Više o objašnjenjima (beta)

Zahvaljujući objašnjenjima možete dobiti jasan uvid u značajne promjene u izvedbi Google Ads računa. Kad primijetite znatnu fluktuaciju u izvedbi pretraživačke kampanje ili grupe oglasa, objašnjenja vam pomažu da brzo otkrijete uzrok tih promjena. 

Objašnjenja vam mogu pomoći da saznate više o tome kako su čimbenici u nastavku mogli utjecati na izvedbu vaše kampanje ili grupe oglasa:

 • Promjene licitacija: kako su promjene licitacija mogle utjecati na mjesto i učestalost prikazivanja vaših oglasa. 
 • Promjene modifikatora licitacija: kako su promjene modifikatora licitacija na vašem uređaju, modifikatora licitacije za lokaciju, modifikatora licitacije za demografsku kategoriju i modifikatora licitacije za publiku mogle utjecati na izvedbu.
 • Promjene proračuna: kako su promjene proračuna mogle utjecati na broj klikova i pojavljivanja vaših oglasa.
 • Raspodjela proračuna: kako je širenje proračuna na više entiteta (primjerice, grupa oglasa) moglo utjecati na izvedbu drugih entiteta.
 • Stopa trošenja proračuna: kako je promjena prosječne cijene po kliku (CPC) prouzročila brže ili sporije trošenje proračuna nego što je to inače slučaj. 
 • Ispunjavanje uvjeta: kako su različiti čimbenici mogli utjecati na to koliko često su vaši oglasi ispunjavali uvjete za promet (primjerice trošenje proračuna ili pauziranje grupe oglasa ili kampanje onda kada u grupi oglasa nisu odobreni svi oglasi).  
 • Povijest promjena: kako su promjene na vašem računu mogle utjecati na njegovu izvedbu.
 • Promjene ciljanja: kako promjene ciljanja lokacije, ciljanja ključnih riječi, statusa ključnih riječi i dodavanja/uklanjanja publike mogu utjecati na izvedbu.
 • Natjecanja na dražbama i interes za pretraživanje: kako promjene u obujmu pretraživanja na lokacijama partnera na pretraživačkoj mreži te uključivanje/isključivanje partnera na pretraživačkoj mreži mogu utjecati na izvedbu.

Prednosti

 • Uštedite na vremenu. Uz samo nekoliko klikova otkrijte zbog čega se promijenila izvedba vašeg računa.
 • Sve na jednom mjestu. Više ne morate uspoređivati izvješća, kontrolne popise ili druge alate – jednostavno usporedite bilo koja dva datumska raspona i dobit ćete objašnjenja za značajne promjene u izvedbi, ako su ista dostupna.
 • Preciznost. Dobijte precizniji i sveobuhvatniji pregled kako biste otkrili moguće razloge promjena u izvedbi kampanje ili grupe oglasa.

Kako pregledati objašnjenja na računu

About Explanations
 1. Prijavite se na Google Ads račun
 2. Na navigacijskom izborniku slijeva kliknite Pretraživačke kampanje
 3. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje ili Grupe oglasa.  
 4. U gornjem desnom kutu zaslona kliknite strelicu prema dolje pored datumskog raspona.
 5. Kliknite gumb za prebacivanje pored opcije "Usporedi" da biste uključili drugo polje datumskog raspona.
 6. U gornjem rasponu odaberite datume koje želite usporediti. 
 7. Zatim obavezno odaberite Prethodno razdoblje u odjeljku "Usporedi".
  Provjerite jesu li vremenska razdoblja jednaka, jer se u suprotnom objašnjenja neće prikazati.
 8. Kliknite Primijeni. Vidjet ćete rezultate za oba datumska raspona na grafikonu izvedbe.
 9. Vidjet ćete postotnu promjenu dodanu ispod brojeva u stupcima mjernih podataka o izvedbi. Izgledaju kao "+X%" ili "X%". Značajne promjene bit će istaknute plavom bojom. Kliknite označenu postotnu promjenu da biste otvorili ploču s objašnjenjima.
  • Ploča s objašnjenjima prikazat će se s desne strane zaslona. Sadržavat će popis entiteta (poput grupa oglasa ili ključnih riječi) koji mogu objasniti promjenu koju istražujete. 
 10. Kliknite Više pojedinosti da biste dobili pojedinosti o promjeni izvedbe određenog entiteta.
 • Objašnjenja su dostupna samo za pretraživačke kampanje koje upotrebljavaju ručno licitiranje ili poboljšani CPC. Nećete ih vidjeti za pretraživačke kampanje+, kampanje na prikazivačkoj mreži, videokampanje, Shopping kampanje, dinamične oglase za pretraživačku mrežu, ni za kampanje s automatskim licitiranjem.
 • Objašnjenja trenutno podržavaju samo klikove, cijenu i pojavljivanja. 
 • Objašnjenja se pokreću samo ako je dosegnut prag za obujam i promjene u nastavku.
 • Objašnjenja su dostupna samo za podatke u posljednjih 90 dana. Postotne promjene i dalje možete pregledati za razdoblje dulje od 90 dana, ali se prozor s objašnjenjima neće prikazati.
 • Objašnjenja funkcioniraju samo za usporedbe razdoblja jednake duljine i neprekidnog trajanja.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem