เกี่ยวกับวงเงินใช้จ่ายรายวันสำหรับการตัดบัญชีโดยตรง

ระบบอาจจำกัดวงเงินใช้จ่ายรายวันในบัญชีชั่วคราว หากบัญชีใช้การตัดบัญชีโดยตรงเพื่อชำระเงินในประเทศ Single Euro Payments Area (SEPA) และ Google Ads ตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยในบัญชี

สิ่งที่คุณจะพบ

เมื่อมีการจำกัดวงเงินใช้จ่ายในบัญชี คุณจะได้รับการแจ้งเตือนวงเงินใหม่ในบัญชีและทางอีเมล ซึ่งจะมีลำดับความสำคัญเหนือกว่างบประมาณแคมเปญทั้งหมดที่ตั้งไว้ และมีผลประมาณ 8 สัปดาห์ 

เราจะยกเลิกการจำกัดวงเงินเมื่อยืนยันได้แล้วว่าบัญชีปลอดภัย และคุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตผ่านการแจ้งเตือนในบัญชีและอีเมล 

หากคุณเชื่อว่าบัญชีปลอดภัย ให้ดูขั้นตอนในการเร่งการยกเลิกวงเงินใช้จ่ายของบัญชีให้เร็วขึ้น หรือขอวงเงินใช้จ่ายรายวันที่สูงขึ้น 

เร่งการยกเลิกวงเงินใช้จ่ายรายวันให้เร็วขึ้น

  1. นำบัญชีธนาคารออกจากวิธีการชำระเงินในบัญชี Google Ads
  2. เพิ่มบัตรเครดิตในวิธีการชำระเงิน และกำหนดให้เป็นวิธีการชำระเงินหลักของบัญชี Google Ads

เมื่อทำครบทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยกเลิกวงเงินใช้จ่ายรายวันออกจากบัญชีภายใน 5 วันทำการ คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตผ่านการแจ้งเตือนในบัญชีและอีเมล โปรดทราบว่าหากบัญชีมีเครดิต วงเงินใช้จ่ายรายวันอาจยังอยู่ในบัญชีจนกว่าคุณจะใช้เครดิตที่เหลือหมด

ขอวงเงินใช้จ่ายรายวันที่สูงขึ้น

ส่งฟอร์มขอเพิ่มวงเงินใช้จ่ายรายวัน  คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตภายใน 2 วันทำการผ่านการแจ้งเตือนในบัญชีและอีเมล นอกจากนี้เราจะตรวจสอบบัญชีต่อไป หากยืนยันได้ว่าบัญชีปลอดภัย เราจะยกเลิกวงเงินใช้จ่ายรายวันในประมาณ 8 สัปดาห์นับจากวันที่ใช้วงเงินนี้กับบัญชี

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว