Planer zasięgu – informacje

Planer zasięgu to narzędzie Google Ads do planowania kampanii, opracowane w celu dokładnego planowania kampanii wideo na podstawie zasięgu w YouTube oraz na stronach i w aplikacjach partnerów wideo w ponad 50 krajach.

Dane Planera zasięgu wykorzystują metodologię Google do pomiaru zasięgu wśród niepowtarzalnych użytkowników (Unique Reach), są weryfikowane przez firmy zewnętrzne i spójne z rzeczywistym zasięgiem i zarejestrowanymi stawkami. Planer zasięgu jest aktualizowany co tydzień, by korzystać z najnowszych dostępnych danych. To narzędzie pokazuje prognozy zasięgu i częstotliwości, ale nie gwarantuje skuteczności.  Rzeczywista skuteczność kampanii zależy od różnych czynników, takich jak jakość i trafność reklam.

Zalety

Planera zasięgu można używać, aby:

 • docierać do odbiorców na różnych urządzeniach;
 • precyzyjnie planować zasięg reklam w YouTube oraz na stronach i w aplikacjach partnerów wideo Google na ponad 50 globalnych rynkach;
 • obliczyć wskaźnik wyświetleń w grupie docelowej i koszt wskaźnika wyświetleń w grupie docelowej.

Jak to działa

Planer zasięgu został opracowany z myślą o marketerach, którzy planują zasięg i częstotliwość wyświetlania przyszłych kampanii wideo lub kampanii promujących markę, oraz planerach strategii, którzy chcą uwzględnić cyfrowe treści wideo w swoich media planach.

Planer zasięgu pozwala prognozować skuteczność Twojego media planu na podstawie danych dotyczących docelowych odbiorców i budżetu oraz innych ustawień, takich jak lokalizacja geograficzna i formaty reklam („zestaw reklam”). Prognozy są przygotowywane na podstawie trendów na rynku reklam, a także skuteczności historycznej podobnych kampanii prowadzonych w przeszłości.

Aby prognozy były zgodne z aktualnymi trendami, do ich tworzenia wykorzystujemy najnowsze dostępne dane z okresu równego zaplanowanej długości trwania kampanii (do 92 dni). Jeśli na przykład czas trwania kampanii wynosi 14 dni, prognoza powstanie w oparciu o dane z ostatnich 14 dni. Prognozy nie uwzględniają bezpośrednio sezonowości i okresów świątecznych.

Możesz dopasować idealną grupę odbiorców i dokładnie zaplanować zasięg swoich reklam, korzystając z poniższych danych:

 • Zasięg wśród docelowych odbiorców: liczba osób w grupie docelowych odbiorców Twojej kampanii, do których według prognozy dotrzesz dzięki wybranemu planowi.
 • Procentowy zasięg wśród docelowych odbiorców: odsetek osób w grupie docelowych odbiorców Twojej kampanii, do których według prognozy dotrzesz dzięki wybranemu planowi.
 • Średnia częstotliwość: średnia liczba oczekiwanych wyświetleń reklamy użytkownikowi w czasie trwania kampanii.
 • CPM: koszt tysiąca wyświetleń (CPM) w ramach planowanego całkowitego zasięgu, a nie w ramach docelowej grupy demograficznej (zasięgu wśród docelowych odbiorców).
 • eCPM: koszt tysiąca wyświetleń (CPM) w grupie docelowych odbiorców (zasięg wśród docelowych odbiorców). 
 • Wskaźnik wyświetleń w grupie docelowej (TRP): nazywany też wskaźnikiem wyświetleń brutto (GRP) w grupie demograficznej albo wśród docelowych odbiorców. Przedstawia procent zasięgu wśród docelowych odbiorców pomnożony przez średnią częstotliwość. Jeśli na przykład media plan reklamodawcy dotarł do 10% odbiorców w grupie demograficznej z częstotliwością 1, wartość GRP w grupie demograficznej wynosi 10. Wartość ta jest obliczana inaczej niż GRP, ponieważ jest oparta na puli odbiorców w grupie demograficznej, a nie całej populacji.
 • Koszt wskaźnika wyświetleń w grupie docelowej (CPP): całkowity koszt podzielony przez TRP.
 • Cała populacja kraju: całkowita liczba osób w docelowej grupie demograficznej w wybranej lokalizacji.
 • Populacja z dostępem do YouTube: całkowita liczba osób w docelowej grupie demograficznej, które odwiedziły YouTube w ciągu ostatnich 30 dni.
 • Populacja z dostępem do internetu: całkowita liczba osób w docelowej grupie demograficznej, które korzystały z internetu w ciągu ostatnich 30 dni.
 • Populacja z dostępem do telewizji: całkowita liczba osób w docelowej grupie demograficznej, które oglądały telewizję w ciągu ostatnich 30 dni.

 

Omówienie Krzywej zasięgu

Najwyższy punkt na krzywej jest często nazywany punktem maksymalnego zasięgu i pokazuje maksymalną liczbę osób, do których może dotrzeć Twoja kampania.

Punktu maksymalnego zasięgu nie należy mylić z zasięgiem naturalnym (całkowitą liczbą osób wyświetlających treści w YouTube), często pokazywanym przez inne rozwiązania branżowe. Zasięg naturalny jest większy niż komercyjny (czyli całkowity zasięg generujący przychody) i dlatego może znacznie przekraczać maksymalny zasięg pojedynczej kampanii. 

Planer zasięgu a podobne narzędzia

Jeśli korzystasz z innych narzędzi do planowania zasięgu, możesz zauważyć rozbieżności między danymi z tych narzędzi a danymi Planera zasięgu. Mogą one wynikać z faktu, że metodologia Planera zasięgu różni się od metodologii używanej w innych narzędziach. Wiele branżowych narzędzi mierzy zasięg naturalny (często z uwzględnieniem zasobów, które nie generują przychodów), podczas gdy Planer zasięgu mierzy zasięg komercyjny. Ogólne trendy w wynikach powinny być zbliżone. 

Google dokłada starań, by zwiększyć dokładność danych w niezależnych narzędziach branżowych i blisko współpracuje z ich twórcami, by umożliwić całościowe i dokładne pomiary danych z YouTube. 

Średnia częstotliwość i limit wyświetleń na użytkownika

YouTube obsługuje obecnie limity wyświetleń na użytkownika z wykorzystaniem plików cookie. Na przykład każdy plik cookie może mieć ustawione ograniczenie do trzech wyświetleń, żeby uwzględnić przypadki użytkowników korzystających z kilku urządzeń. Model użytkownika bierze pod uwagę ekspozycję na różnych urządzeniach i może czasem uwzględniać więcej niż trzy wyświetlenia na użytkownika.  

Brak procentowej wartości zasięgu lub całkowitej populacji planu

Całkowita populacja, i tym samym procentowa wartość zasięgu, są usuwane, jeśli uwzględniono niedemograficzne ustawienia kierowania (status rodzicielski, podobne zainteresowania, segmenty na rynku itp.). 

Procentowa wartość zasięgu to iloraz liczby docelowych odbiorców i populacji demograficznej.  Po dodaniu dodatkowych metod kierowania Google Ads nie może dopasować zasięgu do wspólnego mianownika.  Ponieważ nie ma definicji pozwalającej stwierdzić, ile osób uważa się za „nabywców towarów luksusowych”, a liczba osób zainteresowanych zakupem sprzętu AGD stale się zmienia, Google Ads przedstawia tylko bezwzględny zasięg zamiast procentowej wartości zasięgu w populacji.

Docelowe grupy wiekowe

Planer zasięgu nie obsługuje kierowania reklam na młodzież w wieku 13–17 lat. Kierowanie na wiek musi obejmować osoby powyżej 18 roku życia.

Dostępność

Dostępne w

57 krajów
AR, BR, CA, CL, CO, CR, PE, US, VE

AE, AT, BE, BH, BU, CH, CZ, DE, DK, EG, ES, FI, FR, GR, IE, IL, IQ, IT, KW, MO, NL, NO, OM, PL, PT, RO, RU, SA, SE, TR, UA, UK, ZA

AU, HK, ID, IN, JP, KR, MY, NZ, PH, PK, SG, TH, TW, VN

Regionalnie: CA, JP, US
 

Kierowanie Grupa demograficzna (wiek, płeć, status rodzicielski)
Podobne zainteresowania
Odbiorcy na rynku
Zdarzenia z życia
Zachowania konsumentów
 
Formaty TrueView In-Stream (aukcja)
TrueView Discovery (aukcja)
Bumpery reklamowe (aukcja)
Out-Stream (aukcja)
Google Preferred (rezerwacja)
Bumpery reklamowe Google Preferred (rezerwacja)
15- lub 20-sekundowe reklamy Standard Reserve (rezerwacja)
Masthead (rezerwacja)
 
Inne funkcje Zastępowanie kosztu jednostki
Rekomendowane zestawy reklam 
Mianowniki całej populacji kraju, populacji z dostępem do telewizji, populacji z dostępem do internetu i populacji z dostępem do YouTube

Powiązane artykuły

Korzystanie z Planera zasięgu
Pomiar zasięgu i częstotliwości
Sieć partnerów wideo Google
 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem