Om responsiva sökannonser (beta)

Responsiva sökannonser gör att du kan skapa en annons som kan anpassas till mer text och därigenom mer relevant budskap. Om du anger flera rubriker och beskrivningar när du skapar en responsiv sökannons provar Google Ads automatiskt olika kombinationer och lär sig så småningom vilka kombinationer som fungerar bäst. På så sätt kan annonserna förbättra kampanjernas resultat tack vare att innehållet anpassas efter de potentiella kundernas söktermer.

Viktigt
 • Responsiva sökannonser är i betafasen. Se till att du regelbundet övervakar dina annonsers resultat och status.
 • Tillgångar kan visas i vilken ordning som helst, så se till att de fungerar på egen hand eller i kombination med varandra och att de inte bryter mot våra policyer eller lokala lagar.
 • Vi rekommenderar att du har minst två utökade textannonser och en responsiv sökannons per annonsgrupp. Det finns en gräns på tre aktiverade responsiva sökannonser per annonsgrupp.
 • Om du har text som ska visas i varje annons måste du lägga till den i antingen Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1.
 • För att öka sannolikheten att din annons visas, ange minst fem unika rubriker som inte innehåller samma eller liknande fraser och utnyttja feedbacken från Annonsstyrka för att förbättra annonsens effektivitet. Om du använder överflödiga rubriker begränsar du systemets möjlighet att skapa kombinationer. Se exempel.

Fördelar

Responsiva sökannonser är bra om du vill

 • Skapa flexibla annonser som anpassar sig till enhetens bredd. Det ger dig mer utrymme att dela ditt meddelande med potentiella kunder.
 • Spara tid genom att ha flera rubriker och beskrivningar, och låta Google Ads visa de mest relevanta kombinationerna för dina kunder.
 • Nå fler potentiella kunder med hjälp av flera rubriker och beskrivningar. Då får annonserna möjlighet att konkurrera i fler auktioner och matcha fler frågor.
 • Förbättra annonsgruppens resultat genom att få ytterligare klick och konverteringar som dina befintliga textannonser inte fångar upp eftersom responsiva sökannonser hjälper dig att konkurrera i fler auktioner.

Så fungerar det

Ju fler rubriker och beskrivningar du anger, desto fler möjligheter får Google Ads att visa annonser som matchar de potentiella kundernas sökfrågor.

När du har skrivit rubriker och beskrivningar sammanställer Google Ads texten till flera annonskombinationer samtidigt som redundans undviks. Du kan ange upp till 15 rubriker och fyra beskrivningar för en enda responsiv sökannons. Därefter väljs maximalt tre rubriker och två beskrivningar ut för en annons och visas i olika kombinationer och olika ordningsföljd. Med tiden testar Google Ads de mest lovande annonskombinationerna och lär sig vilka kombinationer som är mest relevanta för olika sökningar.

Anvisningar

Skapa en responsiv sökannons

 1. Klicka på Annonser och tillägg i sidmenyn till vänster.
 2. Klicka på plusknappen  och välj Responsiv sökannons.
 3. Ange den slutliga webbadressen och visningssökvägstexten. När du skriver visas en förhandsvisning av annonsen till höger. 
  • Obs! Förhandsvisningen visar möjliga annonser som skapas av tillgångarna. Alla kombinationer visas inte och förkortningar kan förekomma i vissa format.
 4. Ange dina rubriker. Du måste ange minst tre och högst 15 rubriker.
 5. Ange dina beskrivningar. Du måste ange minst två och högst fyra beskrivningar. 
 6. Klicka på Spara
Tips om rubriker
 
 • Tänk på att rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst.
 • Försök skriva de första tre rubrikerna som om de ska visas tillsammans i annonsen.
 • Var noga med att inkludera minst ett av dina sökord i rubrikerna och skapa rubriker som är relevanta för sökorden du riktar in dig på.
 • Fokusera på att ange så många olika rubriker som möjligt. Fler rubriker ger Google Ads fler alternativ när texterna ska sammanställas till relevanta annonser.
  • Prova att uppmärksamma fler fördelar med produkten eller tjänster, en lösning på ett problem eller leverans- och returmöjligheter. Läs mer om att skapa responsiva sökannonser
  • Om du kan ange ännu fler rubriker är det bra om du försöker skapa varianter på rubrikerna du redan har angett. Exempelvis kan du prova andra uppmaningar till olika åtgärder.

Redigera en responsiv sökannons

 1. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka i fältet ovanför resultattabellen om du vill lägga till ett filter. 
 3. Klicka på Attribut på rullgardinsmenyn och klicka sedan på Annonstyp
 4. Markera rutan bredvid Responsiv sökannons.
 5. Håll muspekaren över annonsen som du vill redigera i resultattabellen och klicka på redigeringsikonen Redigera.
 6. Välj Redigera.
 7. Gör ändringarna i annonsens webbadress, slutliga webbadress, rubriker, beskrivningar eller webbadressalternativ.
 8. Klicka på Spara.
  • Obs! Om du tar bort eller ändrar rubriker eller beskrivningar kan annonser som visas ändras och det kan påverka resultatet.

Fäst rubriker och beskrivningar vid specifika positioner

När du skapar en responsiv sökannons är standardinställningen att rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst. Du kan styra var enskilda rubriker och beskrivningar visas i annonsen genom att fästa rubriker och beskrivningar vid specifika positioner. 

Om du till exempel behöver visa en ansvarsfriskrivning i varje annons kan du skriva den som en responsiv sökannonsbeskrivning och fästa den vid Beskrivningsposition 1. På så sätt innehåller alla annonser som visas för kunder friskrivningen i den första delen av beskrivningen.

 1. Skapa eller redigera en responsiv sökannons (se stegen ovan). 
 2. Till höger om de rubriker eller beskrivningar du vill fästa klickar du på nålikonen och väljer sedan den position du vill fästa den aktuella rubriken eller beskrivningen. 
 3. Om du vill lossa rubriker eller beskrivningar klickar du på nålikonen och väljer sedan Ingen.
 4. Klicka på Spara.
  • Obs! Om du tar bort eller ändrar rubriker eller beskrivningar kan annonser som visas ändras och det kan påverka resultatet.

Tips

 • Genom att fästa en rubrik eller beskrivning visas bara den på den specifika platsen och inga andra rubriker eller beskrivningar kan visas där. Eftersom detta minskar det totala antalet rubriker eller beskrivningar som kan matchas med en potentiell kunds sökning är det inte något vi rekommenderar de flesta kunder.
 • Testa att fästa två eller tre rubriker eller beskrivningar på samma position så att någon av dem visas där. Det ger dig större flexibilitet att upptäcka vilka rubriker eller beskrivningar som ger bättre resultat.
  • Exempel: Om du fäster rubriken ”Officiell webbplats” på Rubrikposition 1 så innehåller alla annonser som kunder kan se ”Officiell webbplats” som första rubrik. Låt oss anta att du fäster en andra rubrik, till exempel ”Den officiella webbplatsen”, på Rubrikposition 1. Då innehåller alla annonser som kunder kan se antingen”Officiell webbplats” eller ”Den officiella webbplatsen” som första rubrik.
 • Om du fäster rubriker och/eller beskrivningar på alla tillgängliga positioner så visas inte de rubriker och/eller beskrivningar som inte är fästa någonstans.
 • Rubriker eller beskrivningar som är fästa på Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1 visas alltid. Det är inte säkert att innehåll som är fäst på Rubrikposition 3 och Beskrivningsposition 2 visas i alla annonser. Om du har text som ska visas i varje annons måste du fästa den vid Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1.

Rapportera resultatet av dina responsiva sökannonser

På sidan Annonser och tillägg visas samma resultatvärden för de responsiva annonserna som för andra textannonser. Statistiken visar totalvärden för alla annonskombinationer som visades med rubrikerna och beskrivningarna du angav för varje responsiv sökannons.

 1. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka i fältet ovanför resultattabellen om du vill lägga till ett filter. 
 3. Klicka på Attribut på rullgardinsmenyn och klicka sedan på Annonstyp
 4. Markera rutan bredvid Responsiv sökannons.
  • Valfritt: Du kan justera kolumnerna (och datan) som visas i din rapport genom att klicka på kolumnikonen Kolumner, välja Ändra kolumner och sedan välja vilka kolumner du vill visa i din rapport. Läs mer om kolumner i statistiktabellen
 5. Klicka på Använd.
 6. Klicka på nedladdningsikonen download icon.
 7. Välj rapportens format (exempel: .csv, .pdf).

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt