Hướng dẫn thiết lập tính năng Tiếp thị lại động cho ứng dụng

7. Danh sách kiểm tra cuối cùng

Để mang đến cho bạn một chế độ xem tổng hợp và toàn diện về Đối tượng của bạn, đồng thời cải thiện để việc quản lý đối tượng và tối ưu hóa trở nên đơn giản hơn, chúng tôi sẽ triển khai các điểm cải tiến sau đây trên Google Ads:

 • Báo cáo đối tượng mới
  Báo cáo chi tiết về thông tin nhân khẩu học của đối tượng, phân khúc đối tượng và tiêu chí loại trừ đối tượng hiện được tổng hợp ở cùng một nơi – thẻ "Đối tượng" trong trình đơn điều hướng trang bên trái. Bạn cũng có thể dễ dàng quản lý Đối tượng của mình trên trang báo cáo này. Tìm hiểu thêm về tính năng Báo cáo đối tượng
 • Thuật ngữ mới
  Chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ mới trong báo cáo đối tượng và trên toàn bộ Google Ads. Ví dụ: “loại đối tượng” (bao gồm đối tượng tương tự, đối tượng tùy chỉnh, đối tượng đang cân nhắc mua hàng và đối tượng chung sở thích) hiện được gọi là phân khúc đối tượng, và “tái tiếp thị” hiện được gọi là “dữ liệu của bạn”. Hãy tìm hiểu thêm về Nội dung cập nhật đối với các thuật ngữ và cụm từ về Đối tượng

Bạn làm rất tốt!

Bạn đã thiết lập xong mọi thứ. Bây giờ, bạn có thể tiếp cận người dùng hiện tại của mình bằng quảng cáo, thu hút lại những người dùng đó bằng ứng dụng của bạn và thúc đẩy nhiều lượt chuyển đổi hơn. Hãy sử dụng danh sách kiểm tra này để xác nhận rằng mọi thứ đã sẵn sàng:

 1. Ứng dụng của bạn có một nguồn cấp dữ liệu chứa các đường liên kết sâu và lược đồ tùy chỉnh, nếu có.

  Xem hướng dẫn


 2. Ứng dụng của bạn có các API sự kiện dữ liệu.

  Xem hướng dẫn


 3. Chiến dịch theo dõi các sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng.

  Xem hướng dẫn


 4. Một chiến dịch tiếp thị lại động theo dõi các lượt tương tác có thể xảy ra trong ứng dụng.

  Xem hướng dẫn


 5. Google Ads có một bộ phân đoạn dữ liệu bao gồm các khách hàng và người dùng tiềm năng.

  Xem hướng dẫn


 6. Bạn sử dụng tính năng tự động gắn thẻ với một Giá trị nhận dạng lượt nhấp của Google liên kết với URL của bạn

  Xem hướng dẫn

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false