Definícia algoritmu SHA256

SHA256 je skratka názvu „Secure Hash Algorithm 256-bit“ (256-bitový bezpečný hašovací algoritmus). Tento algoritmus sa používa na kryptografické zabezpečenie.

Kryptografické hašovacie algoritmy vytvárajú nedešifrovateľné a jedinečné hašované hodnoty. Čím je počet možných hašovaných hodnôt väčší, tým je menšia šanca, že dve hodnoty vytvoria rovnakú hašovanú hodnotu.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?