Effekterna av konverteringsjusteringar

Med hjälp av segmenten Konverteringsjustering och Dagar till konvertering eller justering kan du förstå vilka effekter konverteringsjusteringar har på konverteringsvärdena på ditt Google Ads-konto.

I den här artikeln beskrivs hur dessa segment fungerar och hur de läggs till i rapporterna.

Om segment för konverteringsjusteringar

  • Segmentet Konverteringsjustering visar det ursprungliga konverteringsvärdet och konverteringsantalet jämfört med det ändrade värdet och antalet efter det att konverteringen registrerades.
  • Dagar till konvertering eller justering är den totala tiden från exponeringen till konverteringen och justeringen. Obs! Dessa visas på två separata rader.

Om uppladdning av flera justeringar

Det är möjligt att en konvertering kan behöva justeras mer än en gång. Det kan till exempel behövas när två eller flera artiklar i samma beställning returneras vid olika tillfällen. Om du har mer än en justering av en konvertering i kalkylbladet behandlas justeringen med den tidigare justeringstiden först.

Om en konvertering dras tillbaka eller justeringsvärdet sänker konverteringsvärdet till noll tas konverteringen bort från rapporterna. Det innebär att Google Ads inte behandlar några senare inkomna justeringar.

Viktigt! Om du försöker justera tillbakadragningen av konverteringar får du inget felmeddelande, men justeringarna ignoreras. Du kan dock ångra en tillbakadragning av konverteringar genom att ladda upp konverteringsdatan med något annorlunda konverteringstidsstämplar (till exempel kan du lägga till några sekunder på varje konvertering). Då behandlas de som nya konverteringar. Observera att du måste ha alternativet för konverteringsräkning inställt på alla konverteringar för att detta ska fungera.

Anvisningar

Följ anvisningarna nedan när du vill se effekterna av konverteringsjusteringar.

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn till vänster.
  3. Kontrollera att datumintervallet för rapporten inföll för minst 30 dagar sedan (eller längre om du har en längre konverteringsperiod) så att du är säker på att rapporten innehåller komplett konverteringsdata.
  4. Klicka på segmentikonen , välj Konverteringar och välj bland följande alternativ:
    • Konverteringsjustering: visar en rad med det ursprungliga värdet eller antalet (som rapporterades av webbplatsens konverteringstagg) och justeringar som har gjorts av värdet.
    • Dagar till konvertering eller justering: visar en rad för varje period mellan exponeringen och den tillskrivna konverteringen och en rad för varje period mellan exponeringen och justeringen av den tillskrivna konverteringen.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny