Αυτόματη αποσύνδεση από λογαριασμό

Το σύστημα Google Ads έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε οι χρήστες να αποσυνδέονται μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο αδράνειας. Αυτό γίνεται για λόγους μεγιστοποίησης της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος, αλλά και για να προστατευθεί η ασφάλεια ατομικών λογαριασμών. Εφόσον η περίοδος σύνδεσης δεν προκαλεί απώλεια εργασίας στο λογαριασμό σας στο Google Ads, προτείνουμε να αποθηκεύετε τις νέες λίστες λέξεων-κλειδιών και τα διαφημιστικά κείμενα σε ένα υπολογιστικό φύλλο ή πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, πριν από την εφαρμογή τους στο λογαριασμό σας.

Αν διαπιστώσετε ότι αποσυνδέεστε συχνά από το λογαριασμό σας ή ότι αποσυνδέεστε μετά από σύντομη περίοδο αδράνειας (λιγότερο από μία ώρα), ίσως θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης. Για να αποτρέψετε μελλοντικές, πρόωρες λήξεις περιόδων σύνδεσης, μπορείτε να αναδιαμορφώσετε το διακομιστή μεσολάβησης, προκειμένου να μη χρησιμοποιεί πολλές διευθύνσεις IP, να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό διακομιστή μεσολάβησης ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ακολουθούν οδηγίες για την αλλαγή των ρυθμίσεων του διακομιστή μεσολάβησης.

Για το πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows:

 1. Έχοντας ανοικτό τον Internet Explorer, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία, στην επάνω γραμμή.
 2. Στο μενού, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους.
 6. Στο πλαίσιο με τον τίτλο "εξαιρέσεις", κάτω από το στοιχείο "Χωρίς διακομιστή μεσολάβησης για διευθύνσεις που ξεκινούν με:", πληκτρολογήστε "https://" (χωρίς τα εισαγωγικά). Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε το λογαριασμό σας στο Google Ads χωρίς λήξεις περιόδων σύνδεσης.
Για το πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Internet Explorer με το λειτουργικό σύστημα Macintosh:
 1. Έχοντας ανοικτό τον MS Internet Explorer, επιλέξτε Preferences (Προτιμήσεις) από το μενού Edit (Επεξεργασία).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Proxies (Διακομιστές μεσολάβησης), στην περιοχή Network (Δίκτυο), στην αριστερή πλευρά της σελίδας.
 3. Στο πλαίσιο με τίτλο "exceptions" (εξαιρέσεις), καταχωρίστε "ads.google.com" (χωρίς τα εισαγωγικά).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή OK. Αυτή η αλλαγή θα σας επιτρέψει να επεξεργάζεστε το λογαριασμό σας στο Google Ads χωρίς λήξεις περιόδων σύνδεσης.

 5. Για το πρόγραμμα περιήγησης Mozilla Firefox με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows:
 6. Έχοντας ανοικτό τον Mozilla Firefox, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία, στην επάνω γραμμή.
 7. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.
 8. Στην κατηγορία Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις σύνδεσης...
 9. Αν το στοιχείο "Άμεση σύνδεση στο Internet" είναι ήδη επιλεγμένο, μεταβείτε στην παράγραφο σχετικά με τα τείχη προστασίας, στο τέλος αυτού του εγγράφου. Αν δεν είναι επιλεγμένο και μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο χωρίς διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε το στοιχείο "Άμεση σύνδεση στο Internet" και προχωρήστε στο βήμα #7. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης, για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
 10. Επιλέξτε το στοιχείο "Χειροκίνητη ρύθμιση διαμεσολαβητή", αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.
 11. Στο πεδίο "Χωρίς διαμεσολαβητή για:", προσθέστε "ads.google.com" (χωρίς τα εισαγωγικά).
 12. Κάντε κλικ στην επιλογή OK. Αυτή η αλλαγή θα σας επιτρέψει να επεξεργάζεστε το λογαριασμό σας στο Google Ads χωρίς λήξεις περιόδων σύνδεσης.
 13. Για το πρόγραμμα περιήγησης Mozilla Firefox με το λειτουργικό σύστημα Macintosh:
  1. Έχοντας ανοικτό τον Mozilla Firefox, κάντε κλικ στην επιλογή "Preferences" (Προτιμήσεις), στην επάνω γραμμή.
  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Internet Options (Επιλογές Internet).
  3. Στην κατηγορία General (Γενικά), κάντε κλικ στην επιλογή Connection Settings (Ρυθμίσεις σύνδεσης...).
  4. Αν το στοιχείο "Direct connection to the Internet" (Άμεση σύνδεση στο Internet) είναι ήδη επιλεγμένο, μεταβείτε στην επόμενη παράγραφο σχετικά με τα τείχη προστασίας. Αν δεν είναι επιλεγμένο και μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο χωρίς διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε το στοιχείο "'Direct connection to the Internet" (Άμεση σύνδεση στο Internet) και προχωρήστε στο βήμα #7. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης, για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  5. Επιλέξτε το στοιχείο "Manual proxy configuration" (Μη αυτόματη διαμόρφωση διακομιστή μεσολάβησης), αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.
  6. Στο πεδίο "No Proxy for:" (Χωρίς διακομιστή μεσολάβησης για:), προσθέστε "ads.google.com" (χωρίς τα εισαγωγικά).
  7. Κάντε κλικ στην επιλογή OK. Αυτή η αλλαγή θα σας επιτρέψει να επεξεργάζεστε το λογαριασμό σας στο Google Ads χωρίς λήξεις περιόδων σύνδεσης.
  8. Σημείωση: Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν τις ακόλουθες εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης: Internet Explorer 6.0 και Firefox 5.0. Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε την προτεινόμενη λειτουργία με αυτές τις οδηγίες, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας:

   Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα με την αλλαγή των ρυθμίσεων του διακομιστή μεσολάβησης, το πρόβλημα μπορεί να είναι το τείχος προστασίας για το δίκτυό σας. Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης HTTP και ο συγκεκριμένος διακομιστής μεσολάβησης χρησιμοποιεί διευθύνσεις IP κατά τη σύνδεση σε εξωτερικούς ιστότοπους (όπως το Google Ads), τότε η περίοδος σύνδεσης θα λήγει κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας που χρησιμοποιείτε.


Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false
false