Over Uitleg

Uitleg geeft u inzicht in grote wijzigingen in de prestaties van uw Google Ads-account. Als er een aanzienlijke fluctuatie is opgetreden in de prestaties van een campagne in het zoeknetwerk of een advertentiegroep, komt u er met Uitleg snel achter waarom dat is gebeurd.

Er is momenteel alleen uitleg beschikbaar voor campagnes in het zoeknetwerk waarvoor gebruik wordt gemaakt van handmatige of verbeterde CPC-biedingen.

Voordelen

 • Tijd besparen: U kunt met slechts een paar klikken achterhalen waarom uw accountprestaties zijn veranderd.
 • Alles op één plek: U hoeft geen rapporten, checklists of andere tools meer met elkaar te vergelijken. U hoeft nu slechts twee perioden met elkaar te vergelijken en indien mogelijk wordt er uitleg voor belangrijke wijzigingen in de prestaties gegeven.
 • Oorzaken van problemen vaststellen: U krijgt een nauwkeurigere en uitgebreidere weergave, zodat u mogelijke redenen voor wijzigingen in de prestaties van uw campagne of advertentiegroep kunt bepalen.

Typen uitleg

Uitleg biedt u ook meer informatie over de mogelijke invloed van de volgende factoren op de prestaties van uw campagne of advertentiegroep.

 • Bodwijzigingen: De mogelijke invloed die wijzigingen in uw biedingen hebben gehad op waar en hoe vaak uw advertenties zijn weergegeven.
 • Wijzigingen in biedstrategiedoel: De mogelijke invloed die wijzigingen in het doel op advertentiegroep-, campagne- of portfolioniveau hebben gehad op uw prestaties.
 • Wijzigingen in bodlimiet: De mogelijke invloed die het instellen of wijzigen van bodlimieten heeft gehad op de automatische optimalisatie van uw biedingen. Bodlimieten kunnen verhinderen dat Google Ads uw biedingen aanpast aan het bedrag dat het best voldoet aan uw doel.
 • Wijzigingen in biedstrategie: De mogelijke invloed die wijzigingen in de strategietypen of het portfolio hebben gehad op de prestaties. Elk type automatische biedstrategie is bedoeld om u te helpen een bepaalde doelstelling voor uw bedrijf te behalen.
 • Wijzigingen in bodmodifier: De mogelijke invloed die wijzigingen in de apparaatbodmodifier, locatiebodmodifier, demografische bodmodifier en doelgroepbodmodifier hebben gehad op de prestaties.
 • Budgetwijzigingen: De mogelijke invloed die wijzigingen in uw budget hebben gehad op het aantal klikken en vertoningen van uw advertenties.
 • Budgettoewijzing: De mogelijke invloed die de spreiding van uw budget voor meerdere entiteiten (bijvoorbeeld advertentiegroepen) heeft gehad op de prestaties van andere entiteiten.
 • Budgetverbruikspercentage: De mogelijke invloed die wijzigingen in uw gemiddelde kosten per klik (CPC) hebben gehad op sneller of langzamer verbruik van uw budget dan normaal.
 • Conversies: De mogelijke invloed die wijzigingen in de status of instellingen voor conversieacties hebben gehad op het aantal conversies. Uitleg bevat ook gegevens over conversievertraging en activeringsfrequentie voor tags, zodat u inzicht krijgt in eventuele wijzigingen in uw prestaties.
 • Geschiktheid: De mogelijke invloed die verschillende factoren hebben gehad op hoe vaak uw advertenties geschikt waren voor verkeer (bijvoorbeeld budgetverbruik of het onderbreken van een advertentiegroep of campagne, als alle advertenties in een advertentiegroep waren afgekeurd).
 • Wijzigingen in targeting: De mogelijke invloed die wijzigingen in targeting op locatie, zoekwoordtargeting, zoekwoordstatus en het toevoegen of verwijderen van een doelgroep hebben gehad op de prestaties.
 • Veilingconcurrentie en zoekinteresse: De mogelijke invloed die wijzigingen in zoekvolume hebben gehad op zoekpartners en die aanmelding of afmelding van zoekpartners heeft gehad op de prestaties.
 • Wijzigingsgeschiedenis: De mogelijke invloed die wijzigingen in uw account hebben gehad op de prestaties van uw account.

Uitleg bekijken in uw account

U ziet geen uitleg als de periode de huidige datum bevat, omdat er mogelijk meer gegevens voor die dag zijn.

Uitleg bekijken

Standaard ziet u uitleg waarin de periode die u heeft geselecteerd, wordt vergeleken met de vorige periode van dezelfde duur:

 1. Ga naar de pagina Campagnes of Advertentiegroepen.
 2. Plaats de muisaanwijzer op waarden in uw gegevenstabel die in het blauw worden weergegeven met een stippellijn eronder .
 3. U kunt dan zien hoe deze waarde sinds de vorige periode is veranderd.
  Als u bijvoorbeeld de afgelopen 7 dagen als periode heeft geselecteerd, wordt er uitleg weergegeven over hoe de prestaties zijn veranderd ten opzichte van de week ervoor.
 4. Klik op Uitleg bekijken om te zien waardoor de verandering is veroorzaakt.

Uitleg over aangepaste perioden bekijken

Als u twee aangepaste perioden met elkaar wilt vergelijken, kiest u de twee perioden die u met elkaar wilt vergelijken in de selectie van perioden:

 1. Klik rechtsboven in het scherm op de pijl-omlaag naast de periode.
 2. Klik op de schakelaar naast Vergelijken en selecteer vervolgens Vorige periode onder de schakelaar.
 3. Selecteer een periode. Zorg ervoor dat beide perioden even lang en aaneengesloten zijn. Anders wordt er geen uitleg weergegeven.
 4. Klik op Toepassen.

Er wordt een procentuele wijziging toegevoegd onder de cijfers in uw kolommen met prestatiestatistieken.

Grote wijzigingen zijn blauw gemarkeerd en zijn voorzien van uitleg.

Waarom u mogelijk geen uitleg ziet

 • Er is alleen uitleg beschikbaar voor campagnes in het zoeknetwerk waarvoor gebruik wordt gemaakt van handmatig bieden of Verbeterde CPC. Er wordt geen uitleg weergegeven voor campagnes in het zoeknetwerk+, display-, video- en Shopping-campagnes, campagnes met dynamische zoekadvertenties en campagnes met automatisch bieden.
 • Momenteel worden alleen klikken, kosten, vertoningen en conversies ondersteund voor Uitleg.
 • Er wordt alleen uitleg geactiveerd als ze voldoen aan de drempelwaarden voor volume en wijziging.
 • Er is alleen uitleg beschikbaar voor gegevens van de afgelopen 90 dagen. U kunt de procentuele wijziging langer dan 90 dagen bekijken, maar het venster met uitleg wordt dan niet meer weergegeven.
 • Uitleg werkt alleen voor vergelijkingen van perioden die even lang en aaneengesloten zijn.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen