O alatu za planiranje dosega

Alat za planiranje dosega je Google Ads alat za planiranje kampanja osmišljen za točno planiranje dosega na temelju videokampanja na YouTubeu, web-lokacijama partnera za videosadržaje i u aplikacijama u više od 50 zemalja.

Podaci alata za planiranje dosega temelje se na Googleovoj tehnologiji Unique Reach koju su potvrdile treće strane, a podaci se podudaraju sa stvarnim prijavljenim dosegom i licitacijama. Alat za planiranje dosega ažurira se jednom tjedno kako bi koristio najnovije dostupne podatke. Alat prikazuje procjene dosega i učestalosti, ali ne jamči izvedbu.  Stvarne izvedbe kampanja ovise o drugim faktorima, kao što su kvaliteta oglasa i njihova relevantnost.

Prednosti

Alat za planiranje dosega može se upotrebljavati za sljedeće:

 • dosezanje publike na većem broju uređaja
 • točno planiranje dosega oglasa na YouTubeu, web-lokacijama Google partnera za videosadržaje i u aplikacijama na više od 50 globalnih tržišta
 • razvoj izračuna za pojavljivanja u odnosu na broj osoba u ciljanoj publici i izračuna cijene dosega 1% ciljanog segmenta publike.

Način funkcioniranja

Alat za planiranje dosega osmišljen je za planere medija koji planiraju doseg i učestalost budućih kampanja za promociju robne marke ili videokampanja i za planere strategija koji u svoje medijske planove žele ugraditi digitalne videozapise. Prilagodite svoju idealnu publiku da biste točno planirali doseg svojih oglasa upotrebom sljedećih mjernih podataka:
 

 • Doseg unutar ciljane publike: broj korisnika u definiranoj ciljnoj publici kampanje koji prema planu namjeravate doseći.
 • Postotak dosega unutar ciljane publike: postotak definirane ciljane publike kampanje koji prema planu namjeravate doseći.
 • Prosječna učestalost: prosječan broj očekivanih pregleda oglasa tijekom razdoblja kampanje.
 • CPM: cijena po tisuću pojavljivanja (CPM) za ukupni doseg vašeg plana, a ne samo unutar ciljane demografske skupine (doseg unutar ciljane publike).
 • eCPM: cijena po tisuću pojavljivanja (CPM) unutar ciljne publike (doseg unutar ciljane publike). 
 • Pojavljivanja u odnosu na broj osoba u ciljanoj publici (TRP): poznata i kao pojavljivanja u demografskoj skupini ili ukupan doseg unutar ciljane publike (GRP), predstavljaju umnožak postotka dosega unutar ciljane publike i prosječne učestalosti. Na primjer, ako je medijski plan oglašivača dosegao 10 posto svoje publike unutar demografske skupine s učestalosti koja iznosi 1, tada imate 10 GRP-ova u demografskoj skupini. Ona se računaju drugačije od GRP-ova jer ih temeljite na grupi demografske skupine, a ne na popisu ukupnog broja stanovnika u svijetu.
 • Cijena po pojavljivanju u odnosu na broj osoba u ciljanoj publici (CPP): ukupna cijena podijeljena s TRP-om
 • Cenzus-populacija: ukupan broj osoba u ciljanoj demografskoj skupini na vašoj lokaciji.
 • YouTube populacija: ukupan broj korisnika u ciljanoj demografskoj skupini koji posjećuju YouTube tijekom 30 dana.
 • Digitalna populacija: ukupan broj korisnika u ciljanoj demografskoj skupini za koje je izviješteno da upotrebljavaju internet tijekom 30 dana.
 • TV populacija: ukupan broj korisnika u ciljanoj demografskoj skupini za koje je izvješteno gledanje TV-a tijekom 30 dana.

 

Razumijevanje krivulje dosega

Najviša točka na krivulji često se naziva točkom najvećeg dosega jer prikazuje maksimalan broj osoba koje vaša kampanja može doseći.

Točka najvećeg dosega ne smije se miješati s uredničkim dosegom (ukupan broj korisnika koje pregledava sadržaj na YouTubeu), koji često prikazuju druga rješenja iz djelatnosti. Urednički doseg veći je i od komercijalnog ili ukupno unovčivog dosega i stoga može znatno prelaziti maksimalni doseg jedne kampanje. 

Alat za planiranje dosega u odnosu na slične alate

Ako upotrebljavate druge alate, mogli biste primijetiti razliku između njihovih podataka i podataka alata za planiranje dosega. Razlog tome može biti razlika u metodologiji alata za planiranje dosega od one drugih alata. Brojni alati djelatnosti mjere urednički doseg (koji često uključuje oglasni prostor koji se ne može unovčiti) dok alat za planiranje dosega mjeri komercijalni doseg. Stoga bi rezultati trebali biti slični. 

Google je predan tome da pomogne u poboljšanju točnosti podataka nezavisnih alata iz djelatnosti i blisko surađuje s vlasnicima tih alata kako bi omogućio sveobuhvatnija i točnija mjerenja podataka YouTubea. 

Prosječna učestalost i ograničenje učestalosti

YouTube trenutačno podržava ograničenja učestalosti za kolačiće. Na primjer, svaki kolačić može se ograničiti na 3 pojavljivanja za račun korisnika koji ima veći broj uređaja. Model korisnika u obzir uzima tu izloženost na svim uređajima i ponekad može obuhvaćati više od 3 pojavljivanja po korisniku.  

Neostvarivanje postotka dosega ili ukupne populacije plana

Ukupna populacija i postotak dosega (doseg %) po proširenju uklanjaju se ako su uključeni slojevi ciljanja koji nisu demografski (roditeljski status, afiniteti, segmenti tržišta itd.). 

Postotak dosega izražava se kao funkcija cilja i demografske populacije.  Ako dodate dodatno ciljanje, Google Ads više ne može usklađivati vaš doseg s onim široko prihvaćenog denominatora  Budući da ne postoji popis broja korisnika koji se smatraju "kupcima luksuzne robe" i zato što se broj korisnika "koji na tržištu traže uređaje" stalno mijenja, Google Adsu je preostalo da istakne vaš apsolutni doseg umjesto postotak dosega te populacije.

Ciljanje dobi

Alat za planiranje dosega ne podržava ciljanje maloljetnika u dobi od 13 do 17 godina. Svako ciljanje dobi mora se primjenjivati na osobe starije od 18 godina.

Dostupnost

Dostupno u

57 zemalja
US, CA, AR, BR, CL, CO, CR, PE, VE

DE, FR, UK, NL, TR, PL, IT, AE, NO, FI, RO, CZ, IE, AT, CH, ES, ZA, BH, EG, GR, IQ, BU, KW, OM, PT, SA, DK, IL, SE, RU, BE, UA, MO

AU, NZ, TW, ID, MY, VN, HK, PH, TH, IN, SG, JP,  KR, PK

Regionalno: US, CA, JP
 

Ciljanje Demografsko (dob, spol, roditeljski status)
Afinitet
Kupci određenog proizvoda
Značajni događaji u životu
Potrošački uzorci
 
Formati Umetnuti oglasi TrueView (dražba)
Oglasi TrueView za otkrivanje videozapisa (dražba)
Bumper oglasi (dražba)
Oglasi izvan streama (dražba)
Google Preferred (rezervacija)
Google Preferred bumper oglasi (rezervacija)
Standard Reserve :15/:20 s (rezervacija)
Masthead (rezervacija)
 
Ostale značajke Nadjačavanja cijena po jedinici
Preporuke miksa proizvoda 
Census, TV, Digital i YouTube denominatori

Povezani članci

Kako upotrebljavati alat za planiranje dosega
Mjerenje dosega i učestalosti
O Googleovim partnerima za videosadržaje
 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem