Om responsiva sökannonser

Med responsiva sökannonser kan du skapa annonser som kan anpassas till att visa mer text – och därigenom mer relevanta budskap till kunderna. Genom att du anger flera rubriker och beskrivningar när du skapar en responsiv sökannons provar Google Ads automatiskt olika kombinationer och lär sig så småningom vilka kombinationer som fungerar bäst. På så sätt kan de responsiva sökannonserna förbättra resultatet av dina kampanjer eftersom innehållet anpassas till de potentiella kundernas söktermer.

Viktigt
 • Tillgångarna kan visas i vilken ordning som helst, så se till att de fungerar både på egen hand och i kombination med varandra och att de inte bryter mot våra policyer eller lokala lagar.
 • Vi rekommenderar att du har minst två utökade textannonser och en responsiv sökannons i varje annonsgrupp. Du kan ha högst tre aktiverade responsiva sökannonser per annonsgrupp.
 • Om du har text som ska visas i varje annons måste du lägga till den i antingen Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1.
 • För att öka sannolikheten för att din annons visas bör du ange minst fem unika rubriker som inte innehåller samma eller liknande fraser. Ta också hjälp av informationen från Annonsstyrka för att göra annonsen mer effektiv. Om du använder överflödiga rubriker begränsar du systemets möjlighet att skapa kombinationer. Se exempel.

Fördelar

Med responsiva sökannonser kan du

 • skapa flexibla annonser som anpassas till bredden på den aktuella enheten. Det ger dig större utrymme att visa ditt budskap för potentiella kunder
 • spara tid genom att ange flera rubriker och beskrivningar och låta Google Ads visa de mest relevanta kombinationerna för dina kunder
 • du kan anpassa dina rubriker och beskrivningar efter kundens plats eller intresseområde
 • nå fler potentiella kunder med flera rubriker och beskrivningar eftersom dina annonser kan konkurrera i fler auktioner och matcha fler sökfrågor
 • förbättra annonsgruppens resultat genom att få fler klick och konverteringar som dina befintliga textannonser inte fångar upp eftersom responsiva sökannonser hjälper dig att konkurrera i fler auktioner.

Så fungerar det

Ju fler rubriker och beskrivningar du anger, desto fler möjligheter får Google Ads att visa annonser som matchar dina potentiella kunders sökfrågor.

När du har angett dina rubriker och beskrivningar sätter Google Ads samman texten till flera annonskombinationer på ett sätt som undviker redundans. Du kan ange upp till 15 rubriker och fyra beskrivningar för en responsiv sökannons. Därefter väljs högst tre rubriker och två beskrivningar ut för annonsen och visas i olika kombinationer och ordning. Google Ads testar de mest lovande annonskombinationerna och lär sig över tid vilka kombinationer som är mest relevanta för olika sökningar.

Anvisningar

Skapa en responsiv sökannons

 1. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka på plusknappen och välj Responsiv sökannons.
 3. Ange den slutliga webbadressen och texten för visningssökvägen. Medan du skriver visas en förhandsgranskning av annonsen till höger.
  • Obs! Förhandsgranskningen visar potentiella annonser som skapas med dina tillgångar. Alla kombinationer visas inte och förkortningar kan förekomma i vissa format.
 4. Ange dina rubriker. Du måste ange minst tre och högst 15 rubriker.
 5. Ange dina beskrivningar. Du måste ange minst två och högst fyra beskrivningar.
 6. Klicka på Spara.
Tips om rubriker
 
 • Tänk på att rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst.
 • Försök skriva de första tre rubrikerna som om de kommer att visas tillsammans i annonsen.
 • Var noga med att inkludera minst ett av dina sökord i rubrikerna och att skapa rubriker som är relevanta för sökorden du inriktar dig på.
 • Fokusera på att ange så många olika rubriker som möjligt. Fler rubriker ger Google Ads fler alternativ när texterna ska sammanställas till relevanta annonser.
  • Försök poängtera fler fördelar med produkten eller tjänsten, en lösning på ett problem eller leverans- och returmöjligheter. Läs mer om hur du skapar responsiva sökannonser
  • Om du kan ange ännu fler rubriker kan du prova att skapa varianter på rubrikerna du redan har angett. Exempelvis kan du prova andra uppmaningar till olika åtgärder.

Redigera en responsiv sökannons

 1. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka i fältet ovanför resultattabellen om du vill lägga till ett filter.
 3. Klicka på Attribut på rullgardinsmenyn och klicka sedan på Annonstyp.
 4. Markera rutan vid Responsiv sökannons.
 5. Håll muspekaren över annonsen som du vill redigera i resultattabellen och klicka på redigeringsikonen Redigera.
 6. Välj Redigera.
 7. Gör önskade ändringar i annonsens webbadress, slutliga webbadress, rubriker, beskrivningar och webbadressalternativ.
 8. Klicka på Spara.
  • Obs! Om du tar bort eller redigerar rubriker eller beskrivningar kan detta ändra annonserna som visas, vilket i sin tur kan påverka resultatet.

Fästa rubriker och beskrivningar vid specifika positioner

När du skapar en responsiv sökannons är standardinställningen att rubriker och beskrivningar kan visas i vilken ordning som helst. Du kan styra var enskilda rubriker och beskrivningar visas i annonsen genom att fästa rubriker och beskrivningar vid specifika positioner.

Om du till exempel behöver visa en ansvarsfriskrivning i varje annons kan du skriva den som en responsiv sökannonsbeskrivning och fästa den vid Beskrivningsposition 1. På så sätt innehåller alla annonser som visas för kunder friskrivningen i den första delen av beskrivningen.

 1. Skapa eller redigera en responsiv sökannons (se stegen ovan).
 2. Klicka på nålikonen Pin till höger om en rubrik eller beskrivning som du vill fästa och välj önskad position.
 3. Om du vill fästa en rubrik eller beskrivning som har lossats klickar du på nålikonen Pin och väljer den position där du vill att rubriken eller beskrivningen ska visas.
 4. Klicka på Spara.
  • Obs! Om du tar bort eller redigerar rubriker eller beskrivningar kan detta ändra annonserna som visas, vilket i sin tur kan påverka resultatet.

Tips

 • När du fäster en rubrik eller beskrivning visas den enbart på den specifika platsen och inga andra rubriker eller beskrivningar kan visas där. Eftersom detta minskar det totala antalet rubriker eller beskrivningar som kan matchas med en potentiell kunds sökning är det inget vi rekommenderar för de flesta annonsörer.
 • Prova att fästa två eller tre rubriker eller beskrivningar på samma position så att vilken som helst av dem kan visas där. Det ger dig större flexibilitet att upptäcka vilka rubriker eller beskrivningar som ger bättre resultat.
  • Exempel: Om du fäster rubriken ”Officiell webbplats” på Rubrikposition 1 innehåller alla annonser som kunder kan se ”Officiell webbplats” som första rubrik. Anta att du fäster en andra rubrik, ”Den officiella webbplatsen”, på Rubrikposition 1. Då innehåller alla annonser som kunder kan se antingen ”Officiell webbplats” eller ”Den officiella webbplatsen” som första rubrik.
 • Om du fäster rubriker och/eller beskrivningar på alla tillgängliga positioner visas inga rubriker och/eller beskrivningar som inte är fästa någonstans.
 • Rubriker och beskrivningar som är fästa på Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1 visas alltid. Det är inte säkert att innehåll som är fäst på Rubrikposition 3 och Beskrivningsposition 2 visas i alla annonser. Om du har text som ska visas i varje annons måste du fästa den vid Rubrikposition 1, Rubrikposition 2 eller Beskrivningsposition 1.

Rapportera resultatet av dina responsiva sökannonser

På sidan Annonser och tillägg visas samma resultatvärden för de responsiva annonserna som för andra textannonser. Statistiken visar totalvärden för alla annonskombinationer som visades med rubrikerna och beskrivningarna du angav för varje responsiv sökannons.

 1. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka i fältet ovanför resultattabellen om du vill lägga till ett filter.
 3. Klicka på Attribut på rullgardinsmenyn och klicka sedan på Annonstyp.
 4. Markera rutan vid Responsiv sökannons.
  • Valfritt: Du kan justera kolumnerna (och informationen) som visas i din rapport genom att klicka på kolumnikonen Kolumner, välja Ändra kolumner och sedan välja vilka kolumner du vill visa i rapporten. Läs mer om kolumner i statistiktabellen
 5. Klicka på Använd.
 6. Klicka på nedladdningsikonen download icon.
 7. Välj rapportens format (exempel: .csv, .pdf).

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt