Tietoja Kattavuuden suunnittelijasta

Kattavuuden suunnittelija on Google Adsin kampanjoiden suunnitteluun tarkoitettu työkalu, jonka avulla voit suunnitella tarkasti kattavuuteen perustuvia videokampanjoita. Niitä voidaan näyttää YouTubessa sekä videokumppanien sivustoilla ja sovelluksissa yli 50 maassa.

Kattavuuden suunnittelijan data perustuu Googlen Unique Reach ‑menetelmään, jossa dataa verrataan kolmansien osapuolten samankaltaisten työkalujen tuottamaan dataan ja jonka data on yhdenmukaista todellisen kattavuuden ja ilmoitettujen hintatarjousten kanssa. Kattavuuden suunnittelija päivitetään viikoittain käyttämään uusinta saatavilla olevaa dataa. Kattavuuden suunnittelijasta voit nähdä arviot kattavuudesta ja näyttötiheydestä, mutta työkalu ei takaa kampanjoiden tehokkuutta.  Kampanjan todellinen toimivuus määräytyy muiden tekijöiden (kuten mainosten laadun ja relevanssin) mukaan.

Edut

Kattavuuden suunnittelijan avulla voit

 • tavoittaa yleisöjä useilla eri laitteilla
 • suunnitella mainosten kattavuuden tarkasti kampanjoissa, joita näytetään YouTubessa sekä Googlen videokumppanien sivustoilla ja sovelluksissa yli 50 maassa
 • luoda kohdistuksen saamaa pistearvoa (TRP) ja hinta per TRP ‑arvoa (CPP) koskevia laskelmia.

Näin se toimii

Kattavuuden suunnittelija on suunniteltu sellaisia mediasuunnittelijoita varten, jotka suunnittelevat tulevien brändi- ja videokampanjoiden kattavuutta ja näyttötiheyttä, sekä sellaisia strategioiden suunnittelijoita varten, jotka haluavat hyödyntää digitaalisia videoita mediasuunnitelmissaan.

Tavoittavuuden suunnittelija luo ennusteen siitä, millaisia tuloksia voit saada mediasuunnitelmallasi. Ennusteen pohjana ovat valitsemasi yleisö, budjetti ja muut asetukset, kuten maantieteellinen sijainti ja mainosmuodot ("mainosmix"). Ennusteet mallinnetaan mainosmarkkinoiden trendien sekä samankaltaisten kampanjoiden aiemman kehityksen avulla. 

Jotta ennusteissa voidaan hyödyntää uusimpia trendejä, ennusteet perustuvat viimeisimpään dataan, joka on saatavilla kampanjasi suunniteltua kestoa vastaavalta ajanjaksolta (enintään 92 päivän ajalta). Jos olet valinnut kampanjasi kestoksi esimerkiksi 14 päivää, ennuste perustuu tätä päivää edeltävään 14 päivään. Ennusteissa ei oteta erikseen huomioon tulevia kausivaihteluita ja lomia.

Muokkaamalla ihanneyleisöäsi voit suunnitella mainostesi kattavuuden tarkasti käyttämällä apuna seuraavia mittareita:

 • Tavoitteen mukainen kattavuus: Tämä ilmaisee niiden käyttäjien määrän, jotka kuuluvat kampanjalle määritettyyn kohdeyleisöön ja jotka odotat tavoittavasi suunnitelmallasi.
 • Tavoitteen mukaisen kattavuuden prosentti: Tämä ilmaisee kampanjalle määritetyn kohdeyleisön prosenttiosuuden, jonka odotat tavoittavasi suunnitelmallasi.
 • Keskimääräinen näyttötiheys: Tämä ilmaisee, kuinka monta kertaa yhden käyttäjän voidaan keskimäärin odottaa katselevan mainostasi kampanjan aikana.
 • CPM: Tämä on tuhannen näyttökerran hinta, joka perustuu suunnitelmasi kokonaiskattavuuteen pelkän demografisen kohderyhmän keskuudessa mitatun kattavuuden (eli tavoitteen mukaisen kattavuuden) sijasta.
 • eCPM: Tämä on tuhannen näyttökerran hinta (CPM) kohdeyleisösi keskuudessa (tavoitteen mukainen kattavuus). 
 • Kohdistuksen saama pistearvo (TRP): Tämä tunnetaan myös bruttopeittona (GRP) kohdeyleisössä tai demografisessa kohderyhmässä, ja se lasketaan kertomalla tavoitteen mukaisen kattavuuden prosentti keskimääräisellä näyttötiheydellä. Jos esimerkiksi mainostajasi mediasuunnitelma on tavoittanut 10 prosenttia määritetystä demografisesta kohderyhmästäsi ja näyttötiheys on 1, sinulla on 10 GRP:tä demografisessa kohderyhmässäsi. TRP-arvo lasketaan eri tavalla kuin GRP-arvo, koska se perustuu kaikkien potentiaalisesti mainoksen näkevien käyttäjien sijasta vain määritettyyn demografiseen kohderyhmään.
 • Hinta per TRP ‑arvo (CPP): Tämä arvo saadaan jakamalla kokonaishinta TRP-arvolla.
 • Kohdeyleisö/Väestö: Tämä ilmaisee demografiseen kohderyhmääsi kuuluvien henkilöiden kokonaismäärän sijainnissasi.
 • Kohdeyleisö/YouTube: Tämä ilmaisee niiden demografiseen kohderyhmääsi kuuluvien henkilöiden kokonaismäärän, jotka ovat käyneet YouTubessa viimeisen 30 päivän aikana.
 • Kohdeyleisö / Digitaalinen yleisö: Tämä ilmaisee niiden demografiseen kohderyhmääsi kuuluvien henkilöiden kokonaismäärän, jotka ovat ilmoittaneet käyttäneensä internetiä viimeisen 30 päivän aikana.
 • Kohdeyleisö / TV-yleisö: Tämä ilmaisee niiden demografiseen kohderyhmääsi kuuluvien henkilöiden kokonaismäärän, jotka ovat ilmoittaneet katsoneensa televisiota viimeisen 30 päivän aikana.

 

Kattavuuskäyrän tulkitseminen

Käyrän korkeimmasta kohdasta puhutaan usein korkeimman kattavuuden pisteenä, ja se osoittaa niiden käyttäjien enimmäismäärän, jotka voit tavoittaa kampanjallasi.

Korkeimman kattavuuden pistettä ei tule sekoittaa toimitukselliseen kattavuuteen (eli YouTube-sisältöä katsovien käyttäjien kokonaismäärään), jota käytetään monissa muissa alan ratkaisuissa. Koska toimituksellinen kattavuus on jopa kaupallista tai tuloutettavissa olevaa kattavuutta laajempi käsite, se voi olla huomattavasti suurempi kuin yksittäisen kampanjan enimmäiskattavuus. 

Kattavuuden suunnittelija vs. muut vastaavat työkalut

Jos käytät muita kattavuustyökaluja, saatat havaita eroja niiden tuottaman datan ja Kattavuuden suunnittelijan tuottaman datan välillä. Tämä johtuu siitä, että Kattavuuden suunnittelijassa käytetty menetelmä eroaa muiden työkalujen menetelmistä ja saattaa näin ollen johtaa epäyhdenmukaisuuksiin. Monet alan työkalut mittaavat toimituksellista kattavuutta (ja sisältävät usein mainosjakauman, joka ei ole tuloutettavissa), kun taas Kattavuuden suunnittelija mittaa kaupallista kattavuutta. Tulosten tulisi olla kuitenkin samansuuntaisia. 

Google on sitoutunut parantamaan riippumattomien alan työkalujen tuottaman datan tarkkuutta ja tekee niiden kanssa yhteistyötä YouTuben mittausratkaisujen kattavuuden ja tarkkuuden parantamiseksi. 

Keskimääräinen näyttötiheys ja näyttötiheyden rajoitus

YouTube tukee tällä hetkellä evästeisiin liittyviä näyttötiheyden rajoituksia. Jokainen eväste voidaan esimerkiksi rajata kolmeen impressioon tiliä kohden useiden laitteiden käyttäjien varalta. Käyttäjämalli ottaa huomioon eri laitteilla kirjatut impressiot, ja käyttäjää kohden voidaan joissain tapauksissa kirjata yli kolme impressiota.  

Kattavuusprosentin tai kokonaisväestön puuttuminen suunnitelmasta

Kokonaisväestön ja kattavuusprosentin arvot poistetaan, jos suunnitelma sisältää muita kuin demografisia tietoja (joita ovat esimerkiksi perhetilanne, asiasta kiinnostunut yleisö ja ostoaikeissa olevat segmentit). 

Kattavuusprosentti ilmaisee kohdeyleisön prosenttiosuuden koko demografisesta väestöstä.  Kun lisäät kohdistusehtoja, Google Ads ei voi enää yhdistää kattavuuttasi laajan yleisön hyväksymään nimittäjään.  Koska emme voi tietää, kuinka monta käyttäjää todellisuudessa lukeutuu esimerkiksi Luksustuotteiden ostajat ‑kohderyhmään ja koska esimerkiksi laitteiden ostamista suunnitteleva yleisö muuttuu jatkuvasti, Google Ads korostaa kokonaiskattavuutta tarkempaan kohderyhmään liittyvän kattavuuden sijasta.

Kohdeyleisön iät

Kattavuuden suunnittelija ei tue mainonnan kohdistamista alaikäisille käyttäjille. Ikään perustuvassa kohdistuksessa kaikki mainonta on kohdistettava täysi-ikäisille käyttäjille.

Saatavuus

Maat, joissa työkalu on saatavilla

57 maata
US, CA, AR, BR, CL, CO, CR, PE, VE

DE, FR, UK, NL, TR, PL, IT, AE, NO, FI, RO, CZ, IE, AT, CH, ES, ZA, BH, EG, GR, IQ, BU, KW, OM, PT, SA, DK, IL, SE, RU, BE, UA, MO

AU, NZ, TW, ID, MY, VN, HK, PH, TH, IN, SG, JP, KR, PK

Seuraavien maiden tietyt alueet: US, CA, JP
 

Kohdistaminen Demografiset tiedot (ikä, sukupuoli, perhetilanne)
Asiasta kiinnostuneet
Ostoaikeissa olevat
Elämäntapahtumat
Kuluttajatottumukset
 
Muodot TrueView In-Stream (huutokauppa)
TrueView Discovery (huutokauppa)
Puskurimainokset (huutokauppa)
Outstream (huutokauppa)
Google Preferred (varaus)
Google Preferred ‑puskurimainokset (varaus)
Standard Reserve: 15/20 s (varaus)
Masthead (varaus)
 
Muut ominaisuudet Yksikkökohtaisen hinnan ohitukset
Mainosmix-suositukset 
Koko väestöstä koostuvan yleisön, TV-yleisön, digitaalisen yleisön ja YouTube-yleisön nimittäjät

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Kattavuuden suunnittelijan käyttäminen
Kattavuuden ja näyttötiheyden mittaaminen
Tietoa Googlen videokumppaneista
 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun