Osobní údaje ve smlouvách a zásadách společnosti Google

Mnohé smlouvy, smluvní podmínky a zásady týkající se reklamních a měřicích služeb společnosti Google zmiňují „údaje umožňující zjištění totožnosti“ (osobní údaje). V dokumentech tohoto typu můžete najít ustanovení o tom, že nesmíte společnosti Google předávat informace, které by mohla použít nebo rozpoznat jako osobní údaje.

Tento článek vysvětluje, jak bude společnost Google vykládat pojem „osobní údaje“ v případě, že není definován ve vaší stávající smlouvě ani ve smluvních podmínkách či zásadách příslušné služby. Cílem je minimalizovat nejasnosti mezi zákazníky, zejména v souvislosti s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které od 25. května 2018 rozšířilo definici osobních údajů v rámci práva EU. 

Co Google považuje za osobní údaje

Google vykládá osobní údaje jako informace, které by bylo možné použít k přímému zjištění totožnosti, kontaktování nebo přesnému vyhledání osoby. Mezi takové údaje patří:

  • e-mailové adresy,
  • korespondenční adresy,
  • telefonní čísla,
  • údaje o přesné poloze, například souřadnice GPS (s výjimkami uvedenými níže),
  • jména a příjmení nebo uživatelská jména.

Pokud jste například majitelem stránek, jemuž smlouva zakazuje předávat společnosti Google osobní údaje, nesmí adresy URL stránek vašeho webu, kde se zobrazují reklamy Google, obsahovat e-mailové adresy. Tyto URL jsou totiž předávány Googlu v každé žádosti o reklamu. Tímto způsobem vykládá Google svůj zákaz osobních údajů už dlouho.

Poznámka: V centrech nápovědy a zásadách určitých služeb jsou vysvětleny omezené způsoby, kterými lze určité formy osobních údajů společnosti Google posílat. Aby nedošlo k pochybnostem, tento článek taková ustanovení nijak nekoriguje. Určité služby tedy například umožňují odesílat Googlu přesné údaje o poloze, musí však být při tom splněny požadavky příslušných zásad.

Mezi osobní údaje podle Googlu nepatří například:

  • pseudonymní ID souborů cookie,
  • pseudonymní inzertní ID,
  • IP adresy,
  • jiné pseudonymní identifikátory koncových uživatelů.

Pokud se například v rámci žádosti o reklamu odešle IP adresa (což bude vzhledem k principu internetových protokolů téměř vždy), takový přenos není porušením zákazu předávání osobních údajů společnosti Google.

Poznámka: Data, která podle výkladu společnosti Google osobními údaji nejsou, mohou být přesto považována za osobní údaje v rámci GDPR.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory