Om responsive søkeannonser

Viktig
 • Fra og med 30. juni 2022 kan du ikke lenger opprette eller endre utvidede tekstannonser.
 • Eksisterende utvidede tekstannonser blir fortsatt vist, og også fremover får du rapporter om resultatene du oppnår med dem.
 • Du kan fortsatt sette de utvidede tekstannonsene dine på pause eller gjenoppta dem, eller du kan fjerne dem hvis du ønsker det.
 • Vi anbefaler på det sterkeste at du går over til å bruke responsive søkeannonser.
 • Finn ut mer om denne endringen for utvidede tekstannonser

Med responsive søkeannonser kan du lage annonser som tilpasses automatisk, for å vise kundene dine mer tekst – og mer relevante budskap. Når du oppretter responsive søkeannonser, oppgir du en rekke overskrifter og beskrivelser. Over tid kommer Google Ads til å kjøre automatiske tester av de ulike kombinasjonene for å finne ut hvilke av dem du oppnår de beste resultatene med. Responsive søkeannonser tilpasser annonseinnholdet slik at det samsvarer i størst mulig grad med søketermene til potensielle kunder. Dette kan bidra til at du oppnår bedre kampanjeresultater.

Tips
 • Elementene kan vises i hvilken som helst rekkefølge, så du må sørge for at de fungerer både enkeltvis og i kombinasjon, og at de ikke er i strid med retningslinjene våre eller lokal lovgivning.
 • Det anbefales å ha én responsiv søkeannonse per annonsegruppe med minst «God» eller «Utmerket» annonsekvalitet. I hver annonsegruppe kan du ha maksimalt tre responsive søkeannonser aktivert til enhver tid.
 • Hvis du har en tekst som du vil at skal vises i alle annonsene, må du legge den til i posisjon 1 eller 2 i overskriften eller i posisjon 1 i beskrivelsen.
 • Finn ut mer om hvordan du kan lage effektive søkeannonser.

For å se undertekster på ditt eget språk, slå på YouTube-teksting. Velg «Innstillinger»-ikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, velg deretter «Teksting» og velg språk.


Fordeler

Med responsive søkeannonser kan du

 • lage fleksible annonser som tilpasses automatisk etter bredden på enheten, slik at du har mer plass til å dele budskapet ditt med potensielle kunder
 • spare tid ved å lage flere alternative overskrifter og beskrivelser som Google Ads kombinerer for å vise kundene dine de mest relevante annonsene
 • skreddersy overskriftene og beskrivelsene til stedene der kundene dine bor, vanlige steder eller steder de har vist interesse for
 • nå ut til flere potensielle kunder ved å lage flere alternative overskrifter og beskrivelser, slik at annonsene dine kan konkurrere i flere auksjoner og samsvare med flere søk
 • oppnå bedre resultater med annonsegruppene ved å tiltrekke flere klikk og konverteringer som de eksisterende tekstannonsene dine ikke fanger opp, ettersom du får muligheten til å konkurrere i flere auksjoner ved å bruke responsive søkeannonser

Slik fungerer responsive søkeannonser

Jo flere overskrifter og beskrivelser du lager, desto flere muligheter har Google Ads til å vise annonser som samsvarer bedre med søkene til potensielle kunder. Dette kan hjelpe deg å oppnå bedre annonseresultater.

Når du har lagt inn overskrifter og beskrivelser, setter Google Ads sammen teksten i flere unike annonsekombinasjoner. I motsetning til for utvidede tekstannonser kan du legge inn opptil 15 overskrifter og fire beskrivelser for hver enkelt responsiv søkeannonse. Deretter velges maksimalt tre overskrifter og to beskrivelser som skal vises i forskjellige kombinasjoner og rekkefølger i de ulike annonsene. Over tid testes de mest lovende annonsekombinasjonene i Google Ads, og Google Ads lærer seg hvilke kombinasjoner som er mest relevante for ulike søkeord.

Veiledning

Opprett responsive søkeannonser

 1. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre.
 2. Klikk på plussknappen , og velg Responsiv søkeannonse.
 3. Skriv inn den endelige nettadressen og teksten som skal gjengis i visningsbanen. Når du skriver, ser du en forhåndsvisning av annonsen din til høyre.
  • Merk: I forhåndsvisningen kan du se eksempler på mulige annonser som er laget ut fra ressursene dine. Ikke alle kombinasjonene vises, og i visse formater kan teksten bli forkortet.
 4. Legg inn overskrifter – minst 3, maks 15.
 5. Legg inn beskrivelser – minst 2, maks 4.
 6. Klikk på Lagre.
Tips om overskrifter
 • Vær oppmerksom på at overskrifter og beskrivelser kan vises i en hvilken som helst rekkefølge.
 • Prøv å skrive de første tre overskriftene som om de kommer til å bli vist sammen i annonsen din.
 • Sørg for å ta med minst ett av søkeordene dine i overskriftene, og lag overskrifter som er relevante for søkeordene du målretter mot.
 • Prøv å lage så mange unike overskrifter som du kan. Hvis du lager mange overskrifter, har Google Ads flere alternativer å bruke til å sette sammen budskapene dine til relevante annonser. Dette kan bidra til at du oppnår bedre resultater.
  • Prøv å fremheve andre fordeler om produktene eller tjenestene du tilbyr, problemer du løser eller behov du innfrir, eller informasjon om gunstige frakt- og returvilkår. Finn ut mer om hvordan du kan lage effektive søkeannonser.
  • Hvis du ikke kommer på flere overskrifter, kan du prøve å lage ulike varianter av overskriftene du allerede har lagt inn. Prøv for eksempel å bruke en annen handlingsfremmende oppfordring.

Slik endrer du responsive søkeannonser

 1. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre.
 2. Klikk på stripen ovenfor resultattabellen for å legge til et filter.
 3. I rullegardinmenyen som vises klikker du på Attributter og deretter på Annonsetype.
 4. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av «Responsiv søkeannonse».
 5. I resultattabellen holder du markøren over annonsen du vil endre. Klikk på redigeringsikonet Endre.
 6. Velg Endre.
 7. Gjør de ønskede endringene i annonsens nettadresse, endelige nettadresse, overskrifter, beskrivelser eller nettadressealternativer.
 8. Klikk på Lagre.
  • Merk: Hvis du fjerner eller redigerer noen av overskriftene eller beskrivelsene, kan dette medføre at annonsene som vises, endres. Dette kan få innvirkning på resultatene dine.

Fest overskrifter og beskrivelser i bestemte posisjoner

Når du lager en responsiv søkeannonse, kan overskrifter og beskrivelser som standard vises i hvilken som helst rekkefølge. Du kan kontrollere hvor de enkelte overskriftene og beskrivelsene vises i annonsen din, ved å feste overskrifter og beskrivelser til bestemte posisjoner.

Hvis du for eksempel må vise en ansvarsfraskrivelse i hver annonse, kan du skrive ansvarsfraskrivelsen som en beskrivelse for den responsive søkeannonsen, og deretter feste den til posisjon 1 i beskrivelsen. På den måten vil alle annonser som vises til kunder, inkludere ansvarsfraskrivelsen i den første delen av beskrivelsen.

 1. Opprett eller rediger en responsiv søkeannonse (se trinnene ovenfor).
 2. Klikk på festeikonet Pin til høyre for en overskrift eller beskrivelse, og velg deretter posisjonen du vil feste den aktuelle overskriften eller beskrivelsen til.
 3. Hvis du vil feste en overskrift eller beskrivelse som ikke er festet, klikker du på festeikonet Pin og velger deretter posisjonen du vil vise den aktuelle overskriften eller beskrivelsen i.
 4. Klikk på Lagre.
  • Merk: Hvis du fjerner eller redigerer noen av overskriftene eller beskrivelsene, kan dette medføre at annonsene som vises, endres. Dette kan få innvirkning på resultatene dine.

Tips

 • Når du fester en overskrift eller en beskrivelse, vises den bare i den bestemte posisjonen, slik at andre overskrifter eller beskrivelser ikke kan vises der. Ettersom festing reduserer det totale antallet overskrifter eller beskrivelser som kan matches med søkene til potensielle kunder, fraråder vi de fleste annonsører å bruke festing.
 • Prøv å feste to eller tre overskrifter eller beskrivelser til hver posisjon, slik at alle disse kan vises i den aktuelle posisjonen. Dette gir deg mer fleksibilitet til å finne ut hvilke overskrifter eller beskrivelser du oppnår de beste resultatene med.
  • Eksempel: Hvis du fester overskriften «Offisielt nettsted» til posisjon 1 i overskriften, får alle annonser som kundene ser, «Offisielt nettsted» som første overskrift. Hvis du derimot fester enda en overskrift – som for eksempel «Det offisielle nettstedet» – til posisjon 1 i overskriften, får alle annonser som kundene ser, «Offisielt nettsted» eller «Det offisielle nettstedet» som første overskrift.
 • Hvis du har overskrifter og/eller beskrivelser festet til alle tilgjengelige posisjoner, vises ikke overskrifter og/eller beskrivelser som ikke er festet.
 • Overskrifter eller beskrivelser som er festet til posisjon 1 i overskriften, posisjon 2 i overskriften eller posisjon 1 i beskrivelsen, kommer alltid til å vises. Innhold festet til posisjon 3 i overskriften og posisjon 2 i beskrivelsen, vises kanskje ikke i alle annonser. Hvis du har tekst du ønsker å vise i alle annonsevarianter, må du feste denne teksten til posisjon 1 eller 2 i overskriften eller til posisjon 1 i beskrivelsen.

Generer rapporter om resultatene fra responsive søkeannonser

På Annonser og utvidelser-siden kan du se de samme resultatberegningene for de ulike responsive søkeannonsene som du ser for andre tekstannonser. Statistikken inneholder totalsummene for alle annonsekombinasjonene som har blitt vist, der overskriftene og beskrivelsene du skrev inn for de ulike responsive søkeannonsene ble tatt i bruk.

 1. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre.
 2. Klikk på stripen ovenfor resultattabellen for å legge til et filter.
 3. I rullegardinmenyen som vises klikker du på Attributter og deretter på Annonsetype.
 4. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av «Responsiv søkeannonse».
  • Valgfritt: For å justere kolonnene (og dataene) som skal vises i rapporten din, klikker du på kolonneikonet Kolonner og velger Endre kolonnene. Velg så hvilke kolonner du vil ha med i rapporten. Finn ut mer om kolonner i statistikktabellen
 5. Klikk på Bruk.
 6. Klikk på nedlastingsikonet download icon.
 7. Velg ønsket format i rapporten (f.eks. CSV eller PDF).

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false