Om responsiva sökannonser (beta)

Ange minst fem olika rubriker som inte innehåller samma eller liknande fraser för att öka sannolikheten att din annons visas. Om du anger överflödiga rubriker begränsar du systemets möjlighet att skapa kombinationer. Visa exempelannonser.

Responsiva sökannonser gör att du kan skapa en annons som kan anpassas till mer text och därigenom mer relevant budskap. Om du anger flera rubriker och beskrivningar när du skapar en responsiv sökannons provar Google Ads automatiskt olika kombinationer och lär sig så småningom vilka kombinationer som fungerar bäst. På så sätt kan annonserna förbättra kampanjernas resultat tack vare att innehållet anpassas efter de potentiella kundernas söktermer. 

Viktigt
 
 • Responsiva sökannonser betatestas för närvarande och är kanske inte tillgängliga för alla Google Ads-annonsörer. 
 • Enligt Google Ads användarvillkor för betaversioner får du inte lämna ut information som inte är offentlig.
 • Responsiva sökannonser förbättras ju mer de används. Tänk på att bevaka resultatet av och statusen för dina annonser regelbundet.
 • Responsiva sökannonser är för närvarande tillgängliga för alla annonsörer på engelska, franska, tyska, spanska, japanska, nederländska, portugisiska, italienska, ryska, svenska, polska, danska, turkiska, norska och för utvalda annonsörer på alla andra språk.
 • Om du har text som ska visas i varje annons måste du lägga till den i antingen Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1.

Fördelar

Responsiva sökannonser är bra om du vill

 • skapa flexibla annonser som anpassar sig till enhetens bredd. Det ger dig mer utrymme att dela ditt meddelande med potentiella kunder.
 • spara tid genom att ha flera rubriker och beskrivningar, och låta Google Ads visa de mest relevanta kombinationerna för dina kunder.
 • nå fler potentiella kunder med hjälp av flera rubriker och beskrivningar. Då får annonserna möjlighet att konkurrera i fler auktioner och matcha fler frågor.
 • förbättra annonsgruppens resultat genom att få ytterligare klick och konverteringar som dina befintliga textannonser inte fångar upp eftersom responsiva sökannonser hjälper dig att konkurrera i fler auktioner.

Så fungerar det

Ju fler rubriker och beskrivningar du anger, desto fler möjligheter får Google Ads att visa annonser som matchar de potentiella kundernas sökfrågor. 

När du har skrivit rubriker och beskrivningar sammanställer Google Ads texten till flera annonskombinationer samtidigt som redundans undviks. Med tiden testar Google Ads de mest lovande annonskombinationerna och lär sig vilka kombinationer som är mest relevanta för olika sökningar. 

Skillnaden mellan responsiva sökannonser och utökade textannonser

Responsiva sökannonser skiljer sig från utökade textannonser på två sätt:

 1. Mer utrymme. Responsiva sökannonser kan visa upp till tre rubriker i stället för två, och upp till två beskrivningsfält på 90 tecken (i stället för ett fält med 80 tecken).
 2. Större flexibilitet. Du kan ange upp till 15 rubriker och fyra beskrivningar för en enda responsiv sökannons. Google Ads visar automatiskt olika kombinationer beroende på sökfrågan. 

Alla andra fält är samma för responsiva sökannonser och utökade textannonser.

Anvisningar

Skapa en responsiv sökannons

 1. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka på plusknappen och välj Responsiv sökannons.
 3. Ange den slutliga webbadressen och visningssökvägstexten. När du skriver visas en förhandsvisning av annonsen till höger. 
  • Obs! Förhandsvisningen visar möjliga annonser som skapas av tillgångarna. Alla kombinationer visas inte och förkortningar kan förekomma i vissa format.
 4. Ange dina rubrikalternativ. Du måste ange minst tre och högst 15 alternativ.
 5. Ange dina beskrivningsalternativ. Du måste ange minst två och högst fyra alternativ. 
 6. Klicka på Spara
Tips om rubriker
 
 • Tänk på att rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst.
 • Försök skriva de första tre rubrikerna som om de ska visas tillsammans i annonsen.
 • Var noga med att inkludera minst ett av dina sökord i rubrikerna och skapa rubriker som är relevanta för sökorden du riktar in dig på.
 • Testa att skapa rubriker med olika längd. Försök inte få med så många tecken som möjligt i varje rubrik.
 • Fokusera på att ange så många olika rubriker som möjligt. Fler rubriker ger Google Ads fler alternativ när texterna ska sammanställas till relevanta annonser.
  • Prova att uppmärksamma fler fördelar med produkten eller tjänster, en lösning på ett problem eller leverans- och returmöjligheter. Läs mer om att skapa responsiva sökannonser
  • Om du kan ange ännu fler rubriker är det bra om du försöker skapa varianter på rubrikerna du redan har angett. Exempelvis kan du prova andra uppmaningar till olika åtgärder.

 

Redigera en responsiv sökannons

 1. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka i fältet ovanför resultattabellen om du vill lägga till ett filter. 
 3. Klicka på Attribut på rullgardinsmenyn och klicka sedan på Annonstyp
 4. Markera rutan bredvid Responsiv sökannons.
 5. Håll muspekaren över annonsen du vill redigera i resultattabellen och klicka på redigeringsikonen Redigera.
 6. Välj Redigera.
 7. Gör ändringarna i annonsens webbadress, slutliga webbadress, rubriker, beskrivningar eller webbadressalternativ.
 8. Klicka på Spara.
  • Obs! Om du tar bort eller ändrar rubriker eller beskrivningar kan annonser som visas ändras och det kan påverka resultatet.

Fäst rubriker och beskrivningar vid specifika positioner

När du skapar en responsiv sökannons är standardinställningen att rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst. Du kan styra var enskilda rubriker och beskrivningar visas i annonsen genom att fästa rubriker och beskrivningar vid specifika positioner. 

Om du till exempel behöver visa en ansvarsfriskrivning i varje annons kan du skriva den som en responsiv sökannonsbeskrivning och fästa den vid Beskrivningsposition 1. På så sätt innehåller alla annonser som visas för kunder friskrivningen i den första delen av beskrivningen.

 1. Skapa eller redigera en responsiv sökannons (se stegen ovan). 
 2. Till höger om de rubriker eller beskrivningar du vill fästa klickar du på nålikonen och väljer sedan den position du vill fästa den aktuella rubriken eller beskrivningen. 
 3. Om du vill lossa rubriker eller beskrivningar klickar du på nålikonen och väljer sedan Ingen.
 4. Klicka på Spara.
  • Obs! Om du tar bort eller ändrar rubriker eller beskrivningar kan annonser som visas ändras och det kan påverka resultatet.

Tips

 • Genom att fästa en rubrik eller beskrivning visas bara den på den specifika platsen och inga andra rubriker eller beskrivningar kan visas där. Eftersom detta minskar det totala antalet rubriker eller beskrivningar som kan matchas med en potentiell kunds sökning är det inte något vi rekommenderar de flesta kunder.
 • Testa att fästa två eller tre rubriker eller beskrivningar på samma position så att någon av dem visas där. Det ger dig större flexibilitet att upptäcka vilka rubriker eller beskrivningar som ger bättre resultat.
  • Exempel: Om du fäster rubriken ”Officiell webbplats” på Rubrikposition 1 så innehåller alla annonser som kunder kan se ”Officiell webbplats” som första rubrik. Låt oss anta att du fäster en andra rubrik, till exempel ”Den officiella webbplatsen”, på Rubrikposition 1. Då innehåller alla annonser som kunder kan se antingen”Officiell webbplats” eller ”Den officiella webbplatsen” som första rubrik.
 • Om du fäster rubriker och/eller beskrivningar på alla tillgängliga positioner så visas inte de rubriker och/eller beskrivningar som inte är fästa någonstans.
 • Rubriker eller beskrivningar som är fästa på Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1 visas alltid. Det är inte säkert att innehåll som är fäst på Rubrikposition 3 och Beskrivningsposition 2 visas i alla annonser. Om du har text som ska visas i varje annons måste du fästa den vid Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1.

Rapportera resultatet av dina responsiva sökannonser

På sidan Annonser och tillägg visas samma resultatvärden för de responsiva annonserna som för andra textannonser. Statistiken visar totalvärden för alla annonskombinationer som visades med rubrikerna och beskrivningarna du angav för varje responsiv sökannons.

 1. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka i fältet ovanför resultattabellen om du vill lägga till ett filter. 
 3. Klicka på Attribut på rullgardinsmenyn och klicka sedan på Annonstyp
 4. Markera rutan bredvid Responsiv sökannons.
  • Valfritt: Om du vill justera de kolumner (och den data) som visas i rapporten klickar du på kolumnikonen Kolumner, väljer Ändra kolumner och väljer sedan de kolumner som du vill ska visas i rapporten. Läs mer om kolumner i statistiktabellen
 5. Klicka på Använd.
 6. Klicka på nedladdningsikonen download icon.
 7. Välj rapportens format (exempel: .csv, .pdf).

Viktigt att tänka på

 • Under betatestet går det bara att lägga till responsiva sökannonser i annonsgrupper med befintliga textannonser.
 • Vissa annonser kanske inte visas.
 • Annonsen kan visas med upp till tre rubriker och två beskrivningar.
 • Rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst, så se till att de är begripliga både enskilt och tillsammans med andra.
 • Rubriker och beskrivningar får inte bryta mot Google Ads policy eller lokala lagar och regler.

Relaterade länkar

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?