Slik justerer du konverteringer

Verdien av konverteringer kan ofte bli endret etter at kunder konverterer.

I denne artikkelen forklarer vi prosessen med å justere Google Ads-konverteringer, enten for å angi verdien til konverteringen på nytt eller for å trekke den tilbake fra rapportene dine.

Før du begynner

Veiledning

Følg veiledningen nedenfor for å forberede og importere dataene dine om konverteringsjusteringer.

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.

Trinn 1: Klargjør dataene for importering

 1. Dobbeltsjekk dataene før du importerer dem. Du kan ikke endre uriktige justeringer når du har importert filen. I stedet må du korrigere den uriktige justeringsverdien i filen og importere filen på nytt. Merk deg også følgende:
  • Hvis du trekker tilbake en konvertering, fjernes den helt og holdent fra rapportene.
  • Det er ikke mulig å justere konverteringer du har trukket tilbake (det vises ingen feilmelding).
  • Hvis du trekker tilbake en importert konvertering, må du «angre» den. 
  • Konverteringer på nettsteder kan ikke legges til i rapportene igjen etter at de er fjernet.
 2. Kom i gang ved å laste ned en mal for konverteringsjusteringer: Excel, CSV eller Google Regneark. Du kan også laste den ned direkte fra Google Ads:
  Merk: Hvis du bruker hotellkampanjer, må du laste ned bestemte malparametere for konverteringene dine eller legge til parameterne i en eksisterende mal. Finn ut mer om hvordan du klargjør data for importering til hotellkampanjer.
  1. Klikk på målikonet målikonet i Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Konverteringer-rullegardinmenyen i delmenyen.
  3. Klikk på Opplastinger.
  4. Klikk på plussknappen .
  5. Klikk på Se på malene.
  6. Finn malene for «Konverteringsjusteringer», og velg malformatet du ønsker å laste ned.
 3. Følg denne veiledningen om du vil laste opp regneark:
  • Ikke fjern noen av kolonnene i regnearket, for ellers fungerer ikke importeringen.
  • Påse at dataene ikke inneholder tilleggskolonner eller personopplysninger, for eksempel telefonnumre og e-postadresser.
Merk: Hvis du prøver å justere konverteringer innen et døgn etter annonseklikket, har kanskje ikke Google Ads registrert dem ennå, og da blir det ikke gjort noen justeringer. Det kan være lurt å laste opp data for en ekstra dag sammen med hver importering. Duplikatjusteringer telles ikke i Google Ads. Google Ads bruker bestillings-ID-en, konverteringsnavnet og justeringstidspunktet tilknyttet den enkelte konverteringen for å fastslå om den aktuelle justeringen er unik.
 1. Angi tidssonen i et av disse formatene:
  • Angi en tidssone-ID fra denne listen. Vi anbefaler at du bruker denne metoden, fordi du da unngår feil ved overgang til sommertid.
  • Skriv inn GMT-avviket med «+» eller «-» og deretter tidsforskjellen med fire sifre. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Hvis du bruker GMT, skriver du bare +0000.
 2. Deretter legger du til en ny rad for hver konvertering og fyller ut kolonnene slik:
  • Bestillings-ID: den unike ID-en for konverteringen. Dette skal være den samme ID-en som ble registrert med den opprinnelige konverteringen. Finn ut hvordan du bruker transaksjons-ID-er for å minimere antallet dupliserte konverteringer.
   • Merk: Vi anbefaler at du bruker bestillings-ID-en for justeringer, men hvis du ikke kan bruke den, kan du alternativt bruke Google klikk-ID-en (GCLID) som førte til konverteringen utenfor nettet som du tidligere lastet opp, og konverteringstidspunktet. GCLID-en skal samsvare med tidsstempelet som ble registrert da konverteringen utenfor nettet ble opprettet. Hvis parameteren som ble oppgitt sammen med konverteringene, var GBRAID, kan du bare bruke bestillings-ID-en.
  • Konverteringsnavn: navnet på konverteringshandlingen (f.eks. «rombestillinger» eller «salg på nettet») som du bruker til å spore konverteringen. Det er viktig at du bruker nøyaktig samme stavemåte (innbefattet små og store bokstaver) som da du definerte konverteringshandlingen i Google Ads-kontoen din.
  • Justeringstidspunkt: datoen og tidspunktet da verdien av konverteringen ble justert, eller da du oppdaget endringen i konverteringen. I tabellen nedenfor ser du en liste over godtatte datoformater (f.eks. MM/dd/yyyy HH:mm:ss). Du kan legge til en tidssone for et konverteringstidspunkt i et av de fire siste oppførte formatene. Bytt ut «+z» med GMT-avviket ved å angi «+» eller «-» og deretter den firesifrede tidsforskjellen. Du kan også bytte ut «zzzz» med en tidssone-ID fra denne listen. Justeringstidspunktet må være etter konverteringstidspunktet og før opplastingstidspunktet. Ellers er nøyaktig time og minutt like viktig.

Format

Eksempler

MM/dd/yyyy hh:mm:ss aa

08/14/2012 5:01:54 PM

MMM dd,yyyy hh:mm:ss aa

Aug 14, 2012 5:01:54 PM

MM/dd/yyyy HH:mm:ss

08/14/2012 17:01:54

yyyy-MM-dd HH:mm:ss

2012-08-14 13:00:00

yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

2012-08-14T13:00:00

yyyy-MM-dd HH:mm:ss+z

2012-08-14 13:00:00+0500

yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+z

2012-08-14T13:00:00-0100

yyyy-MM-dd HH:mm:ss zzzz

2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles

yyyy-MM-ddTHH:mm:ss zzzz

2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

 • Justeringstype: en verdi som forteller Google Ads om du justerer verdien til en konvertering («RESTATE»), eller om du trekker den helt tilbake («RETRACT»).
 • Justert verdi: et tall som representerer den nye verdien av konverteringen. Du trenger ikke å oppgi en justert verdi for konverteringer du trekker tilbake. Verdien til disse konverteringene trekkes automatisk fra den totale konverteringsverdien til kontoen din. Hvis du legger inn en justeringsverdi som reduserer verdien av konverteringen til 0 (null), fjernes konverteringer automatisk fra rapportene.
 • Valuta for justert verdi: valutaen i konverteringsjusteringen. Du må oppgi dette hvis du rapporterer justeringsverdier i flere valutaer eller har forskjellige kontoer som faktureres i ulike valutaer. Bruk ISO 4217-valutakoder på tre tegn, for eksempel NOK for norske kroner og USD for amerikanske dollar. Hvis du ikke angir noen verdi, blir valutaen du har tilordnet konverteringen i Google Ads, brukt som standard. Hvis du sender inn en justering i en annen valuta enn valutaen tilordnet den opprinnelige konverteringen, blir valutaen konvertert per valutakursen på den aktuelle dagen.
 1. Lagre endringene i filen din.

Trinn 2: Importér konverteringsjusteringene

Når konverteringsarket ditt er klart, kan du laste det opp på samme måte som du laster opp konverteringer. Annonsører som må oppdatere konverteringer programmatisk, bør bruke funksjonen for planlagte opplastinger. Finn ut mer om hvordan du importerer konverteringer.

Merk: Av resultathensyn bør du laste opp konverteringsjusteringer minst 24 timer etter den opprinnelige konverteringen, da dette bidrar til å unngå feil. Når du trekker tilbake eller korrigerer konverteringsverdier, har du opptil 7 dager på deg etter at de først er registrert, til å sikre lesbarheten i den automatiske budgivningen. Utenom lesbarheten i den automatiske budgivningen kan generelle konverteringsjusteringer for hotellannonser gjøres innen 55 dager.

Om opplasting av flere justeringer

Det er mulig at konverteringer må justeres flere ganger. Dette kan for eksempel være når to eller flere elementer i en bestilling returneres på forskjellige tidspunkter. Hvis du har flere enn én justering for en konvertering i regnearket ditt, blir justeringen med det tidligste justeringstidspunktet behandlet først.

Hvis en konvertering imidlertid trekkes tilbake eller verdien av konverteringen reduseres til 0 etter en justering, blir konverteringen fjernet fra rapportene dine, og etterfølgende justeringer av den blir ikke behandlet i Google Ads.

Viktig: Hvis en konvertering trekkes tilbake eller en justering reduserer verdien for konverteringen ned til 0, fjernes konverteringen fra rapportene dine, og Google Ads behandler ikke eventuelle påfølgende justeringer av den. Hvis du forsøker å justere en konvertering som er trukket tilbake, får du ikke noen feilmelding, selv om justeringene blir ignorert. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan ta høyde for slike konverteringer hvis du har behov for å gjøre om en tilbaketrekning.

Angre tilbaketrekning av konverteringer

Hvis du har trukket tilbake en konvertering eller korrigert verdien til 0 (null), kan du ikke angre denne handlingen. Men det finnes en alternativ løsning hvis du bruker «Alle konverteringer»-innstillingen og ønsker å «oppheve tilbaketrekningen» av importeringer av konverteringer utenfor nettet.

Slik fungerer det:

 • Last opp på nytt med justerte tidsstempler: Du kan «angre» en tilbaketrekning av en konvertering ved å laste opp de samme konverteringsdataene på nytt med justerte tidsstempler (du kan f.eks. legge til noen sekunder i hver av dem).

Deretter behandler Google Ads disse gjenopplastede konverteringene som «nye», fordi de ble registrert på et annet tidspunkt. Og dermed blir de lagt til i konverteringsrapportene.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny