Hướng dẫn thiết lập tính năng Tiếp thị lại động cho ứng dụng

5. Sử dụng danh sách tiếp thị lại

Danh sách tiếp thị lại tập hợp những người dùng mà bạn có thể nhắm mục tiêu. Google Ads bắt đầu bằng cách tạo danh sách cho bạn dựa trên những người dùng trước đó đã tương tác với quảng cáo và/hoặc doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể mở rộng trên những danh sách này, sử dụng chúng để tạo thêm danh sách hoặc thêm danh sách bổ sung theo cách thủ công. Sau đây là cách khai thác tối đa danh sách tiếp thị lại:

 1. Xem xét các danh sách Google Ads tạo cho bạn. Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có có một số danh sách chung, chẳng hạn như “Tất cả khách truy cập” và “Tất cả người chuyển đổi”. Ngoài ra, mỗi loại hình doanh nghiệp còn có danh sách riêng, chẳng hạn như Hàng không có danh sách “Người xem chuyến bay”.
 2. Ngoài ra, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại theo cách thủ công dựa trên thông số "app_event" mà bạn gửi tới Google.
 3. Phân đoạn đối tượng của bạn để dễ tìm kiếm nhất và có được các lượt chuyển đổi từ đối tượng dựa trên hoạt động trước đây, chẳng hạn như:
  • Người xem trang chủ: Tạo danh sách tiếp thị lại có URL giống như URL trang chủ của bạn.
  • Người xem trang Danh mục: Tạo danh sách tiếp thị lại riêng cho từng danh mục sản phẩm hoặc tạo danh sách kết hợp tùy chỉnh có các trường hợp loại trừ hoặc đối tượng của nhiều danh sách. 
  • Người xem trang Sản phẩm hoặc Ưu đãi: Tạo danh sách tiếp thị lại bao gồm tất cả những người đã truy cập vào các trang sản phẩm cụ thể trên trang web của bạn. Loại trừ những người bỏ giỏ hàng và người chuyển đổi trước đây.
  • Người bỏ giỏ hàng: Chọn mục “Khách truy cập của một trang đã không truy cập vào trang khác” trên trang giỏ hàng hoặc trang biểu mẫu khách hàng tiềm năng, sau đó loại trừ những người thực sự đã chuyển đổi, chẳng hạn như bằng cách chọn “trang cảm ơn”.
  • Người chuyển đổi trước đây: Tạo danh sách tiếp thị lại cho những người đã truy cập vào trang xác nhận mua hàng của bạn.

Tạo danh sách tiếp thị lại cho Người dùng ứng dụng

Tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên những người đã cài đặt ứng dụng của bạn.

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Để mở Thư viện được chia sẻ, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Nhấp vào Trình quản lý đối tượng.
 4. Nhấp vào Danh sách đối tượng.
 5. Để thêm danh sách tiếp thị lại người dùng ứng dụng, hãy nhấp vào nút dấu cộng và chọn Người dùng ứng dụng.
 6. Trên trang mở ra, hãy bắt đầu bằng cách nhập tên mô tả cho danh sách tiếp thị lại. 
  1. Bạn phải thiết lập thẻ hoặc đoạn mã sự kiện để danh sách này hoạt động. Hãy tìm hiểu thêm về thẻ tiếp thị lại Google Ads
 7. Chọn mẫu từ menu thả xuống "Danh sách thành viên".
 8. Bên cạnh "Ứng dụng", hãy nhấp vào nút radio cho hệ điều hành của ứng dụng của bạn và sau đó nhấp vào trường tìm kiếm để tìm ứng dụng.
  1. Để nhập ứng dụng mới, hãy nhấp vào Thêm ứng dụng mới…
 9. Nhập thời hạn thành viên, đây là khoảng thời gian bạn muốn duy trì một người dùng trong danh sách của mình. Bạn có thể thay đổi thời hạn thành viên bất cứ lúc nào. 
 10. Nhập mô tả tùy chọn cho đối tượng của bạn.
 11. Nhấp vào TẠO ĐỐI TƯỢNG.

Thêm danh sách "Người dùng ứng dụng" vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Để mở Thư viện được chia sẻ, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Nhấp vào Danh sách đối tượng.
 4. Chọn danh sách "Người dùng ứng dụng" mà bạn muốn thêm.
  1. Để chọn một danh sách, hãy nhấp vào tên danh sách. Trong trang tiếp theo, ở góc bên phải phía trên của hộp Người dùng ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm 3 dot icon và chọn Thêm vào…
  2. Để chọn nhiều danh sách, hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tên của mỗi danh sách mà bạn muốn thêm. Trong menu thanh màu xanh, hãy nhấp vào Thêm vào...
 5. Chọn Nhóm quảng cáo hoặc Chiến dịch.
 6. Thêm (các) danh sách vào các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.
  1. Đối với nhóm quảng cáo, hãy nhấp vào chiến dịch ở bên trái mà (các) Nhóm quảng cáo thuộc về. Sau đó bạn có thể nhấp vào hộp kiểm bên cạnh các nhóm quảng cáo mà bạn muốn (các) danh sách của mình thêm vào.
  2. Đối với chiến dịch, hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tên của chiến dịch bạn muốn (các) danh sách của mình thêm vào.
 7. Nhấp vào TIẾP THEO.
 8. Nhấp vào hành động bạn muốn danh sách của mình thực hiện trong nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đó.
  1. Chọn Mặc định thông minh nếu bạn muốn Google Ads quyết định dựa trên Mạng Google mà bạn đang nhắm mục tiêu.
  2. Chọn Nhắm mục tiêu nếu bạn chỉ muốn hiển thị quảng cáo cho các đối tượng cụ thể.
  3. Chọn Quan sát nếu bạn muốn thu thập thông tin về người dùng của mình mà không thu hẹp đối tượng bạn hiển thị quảng cáo cho.
 9. Nhấp vào THÊM ĐỐI TƯỢNG.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố