Hướng dẫn thiết lập tính năng Tiếp thị lại động cho ứng dụng

7. Danh sách kiểm tra cuối cùng

Làm tốt lắm!

Bây giờ mọi thứ đã thiết lập xong, bạn có thể tiếp cận người dùng hiện tại của mình bằng quảng cáo, thu hút lại những người dùng đó bằng ứng dụng của bạn và thúc đẩy chuyển đổi nhiều hơn. Sử dụng danh sách kiểm tra này để xác nhận rằng mọi thứ đã sẵn sàng:

 

 1. Ứng dụng của bạn có nguồn cấp dữ liệu chứa liên kết sâu và lược đồ tùy chỉnh, nếu có.

  Xem hướng dẫn
 2. API sự kiện tiếp thị lại được tích hợp vào ứng dụng của bạn.

  Xem hướng dẫn
 3. Chiến dịch theo dõi các sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng.

  Xem hướng dẫn


 4. Chiến dịch tiếp thị lại động theo dõi các tương tác có thể có của ứng dụng.

  Xem hướng dẫn


 5. AdWords có một loạt danh sách tiếp thị lại bao gồm khách hàng và người dùng tiềm năng.

  Xem hướng dẫn


 6. Tính năng tự động gắn thẻ có thể dùng được với ID nhấp chuột Google liên kết với URL của bạn

  Xem hướng dẫn

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố