namesto odstotka dosega te populacije izpostavi absolutni doseg.

Ciljne starosti

Načrtovalnik dosega ne podpira ciljanja na mladoletnike ali uporabnike starosti 13–17 let. Ciljati morate na uporabnike, stare 18 let ali več.

Razpoložljivost

Na voljo v

57 državah
US, CA, AR, BR, CL, CO, CR, PE,VE

DE, FR, UK, NL, TR, PL, IT, AE, NO, FI, RO, CZ, IE, AT, CH, ES, ZA, BH, EG, GR, IQ, BU, KW, OM, PT, SA, DK, IL, SE, RU, BE, UA, MO

AU, NZ, TW, ID, MY, VN, HK, PH, TH, IN, SG, JP,  KR, PK

Regionalno: US, CA, JP
 

Ciljanje Demografski podatki (starost, spol, starševski status)
Afiniteta
Aktivni potrošniki
Življenjski dogodki
Potrošniški vzorci
 
Oblike TrueView v okviru videoposnetka (dražba)
TrueView Discovery (dražba)
Odbojni oglasi (dražba)
Zunaj okvira videoposnetka (dražba)
Google Preferred (rezervacija)
Odbojni oglasi za Google Preferred (rezervacija)
Standard Reserve :15/:20 s (rezervacija)
Impresum (rezervacija)
 
Druge funkcije Preglasitve cene na enoto
Priporočila za kombinacijo izdelkov 
Imenovalci popisa prebivalstva, televizije, digitalne medije in YouTuba

Sorodne povezave

Uporaba načrtovalnika dosega
Merjenje dosega in pogostosti
O Googlovih videopartnerjih
 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave