Tietoja selityksistä

Selityksistä saat tietoa Google Ads ‑tilisi tuloksissa tapahtuneista merkittävistä muutoksista. Kun huomaat merkittävän muutoksen Haku- tai Sovelluskampanjan tai siihen kuuluvan mainosryhmän tuloksissa, voit selvittää muutoksen syyn nopeasti selitysten avulla.

Tällä hetkellä selitykset ovat käytettävissä
 • Hakukampanjoissa, joissa käytetään seuraavia hintatarjousstrategioita: Manuaalinen klikkauskohtainen hinta, Tehostettu klikkauskohtainen hinta, Arvoon keskittyvä tehostettu klikkauskohtainen hinta, CPA-tavoite, Maksimoi konversiot, Maksimoi klikkaukset, Maksimoi konversioarvo tai ROAS-tavoite
 • Sovelluskampanjoissa, joissa käytetään CPA-tavoite-hintatarjousstrategiaa.

Edut

 • Säästät aikaa: Saat selville muutamalla klikkauksella, miksi tilisi tulokset ovat muuttuneet.
 • Kaikki yhdessä paikassa: Sinun ei enää tarvitse vertailla eri raportteja, muistilistoja tai muita työkaluja. Vertaat vain kahta ajanjaksoa, jolloin merkittävien tulosmuutosten selitykset tulevat näkyviin, jos niitä on saatavilla.
 • Ymmärrät muutoksen syyt: Tarkemman ja kattavamman näkymän avulla saat selville, mistä muutokset kampanjoiden tai mainosryhmien tuloksissa voivat johtua.

Selitystyypit

Selityksistä saat lisätietoja siitä, miten seuraavat tekijät ovat saattaneet vaikuttaa kampanjan tai mainosryhmän tuloksiin:

Hintatarjouksiin liittyvät selitykset

 • Hintatarjousmuutokset: Tämä kertoo, miten hintatarjousten muutokset ovat saattaneet vaikuttaa siihen, missä ja kuinka usein mainoksesi ovat näkyneet.
 • Hintatarjousstrategian tavoitteen muutokset: Tämä kertoo, miten mainosryhmä-, kampanja- tai portfoliotason tavoitteen muutokset ovat saattaneet vaikuttaa tuloksiisi.
 • Hintatarjousrajojen muutokset: Tämä kertoo, miten hintatarjousrajojen asettaminen tai muuttaminen vaikuttaa hintatarjousten automaattiseen optimointiin. Hintatarjousrajat voivat estää Google Adsia muokkaamasta hintatarjouksia siten, että summat vastaisivat tavoitettasi mahdollisimman hyvin.
 • Hintatarjousstrategian muutokset: Tämä kertoo, miten strategian tyypin tai portfolion muutokset saattavat vaikuttaa tuloksiisi. Jokainen automaattinen hintatarjousstrategia on suunniteltu siten, että voit saavuttaa sen avulla tietyn yrityksesi kannalta tärkeän tavoitteen.
 • Hintatarjouksen muokkausten muutokset: Tämä kertoo, miten laitteen hintatarjouksen, sijaintiin perustuvan hintatarjouksen, demografisen hintatarjouksen ja tietylle yleisölle suunnatun hintatarjouksen muokkaukseen tehdyt muutokset ovat saattaneet vaikuttaa tuloksiin.

Budjettiin liittyvät selitykset

 • Budjetin muutokset: Tämä kertoo, miten budjetin muutokset ovat saattaneet vaikuttaa mainostesi saamien klikkausten ja impressioiden määrään.
 • Budjetin jakaminen: Tämä kertoo, kuinka budjetin jakaminen useiden eri kohteiden (kuten mainosryhmien) kesken on saattanut vaikuttaa muiden kohteiden tuloksiin.
 • Budjetin käyttönopeus: Tämä kertoo, miten keskimääräisen klikkauskohtaisen hinnan (CPC) muutokset ovat saattaneet aiheuttaa budjetin kulumisen loppuun tavallista nopeammin tai hitaammin.

Konversioihin liittyvät selitykset

 • Konversioasetukset: Tämä kertoo, miten konversioasetusten muutokset ovat saattaneet vaikuttaa tuloksiin. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi konversioikkunaan, konversiomäärään, attribuutiomalliin ja muihin asetuksiin tehdyt muutokset.
 • Konversioviive: Tämä kertoo, miten viimeaikaiset konversiot, joita ei ole vielä raportoitu, voivat aiheuttaa konversioiden määrän laskun.
 • Vaihtelut saatujen konversioiden määrässä: Tämä kertoo, miten saatujen konversioiden määrän muutokset voivat vaikuttaa tuloksiin ja onko muutosten syynä lasku konversiotagin käynnistymisten määrässä, impressiomäärässä, klikkausmäärässä, konversioprosentissa vai klikkausprosentissa.

Konversioarvoihin liittyvät selitykset

 • Konversioarvoasetukset: Tämä kertoo, miten konversioarvojen asetusten muutokset ovat saattaneet vaikuttaa tuloksiin. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi oletusarvojen, tapahtumakohtaisten arvojen, dynaamisten arvojen ja muiden arvoasetusten muutokset.
 • Konversioarvon viive: Tämä kertoo, miten viimeaikaiset konversiot, joita ei ole vielä raportoitu, voivat aiheuttaa konversioarvon laskun.
 • Vaihtelut saaduissa konversioarvoissa: Tämä kertoo, miten saatujen konversioarvojen muutokset voivat vaikuttaa tuloksiin ja onko muutosten syynä lasku klikkausmäärässä, konversiomäärässä, konversioprosentissa, klikkausprosentissa vai konversioiden prosenttiosuudessa. Näet myös näihin liittyvät arvot.

Kaikki muut selitykset

 • Sisällön muutokset: Tämä kertoo, miten Sovelluskampanjoidesi mainoksissa käytettyjen sisältökohteiden lisääminen tai poistaminen vaikuttaa tuloksiisi.
 • Hyväksyttävyys: Tämä kertoo eri tekijöiden mahdollisen vaikutuksen siihen, kuinka usein mainoksesi täyttivät liikenteen saamisen ehdot (näitä tekijöitä ovat esimerkiksi budjetin kuluminen loppuun tai kampanjan tai mainosryhmän keskeyttäminen, kun kaikki mainosryhmän mainokset on hylätty).
 • Optimointitavoitteet: Tämä kertoo, miten Sovelluskampanjoiden optimointitavoitteiden vaihtaminen (esim. asennuksista sovelluksessa tehtyihin valintoihin) saattaa vaikuttaa tuloksiin.
 • Kohdistusmuutokset: Tämä kertoo, miten aluekohdistuksen, avainsanakohdistuksen ja avainsanan tilan muutokset sekä yleisön lisääminen tai poistaminen saattavat vaikuttaa tuloksiisi.
 • Huutokauppakilpailut ja tehdyt haut: Tämä kertoo, miten hakujen määrän muutokset hakukumppaneiden sivustoilla tai hakukumppaneiden käyttöönotto tai käytöstä poistaminen saattavat vaikuttaa tuloksiisi.
 • Muutoshistoria: Tämä kertoo, miten tilillesi tehdyt muutokset ovat saattaneet vaikuttaa tilin tuloksiin.

Selitysten katsominen tilillä

Et näe selityksiä, jos valitsemasi ajanjakso sisältää meneillään olevan päivän, koska kyseiseltä päivältä saattaa tulla vielä lisää dataa.

Selitysten katsominen

Näet oletuksena selitykset, joissa valitsemaasi ajanjaksoa verrataan edelliseen samanpituiseen jaksoon:

 1. Siirry kampanjan tai mainosryhmien sivulle.
 2. Vie hiiri datataulukossa niiden arvojen päälle, jotka näkyvät sinisenä ja joiden alla on katkoviiva $1,193.60.
 3. Näet, miten arvo on muuttunut edelliseen jaksoon verrattuna.
  Jos valitsit ajanjaksoksi esimerkiksi 7 viime päivää, selityksissä kerrotaan, miten tuloksesi ovat muuttuneet edellisviikosta.
 4. Klikkaa Näytä selitys, niin näet, mikä on aiheuttanut muutoksen.

Selitysten hakeminen muokatuille ajanjaksoille

Jos haluat verrata kahta muokattua ajanjaksoa, valitse ne ajanjakson valitsimella:

 1. Klikkaa näytön oikeasta yläkulmasta ajanjakson viereistä alanuolta.Date range drop down menu
 2. Ota Vertaa-toiminto käyttöön ja valitse sen alta Edellinen jakso.
 3. Valitse ajanjakso. Varmista, että jaksot ovat samanpituisia ja peräkkäisiä. Muutoin selitykset eivät näy.
 4. Klikkaa Käytä.

Tulosmittarisarakkeissa näkyy numeroiden alapuolella prosentuaalinen muutos.

Merkittävät muutokset on korostettu sinisellä, ja niihin on lisätty selitys.

Miksi suositukset eivät välttämättä näy?

 • Selitykset ovat käytettävissä vain Hakukampanjoissa, joissa käytetään manuaalisia hintatarjouksia, tehostettua klikkauskohtaista hintaa tai CPA-tavoitetta, sekä Sovelluskampanjoissa, joissa käytetään CPA-tavoitetta. Et näe selityksiä Haku+-, Display-, Video- tai Shopping-kampanjoissa etkä Dynaamisissa hakumainoskampanjoissa.
 • Selitykset tulevat näkyviin vain, jos määrää ja muutosta koskevat rajat täyttyvät.
 • Selitykset ovat saatavilla vain 90 viime päivän aikana kertyneelle datalle. Prosentuaalinen muutos pysyy näkyvissä 90 päivän jälkeenkin, mutta selitysikkuna ei näy.
 • Selitykset näkyvät vain, jos vertailujaksot ovat peräkkäisiä ja keskenään yhtä pitkiä.

Selitykset ovat käytettävissä seuraavien mittareiden yhteydessä:

Kampanjatyyppi Hintatarjousstrategia Tuetut mittarit
Haku Arvoon keskittyvä tehostettu klikkauskohtainen hinta Konversioarvo
Haku Manuaalinen klikkauskohtainen hinta ja tehostettu klikkauskohtainen hinta Klikkaukset, hinta, impressiot, konversiot ja konversioarvo
Haku Maksimoi klikkaukset Klikkaukset ja hinta
Haku Maksimoi konversiot Hinta ja konversiot
Haku Maksimoi konversioarvo ja ROAS-tavoite Hinta ja konversioarvo
Haku CPA-tavoite Hinta ja konversiot
Sovellus CPA-tavoite Hinta, asennukset ja sovelluksessa tehdyt valinnat

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
73067
false