Responzivní reklamy ve vyhledávání

Responzivní reklamy ve vyhledávání se dokážou přizpůsobovat tak, aby zákazníkům nabízely více textu a vhodnější informace. Při vytváření responzivní reklamy ve vyhledávání zadáte více nadpisů a popisů. Google Ads pak bude v průběhu času automaticky testovat různé kombinace a zjistí, které mají nejlepší výsledky. Když obsah reklamy přizpůsobíte tak, aby lépe odpovídal výrazům, které potenciální zákazníci vyhledávají, mohou vám responzivní reklamy ve vyhledávání zlepšit výkon kampaně.

Důležité
 • Podklady se mohou zobrazovat v libovolném pořadí. Dbejte proto na to, aby dávaly smysl jak samy o sobě, tak i v kombinaci, a aby neporušovaly naše zásady ani místní zákony.
 • Pro každou reklamní sestavu se doporučuje jedna responzivní reklama ve vyhledávání, jejíž síla je hodnocena jako dobrá nebo skvělá. Reklamní sestava může mít aktivovány maximálně tři responzivní reklamy ve vyhledávání.
 • Pokud máte text, který by se měl objevit v každé reklamě, musíte jej připnout k 1. pozici nadpisu, 2. pozici nadpisu nebo 1. pozici popisu.
 • Chcete-li zvýšit pravděpodobnost, že se reklama objeví, uveďte nejméně 5 jedinečných nadpisů, v nichž se neopakují stejná nebo podobná sousloví, a ke zvýšení účinnosti reklamy využijte vyhodnocení síly reklamy. Použití opakujících se nadpisů omezuje schopnost systému generovat kombinace reklam. Zobrazit příklady

Pokud chcete ve videích zobrazovat titulky, zapněte si je na YouTube. V dolní části přehrávače videa klikněte na ikonu nastavení, vyberte Titulky a ásledně zvolte jazyk.


Výhody

Responzivní reklamy ve vyhledávání vám mohou pomoci:

 • vytvářet flexibilní reklamy, které se přizpůsobí šířce zařízení, takže nabízejí více místa pro vaše sdělení potenciálním zákazníkům,
 • ušetřit čas tím, že umožňují zadat více nadpisů a popisů, aby mohla služba Google Ads zákazníkům zobrazit ty nejrelevantnější kombinace,
 • přizpůsobit vaše nadpisy a popisy tak, aby odpovídaly poloze, často navštěvovaným místům nebo oblastem zájmu vašich zákazníků,
 • oslovit více potenciálních zákazníků díky většímu počtu možných nadpisů a popisů – vaše reklamy se tak mohou účastnit více aukcí a zobrazit se u více vyhledávacích dotazů,
 • zvýšit výkon reklamní sestavy získáním dalších kliknutí a konverzí, na něž vaše stávající textové reklamy nedosáhnou, protože se nemohou účastnit tolika aukcí.

Jak to funguje

Čím více nadpisů a popisů zadáte, tím více bude mít služba Google Ads příležitostí k zobrazení reklam, které lépe odpovídají vyhledávacím dotazům potenciálních zákazníků. To může vést ke zvýšení výkonu vašich reklam.

Po zadání nadpisů a popisů vytvoří služba Google Ads z textu několik neopakujících se kombinací reklam, které se budou lišit od rozšířených textových reklam. Pro jednu responzivní reklamu ve vyhledávání můžete použít maximálně 15 nadpisů a 4 popisy. Dále pro každou reklamu platí, že budou vybrány maximálně tři nadpisy a dva popisy, které se zobrazí v různých kombinacích a v různém pořadí. Google Ads postupně otestuje nejslibnější kombinace reklam a zjistí, které kombinace jsou pro různé vyhledávací dotazy nejrelevantnější.

Pokyny

Vytvoření responzivní reklamy ve vyhledávání

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Responzivní reklama ve vyhledávání.
 3. Zadejte cílovou adresu URL a zobrazovanou cestu. Při psaní se napravo zobrazí náhled vaší reklamy.
  • Poznámka: V náhledu se zobrazují potenciální reklamy vytvořené z vašich podkladů. Nezobrazují se všechny kombinace a v některých formátech můžou být zkráceny.
 4. Zadejte nadpisy. Je nutné zadat alespoň tři, ale může jich být až 15.
 5. Zadejte popisy. Je nutné zadat alespoň dva, ale mohou být až čtyři.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.
Tipy pro zadávání nadpisů
 • Upozorňujeme, že nadpisy a popisy se mohou zobrazit v jakémkoli pořadí.
 • První tři nadpisy zkuste napsat tak, jako by se ve vaší reklamě zobrazovaly společně.
 • Nezapomeňte do nadpisů zakomponovat aspoň jedno ze svých klíčových slov a vytvářejte nadpisy, které jsou relevantní pro klíčová slova, na která cílíte.
 • Pokuste se zadat co nejvíce jedinečných nadpisů. Větší množství nadpisů umožňuje službě Google Ads skládat z vašich sdělení relevantní reklamy více způsoby, což může zlepšit jejich výsledky.
  • Zkuste zdůraznit další výhody výrobku nebo služby, problém, který umíte vyřešit, nebo informace o dopravě a možnostech vrácení produktu. Další informace o vytváření responzivních reklam ve vyhledávání
  • Pokud můžete zadat ještě další nadpisy, zkuste vytvářet variace na již zadané nadpisy. Například můžete zkusit použít jinou výzvu k akci.

Úprava responzivní reklamy ve vyhledávání

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na lištu nad tabulkou s výsledky, abyste přidali filtr.
 3. V rozbalovací nabídce, která se objeví, klikněte na Atributy a poté na Typ reklamy.
 4. Zaškrtněte políčko u položky Responzivní reklama ve vyhledávání.
 5. V tabulce s výsledky umístěte kurzor nad reklamu, kterou chcete upravit, a klikněte na ikonu úprav Upravit.
 6. Klikněte na Upravit.
 7. Proveďte požadované změny adresy URL, cílové adresy URL, nadpisů, popisů nebo možností adresy URL.
 8. Klikněte na Uložit.
 9. Poznámka: Odstraněním nebo úpravou nadpisů nebo popisů se můžou změnit zobrazované reklamy, což může mít vliv na vaše výsledky.

Připínání nadpisů a popisů ke konkrétním pozicím

Ve výchozím nastavení platí, že nadpisy a popisy se v nově vytvořené responzivní reklamě ve vyhledávání mohou zobrazit v libovolném pořadí. To, kde se jednotlivé nadpisy a popisy zobrazí, můžete ale určit i vy. Stačí, když je připnete na konkrétní pozice.

Budete například chtít, aby se v každé reklamě zobrazilo odmítnutí odpovědnosti. V takovém případě napíšete odmítnutí odpovědnosti do popisu reklamy a připnete je k 1. pozici popisu. Ve všech reklamách, které se pak zobrazí, uvidí zákazníci odmítnutí odpovědnosti v první části popisu.

 1. Vytvořte nebo upravte responzivní reklamu ve vyhledávání (postup je uveden výše).
 2. Vpravo vedle nadpisu nebo popisu, který chcete připnout, klikněte na ikonu špendlíku Pin a vyberte pozici, kam chcete nadpis nebo popis umístit.
 3. Nepřipnutý nadpis nebo popis připnete tak, že kliknete na ikonu špendlíku Pin a vyberete pozici, ve které chcete nadpis nebo popis zobrazit.
 4. Klikněte na Uložit.
  • Poznámka: Odstraněním nebo úpravou nadpisů nebo popisů se můžou změnit zobrazované reklamy, což může mít vliv na vaše výsledky.

Tipy

 • Připnutí jednoho nadpisu nebo popisu způsobí, že se bude zobrazovat jen na daném místě a bude tam bránit zobrazování ostatních nadpisů nebo popisů. Připínáním omezujete celkový počet nadpisů a popisů, které mohou odpovídat výrazům hledaným potenciálními zákazníky, proto připínání většině inzerentů nedoporučujeme.
 • Zkuste ke každé pozici připnout dva až tři nadpisy nebo popisy, aby se tam mohl zobrazovat kterýkoli z nich. Je to flexibilnější a spíš zjistíte, který nadpis nebo popis si vede lépe.
  • Příklad: Když k 1. pozici nadpisu připnete nadpis „Oficiální web,“ uvidí všichni zákazníci tento nadpis jako první v každé reklamě, která se zobrazí. Připnete-li k této pozici i nadpis „Oficiální webové stránky,“ budou se na místě prvního nadpisu tyto dva nadpisy – „Oficiální web“ a „Oficiální webové stránky“ – střídat.
 • Když ke všem dostupným pozicím připnete nějaké nadpisy a popisy, nepřipnuté nadpisy a popisy už se zobrazovat nebudou.
 • Nadpisy a popisy připnuté k 1. a 2. pozici nadpisu a 1. pozici popisu se zobrazí vždy. Obsah připnutý ke 3. pozici nadpisu a 2. pozici popisu se v každé reklamě zobrazit nemusí. Pokud máte text, který by se měl objevit v každé reklamě, musíte jej připnout k 1. pozici nadpisu, 2. pozici nadpisu nebo 1. pozici popisu.

Přehled výsledků vašich responzivních reklam ve vyhledávání

Na stránce Reklamy a rozšíření můžete pro každou responzivní reklamu ve vyhledávání zobrazit stejné výkonnostní metriky, jaké vidíte u svých ostatních textových reklam. Statistiky zobrazují celkové výsledky pro všechny kombinace reklam zobrazené s využitím nadpisů a popisů, které jste zadali pro každou responzivní reklamu ve vyhledávání.

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Reklamy a rozšíření.
 2. Klikněte na lištu nad tabulkou s výsledky, abyste přidali filtr.
 3. V rozbalovací nabídce, která se objeví, klikněte na Atributy a poté na Typ reklamy.
 4. Zaškrtněte políčko u položky Responzivní reklama ve vyhledávání.
 5. Klikněte na Použít.
 6. Klikněte na ikonu stažení download icon.
 7. Vyberte formát přehledu (např. CSV, PDF).

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory