Údaje umožňujúce zistenie totožnosti v zmluvách a pravidlách Googlu

V mnohých zmluvách, zmluvných podmienkach a pravidlách služieb reklamy a merania od Googlu sa používa výraz „údaje umožňujúce zistenie totožnosti“. V takýchto zmluvách, zmluvných podmienkach a pravidlách môžete nájsť zákaz poskytovať Googlu informácie, ktoré Google môže použiť alebo rozpoznať ako informácie umožňujúce zistenie totožnosti.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako Google vykladá výraz „údaje umožňujúce zistenie totožnosti“ v prípade, že tento výraz nie je definovaný v uzatvorenej zmluve alebo zmluvných podmienkach či pravidlách príslušných služieb. Cieľom je minimalizovať nejasnosti u zákazníkov, predovšetkým v súvislosti so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré rozšírilo definíciu výrazu „osobné údaje“ podľa zákona EÚ z 25. mája 2018.

Čo Google považuje za údaje umožňujúce zistenie totožnosti

Google vykladá informácie umožňujúce zistenie totožnosti ako informácie, ktoré by mohli byť použité samy osebe na priamu identifikáciu, kontaktovanie alebo presné určenie polohy jednotlivca. Zahŕňajú:

  • e‑mailové adresy,
  • poštové adresy,
  • telefónne čísla,
  • presné polohy (napríklad súradnice GPS, no prečítajte si poznámku nižšie),
  • celé mená alebo používateľské mená.

Ak ste napríklad vlastník a vaša zmluva zakazuje poskytovanie informácií umožňujúcich zistenie totožnosti Googlu, adresy stránok vášho webu, ktoré zobrazujú reklamy od Googlu, nesmú zahŕňať e‑mailové adresy, pretože tieto webové adresy budú poskytnuté Googlu počas žiadosti o reklamy. Google už dlho formuluje zákaz poskytovania informácií umožňujúcich zistenie totožnosti týmto spôsobom.

Poznámka: Centrá pomoci a pravidlá určitých služieb stanovujú obmedzené prostriedky, na základe ktorých môžu byť do Googlu odoslané určité formy údajov umožňujúcich zistenie totožnosti. Na vylúčenie pochybností uvádzame, že tento článok nedopĺňa ani neupravuje takéto ustanovenia. Preto napríklad určité služby umožňujú odosielanie údajov o približnej polohe do Googlu za predpokladu, že sú splnené požiadavky príslušných pravidiel.

Google vylučuje z výkladu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti napríklad:

  • pseudonymné identifikátory súborov cookie,
  • pseudonymné reklamné identifikátory,
  • adresy IP,
  • iné pseudonymné identifikátory koncových používateľov.

Ak sa napríklad so žiadosťou o reklamu odošle adresa IP (čo sa bude v dôsledku internetových protokolov diať takmer pri každej žiadosti o reklamu), takýto prenos neporuší žiadny zákaz odosielania údajov umožňujúcich zistenie totožnosti Googlu.

Upozorňujeme, že údaje vylúčené z výkladu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti uplatňovaného Googlom môžu spadať pod osobné údaje podľa definície v nariadení GDPR alebo v kalifornskom zákone o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory