Wyjaśnienia

Wyjaśnienia dają Ci jasny obraz przyczyn poważnych zmian skuteczności konta Google Ads. Gdy zauważysz znaczne wahanie skuteczności kampanii albo grupy reklam w sieci wyszukiwania lub promującej aplikację, dzięki wyjaśnieniom szybko się dowiesz, dlaczego tak się stało.

Wyjaśnienia są obecnie dostępne dla:
 • kampanii w sieci wyszukiwania korzystających z CPC ustawianego samodzielnie, ulepszonego CPC, ulepszonego CPC pod kątem wartości, docelowego CPA, maksymalizacji liczby konwersji, maksymalizacji liczby kliknięć, maksymalizacji wartości konwersji i docelowego ROAS;
 • kampanii promujących aplikacje korzystających z docelowego CPA.

Zalety

 • Oszczędność czasu: wystarczy kilka kliknięć, by dowiedzieć się, dlaczego zmieniła się skuteczność konta.
 • Wszystko w 1 miejscu: nie musisz już sprawdzać danych w wielu raportach, na listach kontrolnych ani w innych narzędziach – wystarczy, że wybierzesz do porównania 2 zakresy dat, a od razu otrzymasz wyjaśnienie znaczących zmian skuteczności, jeśli jest dostępne.
 • Diagnozowanie problemów: zyskasz dokładniejszy i bardziej szczegółowy wgląd w sytuację, co pomoże Ci zdiagnozować możliwe przyczyny zmian skuteczności kampanii lub grupy reklam.

Rodzaje wyjaśnień

Wyjaśnienia pomogą Ci się dowiedzieć, jak podane niżej czynniki mogły wpłynąć na skuteczność kampanii lub grupy reklam:

Wyjaśnienia dotyczące określania stawek

 • Zmiany stawek: jak zmiany stawek mogły wpłynąć na miejsce i częstotliwość wyświetlania reklam.
 • Zmiany wartości docelowych strategii ustalania stawek: jak zmiany wartości docelowej na poziomie grupy reklam, kampanii lub portfolio mogły wpłynąć na skuteczność.
 • Zmiany limitów stawek: jak ustawienie lub zmiana limitów stawek wpływa na automatyczną optymalizację stawek. Limity stawek mogą uniemożliwiać dostosowywanie stawek przez Google Ads do kwoty, która będzie najlepiej odpowiadała wyznaczonej przez Ciebie wartości docelowej.
 • Zmiany strategii ustalania stawek: jak zmiany typu strategii lub portfolio mogą wpływać na skuteczność. Każdy typ strategii automatycznego określania stawek ma Ci pomóc osiągnąć konkretny cel biznesowy.
 • Zmiany modyfikatorów stawek: jak zmiany modyfikatorów stawek według urządzenia, lokalizacji, grupy demograficznej i stawek za odbiorców mogły wpłynąć na skuteczność reklam.

Wyjaśnienia dotyczące budżetu

 • Zmiany budżetu: jak zmiany budżetu mogły wpłynąć na liczbę kliknięć i wyświetleń uzyskanych przez reklamy.
 • Przydzielanie budżetu: jak rozdział budżetu na wiele jednostek (np. grup reklam) mógł wpłynąć na skuteczność innych jednostek.
 • Stopień wykorzystania budżetu: jak zmiana średniego kosztu kliknięcia (CPC) mogła wpłynąć na szybsze lub wolniejsze niż zwykle wyczerpanie budżetu.

Wyjaśnienia dotyczące konwersji

 • Ustawienia konwersji: jak zmiany ustawień konwersji, w tym zmiany okna konwersji, liczby konwersji, modelu atrybucji i innych ustawień, mogły wpłynąć na skuteczność.
 • Opóźnienie konwersji: jak ostatnie konwersje, które nie zostały jeszcze zgłoszone, mogą powodować spadek liczby konwersji.
 • Wahania liczby uzyskanych konwersji: jak zmiany liczby uzyskanych konwersji mogą wpływać na skuteczność oraz czy te zmiany były spowodowane zmniejszeniem liczby uruchomień tagów konwersji, wyświetleń, kliknięć, współczynnika konwersji lub CTR.

Wyjaśnienie dotyczące wartości konwersji

 • Ustawienia wartości konwersji: jak zmiany ustawień wartości konwersji, w tym wartości domyślnych, wartości transakcji, wartości dynamicznych i innych, mogły wpłynąć na skuteczność.
 • Opóźnienie wartości konwersji: jak ostatnie konwersje, które nie zostały jeszcze zgłoszone, mogą spowodować spadek wartości konwersji.
 • Wahania wartości otrzymanych konwersji: jak zmiany wartości konwersji mogły wpłynąć na skuteczność oraz czy te zmiany były wynikiem spadku liczby kliknięć, współczynnika konwersji, CTR, liczby konwersji czy odsetka konwersji z powiązanymi wartościami.

Pozostałe wyjaśnienia

 • Zmiany zasobów: jak dodanie lub usunięcie zasobu użytego w reklamach w kampanii promującej aplikację mogło wpłynąć na ich skuteczność.
 • Możliwość wyświetlania: jak różne czynniki (np. wyczerpanie budżetu, wstrzymanie grupy reklam lub kampanii albo odrzucenie wszystkich reklam z danej grupy) mogły wpłynąć na częstotliwość kwalifikowania się reklam do wyświetlenia.
 • Cele optymalizacji: jak zmiana celów optymalizacji w kampaniach promujących aplikacje, np. z instalacji na działania w aplikacji, mogła wpłynąć na skuteczność kampanii.
 • Zmiany kierowania: jak zmiany kierowania na lokalizację, kierowania na słowa kluczowe i stanu słów kluczowych oraz dodawanie i usuwanie odbiorców mogły wpłynąć na skuteczność reklam.
 • Konkurencja na aukcjach i zainteresowanie widoczne w wyszukiwaniach: jak zmiany liczby operacji wyszukiwania u partnerów w sieci wyszukiwania i wahania liczebności takich partnerów mogły wpłynąć na skuteczność.
 • Historia zmian: jak zmiany na koncie mogły wpłynąć na jego skuteczność.

Jak wyświetlić wyjaśnienia na koncie

Nie zobaczysz wyjaśnień, jeśli zakres dat zawiera dzisiejszy dzień, ponieważ w jego przypadku nie zostały jeszcze zebrane wszystkie dane.

Wyświetlanie wyjaśnień

Domyślnie widoczne są wyjaśnienia polegające na porównywaniu wybranego zakresu dat z poprzednim okresem o tej samej długości:

 1. Otwórz stronę kampanii lub grupy reklam.
 2. Najeżdżaj kursorem na wartości w tabeli danych, które są wyróżnione kolorem niebieskim i linią przerywaną $1,193.60.
 3. Zobaczysz, jak zmieniła się dana wartość od ostatniego okresu.
  Jeśli np. wybierzesz zakres dat obejmujący ostatnie 7 dni, zobaczysz, jak zmieniła się skuteczność Twoich reklam w porównaniu do poprzedniego tygodnia.
 4. Kliknij Pokaż Wyjaśnienia, by zobaczyć, co spowodowało tę zmianę.

Wyświetlanie wyjaśnień dotyczących niestandardowych zakresów dat

Aby porównać 2 niestandardowe zakresy dat, wybierz je za pomocą narzędzia do wybierania zakresu dat:

 1. W prawym górnym rogu ekranu kliknij strzałkę w dół obok zakresu dat Date range drop down menu.
 2. Kliknij przełącznik obok opcji „Porównaj”, a potem poniżej kliknij Poprzedni okres.
 3. Wybierz okres. Upewnij się, że oba okresy mają taką samą długość, a drugi następuje bezpośrednio po pierwszym, ponieważ w przeciwnym razie wyjaśnienia się nie pojawią.
 4. Kliknij Zastosuj.

W kolumnach danych o skuteczności pod wartościami liczbowymi zobaczysz wartości procentowe.

Istotne zmiany będą wyróżnione kolorem niebieskim i opatrzone wyjaśnieniem.

Przyczyny braku wyjaśnień

 • Wyjaśnienia są dostępne tylko dla kampanii w sieci wyszukiwania z samodzielnym ustawianiem stawek, Ulepszonym CPC lub Docelowym CPA, a także dla kampanii promujących aplikacje z Docelowym CPA. Nie zobaczysz wyjaśnień w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania z rozszerzeniem na sieć reklamową, kampanii w sieci reklamowej, kampanii wideo i produktowych ani kampanii dynamicznych reklam w wyszukiwarce.
 • Wyjaśnienia wyświetlą się tylko wtedy, gdy zostaną przekroczone wartości progowe liczebności i zmiany.
 • Wyjaśnienia są dostępne tylko w przypadku danych z ostatnich 90 dni. Możesz też wyświetlać zmiany procentowe dla okresów przekraczających 90 dni, ale wtedy okno wyjaśnień się nie pojawi.
 • Wyjaśnienia działają tylko w przypadku porównywania przyległych okresów o jednakowej długości.

Wyjaśnienia są dostępne dla tych danych:

Typ kampanii Strategia ustalania stawek Obsługiwane dane
Sieć wyszukiwania Ulepszony CPC pod kątem wartości Wartość konwersji
Sieć wyszukiwania CPC ustawiany samodzielnie i Ulepszony CPC Kliknięcia, koszt, wyświetlenia, konwersje i wartość konwersji
Sieć wyszukiwania Maksymalizacja liczby kliknięć, Kliknięcia i koszt
Sieć wyszukiwania Maksymalizacja liczby konwersji Koszt i konwersje
Sieć wyszukiwania Maksymalizacja wartości konwersji i Docelowy ROAS Koszt i wartość konwersji
Sieć wyszukiwania Docelowy CPA Koszt i konwersje
Promująca aplikację Docelowy CPA Koszt, instalacje i działania w aplikacji

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false