Par sasniedzamības plānotāju

Sasniedzamības plānotājs ir Google Ads kampaņu plānošanas rīks, ko varat izmantot, lai precīzi plānotu uz sasniedzamību balstītas video kampaņas, kas rādāmas vietnē YouTube, kā arī video partneru vietnēs un lietotnēs vairāk nekā 50 valstīs.

Sasniedzamības plānotāja datu pamatā ir Google metodoloģija Unique Reach, kas ir trešo pušu pārbaudīta un savienojama ar faktisko sasniedzamību un cenām. Sasniedzamības plānotājs tiek atjaunināts katru nedēļu, lai tiktu izmantoti visaktuālākie pieejamie dati. Sasniedzamības plānotājs rāda sasniedzamības un biežuma aprēķinus, bet nevar sniegt patiesu priekšstatu par reklāmu veiktspēju.  Faktiskā kampaņu veiktspēja ir atkarīga no citiem faktoriem, piemēram, reklāmu kvalitātes un atbilstības.

Ieguvumi

Sasniedzamības plānotāju var izmantot tālāk norādītajiem mērķiem.

 • Mērķauditoriju sasniegšanai dažādās ierīcēs.
 • Precīzai reklāmu sasniedzamības plānošanai vietnē YouTube un Google video partneru vietnēs un lietotnēs vairāk nekā 50 globālajos tirgos.
 • Sasniegtās mērķauditorijas reitinga un maksas par punktu aprēķinu izstrādei.

Darbības pamatprincipi

Sasniedzamības plānotājs ir paredzēts saziņas līdzekļu plānotājiem, kuri plāno turpmāko zīmolu kampaņu vai video kampaņu sasniedzamību un biežumu, kā arī stratēģijas plānotājiem, kuri vēlas savos saziņas līdzekļiem paredzētajos plānos iekļaut digitālo video saturu. Pielāgojiet savu ideālo mērķauditoriju, lai precīzi plānotu reklāmu sasniedzamību, izmantojot tālāk minētos rādītājus.
 

 • Mērķa sasniedzamība: lietotāju skaits jūsu kampaņas definētajā mērķauditorijā, ko plānojat sasniegt.
 • Mērķa sasniedzamība procentos: procentuālā jūsu kampaņas definētās mērķauditorijas daļa, ko plānojat sasniegt.
 • Vidējais biežums: vidējais to reižu skaits, kad lietotājs kampaņas darbības periodā varētu skatīt jūsu reklāmu.
 • MPT: maksa par tūkstoš seansiem (MPT) jūsu plāna kopējās sasniedzamības, nevis tikai mērķa demogrāfiskās grupas kontekstā (mērķa sasniedzamība).
 • fMPT: maksa par tūkstoš seansiem (MPT) jūsu mērķauditorijas kontekstā (mērķa sasniedzamība). 
 • Sasniegtās mērķauditorijas reitings (SMR): tiek dēvēts arī par demogrāfiskās grupas vai mērķa kopējo sasniegto vidējās auditorijas masu (KSVAM). Tas atspoguļo šādu vērtību: (procentuālā mērķa sasniedzamība) * (vidējais biežums). Piemēram, ja jūsu reklāmdevēja saziņas līdzekļiem paredzētais plāns sasniedza 10 procentus no tā demogrāfiskās grupas mērķauditorijas ar biežuma vērtību 1, demogrāfiskās grupas KSVAM ir 10. Šis rādītājs tiek aprēķināts atšķirīgi no KSVAM, jo tā pamatā ir demogrāfiskās grupas mērķauditorijas kopa, nevis kopējā uzskaitīto lietotāju kopa.
 • Maksa par (sasniegtās mērķauditorijas reitinga) punktu (MPP): kopējā maksa, kas dalīta ar SMR.
 • Uzskaitītie lietotāji: kopējais lietotāju skaits mērķa demogrāfiskajā grupā jūsu atrašanās vietā.
 • YouTube lietotāji: kopējais to lietotāju skaits mērķa demogrāfiskajā grupā, kuri ir apmeklējuši vietni YouTube pēdējo 30 dienu laikā.
 • Digitālās vides lietotāji: kopējais to lietotāju skaits mērķa demogrāfiskajā grupā, kuri ir ziņojuši par interneta lietošanu pēdējo 30 dienu laikā.
 • TV skatītāji: kopējais to lietotāju skaits mērķa demogrāfiskajā grupā, kuri ir ziņojuši par TV skatīšanos pēdējo 30 dienu laikā

 

Par sasniedzamības līkni

Augstākais līknes punkts bieži vien tiek dēvēts par maksimālās sasniedzamības punktu, un tas norāda maksimālo to lietotāju skaitu, kurus var sasniegt jūsu kampaņa.

Maksimālās sasniedzamības punktu nedrīkst sajaukt ar redakcionālo sasniedzamību (kopējo to lietotāju skaitu, kuri skata YouTube saturu), ko bieži vien parāda citi nozares risinājumi. Redakcionālā sasniedzamība ir vēl lielāka nekā komerciālā vai kopējās peļņas gūšanas sasniedzamība, līdz ar to tā var būtiski pārsniegt atsevišķas kampaņas maksimālo sasniedzamību. 

Sasniedzamības plānotājs salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem rīkiem

Ja izmantojat citus sasniedzamības rīkus, varat konstatēt, ka to nodrošinātie dati atšķiras no sasniedzamības plānotāja nodrošinātajiem datiem. Tas ir iespējams tāpēc, ka sasniedzamības plānotāja metodoloģija atšķiras no citu rīku metodoloģijas, un tas savukārt var radīt potenciālas neatbilstības. Daudzi nozares rīki mēra redakcionālo sasniedzamību (nereti iekļaujot krājumus, no kuriem nevar gūt peļņu), savukārt sasniedzamības plānotājs mēra komerciālo sasniedzamību. Kopumā rezultātiem tomēr ir jābūt līdzīgiem. 

Uzņēmums Google ir apņēmies palīdzēt uzlabot neatkarīgu nozares rīku datu precizitāti un cieši ar sadarbojas ar to izstrādātājiem, lai varētu nodrošināt visaptverošākus un precīzākus YouTube mērījumus. 

Vidējais biežums un rādīšanas biežuma noteikšana

YouTube pašlaik atbalsta rādīšanas biežuma noteikšanu pēc sīkfailiem. Piemēram, katram sīkfailam var noteikt līdz trim seansiem, lai ņemtu vērā lietotājus, kas izmanto vairākas ierīces. Šī vairāku ierīču ekspozīcija tiek ņemta vērā lietotāju modelī, un dažkārt katram lietotājam var tikt uzskaitīts vairāk par trim seansiem.  

Trūkstošā procentuālā sasniedzamība vai lietotāju kopskaits plānā

Tādi rādītāji kā lietotāju kopskaits un procentuālā sasniedzamība (sasniedzamība, %) pēc paplašinājuma tiek noņemti, ja tiek iekļauti ar demogrāfisko mērķauditorijas atlasi nesaistīti slāņi (vecāku statuss, intereses, tirgus segmenti u.c.). 

Procentuālā sasniedzamība tiek izteikta kā demogrāfiskās grupas mērķa funkcija.  Ja pievienojat papildu mērķauditorijas atlasi, Google Ads vairs nevar nodrošināt sasniedzamības atbilstību ar plaši pieņemtajam saucējam.  Tā kā nav vienprātības par to lietotāju skaitu, kuri tiek uzskatīti par luksusa preču pircējiem, un tā kā to lietotāju skaits, kuri tirgū meklē ierīces, pastāvīgi mainās, Google Ads var parādīt tikai absolūto sasniedzamību, nevis šo konkrēto lietotāju procentuālo sasniedzamību.

Mērķa vecums

Sasniedzamības plānotājs neatbalsta nepilngadīgo lietotāju un 13–17 gadu vecuma grupas atlasi. Visai mērķauditorijas atlasei pēc vecuma ir jāattiecas uz lietotājiem no 18 gadu vecuma.

Pieejamība

Pieejams:

57 valstis
US, CA, AR, BR, CL, CO, CR, PE, VE

DE, FR, UK, NL, TR, PL, IT, AE, NO, FI, RO, CZ, IE, AT, CH, ES, ZA, BH, EG, GR, IQ, BU, KW, OM, PT, SA, DK, IL, SE, RU, BE, UA, MO

AU, NZ, TW, ID, MY, VN, HK, PH, TH, IN, SG, JP,  KR, PK

Reģionāli: US, CA, JP
 

Mērķauditorijas atlase Demogrāfiskie dati (vecums, dzimums, vecāku statuss)
Intereses
Tirgus
Dzīves notikumi
Patērētāju tendences
 
Formāti TrueView klipā ievietota reklāma (izsole)
TrueView videoklipu atklāšanas reklāmas (izsole)
Buferreklāmas (izsole)
Ārpus klipa izvietotas (izsole)
Google Preferred (rezervēšana)
Google Preferred buferreklāmas (rezervēšana)
Standard Reserve :15/:20 s (rezervēšana)
Virsraksts (rezervēšana)
 
Citas funkcijas Maksas par vienību ignorēšana
Produktu kombināciju ieteikumi 
Lietotāju skaitīšanas, TV, digitālās vides un YouTube izmantošanas saucēji

Saistītās saites

Sasniedzamības plānotāja lietošana
Sasniedzamības un rādīšanas biežuma noteikšana
Par Google video partneriem
 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.