Giới thiệu về Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa giá trị chuyển đổi

Lưu ý: Kể từ tháng 7, bạn sẽ thấy các trường mục tiêu không bắt buộc trong chiến dịch Tìm kiếm cho các chiến lược giá thầu mới là Tối đa hoá lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hoá giá trị chuyển đổi. Xin lưu ý rằng đối với chiến dịch Thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video, đây là 2 chiến lược đặt giá thầu khác nhau. Khi bạn đặt một mục tiêu trong các trường không bắt buộc này, chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ tối ưu hoá để đạt các mục tiêu này theo cách tương tự như chiến lược CPA (chi phí mỗi hành động) mục tiêu và ROAS (lợi tức trên chi tiêu quảng cáo) mục tiêu. Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi có đặt CPA mục tiêu sẽ hoạt động tương tự như chiến lược CPA mục tiêu hiện tại, còn chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi có đặt ROAS mục tiêu sẽ hoạt động tương tự như chiến lược ROAS mục tiêu hiện tại.

Tìm hiểu thêm về Các thay đổi đối với cách tổ chức chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi để tăng tối đa tổng giá trị chuyển đổi của chiến dịch trong phạm vi ngân sách đã đặt.

Lưu ý:
  • Khi bạn sử dụng chiến lược Tối đa hoá giá trị chuyển đổi mà không đặt lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu), chúng tôi sẽ chi tiêu ngân sách sao cho giá trị chuyển đổi trong các chiến dịch của bạn đạt mức tối đa.
  • Nếu bạn đặt ROAS mục tiêu khi dùng chiến lược Tối đa hoá giá trị chuyển đổi, chúng tôi sẽ giúp bạn nhận được giá trị chuyển đổi cao nhất có thể với mức ROAS mục tiêu đó.

Chiến lược đặt giá thầu này sử dụng công nghệ máy học nâng cao để tự động tối ưu hóa và đặt giá thầu. Chiến lược này cũng cung cấp khả năng đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá giúp điều chỉnh giá thầu cho mỗi phiên đấu giá. Bạn xác định giá trị muốn tối đa hóa (chẳng hạn như doanh thu bán hàng hoặc biên lợi nhuận) khi thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho tài khoản của mình.

Mức điều chỉnh giá thầu và Tối đa hóa giá trị chuyển đổi

Mức điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình với tần suất nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Vì chiến lược giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi giúp tối ưu hóa giá thầu dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, nên các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại của bạn không được sử dụng. Ngoại lệ: Bạn vẫn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động là -100%.

Lưu ý: Nếu chuyển sang Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa giá trị chuyển đổi, bạn không cần phải xoá các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại vì chúng sẽ không được sử dụng.

Trước khi bắt đầu

Lưu ý: Chiến lược đặt giá thầu này chỉ áp dụng cho Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm thông minh.

Cách hoạt động

Bằng cách sử dụng thông tin hiệu suất trước đây của bạn và đánh giá các tín hiệu theo ngữ cảnh xuất hiện tại thời điểm đấu giá, chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi sẽ tự động tìm một giá thầu tối ưu cho quảng cáo của bạn mỗi lần quảng cáo đó đủ điều kiện xuất hiện. Google đặt những giá thầu này để giúp bạn nhận được những lượt chuyển đổi có giá trị nhất cho chiến dịch trong phạm vi ngân sách của bạn.

Trước khi chuyển sang chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi, bạn hãy:

  • Kiểm tra ngân sách trung bình hằng ngày của bạn. Nếu bạn không đặt lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu), chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi sẽ cố gắng chi tiêu hết ngân sách trung bình hằng ngày của bạn. Do đó, nếu bạn hiện đang chi tiêu ít hơn nhiều so với ngân sách, chiến lược này có thể tăng mức chi tiêu đáng kể.
  • Kiểm tra các mục tiêu lợi tức đầu tư (ROI) của bạn. Nếu có mục tiêu ROI cho chiến dịch của bạn, chẳng hạn như ROAS mục tiêu, thì bạn nên thêm một ROAS mục tiêu vào chiến lược giá thầu của mình.

So sánh Chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi so với chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi

  • Chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi sẽ cố gắng tạo ra nhiều lượt chuyển đổi nhất trong phạm vi ngân sách nhất định, bất kể giá trị chuyển đổi là bao nhiêu.
  • Chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi sẽ cố gắng tạo ra nhiều giá trị chuyển đổi nhất trong phạm vi ngân sách nhất định. Chiến lược này có thể đặt giá thầu cao hơn cho những phiên đấu giá mang lại giá trị chuyển đổi cao hơn so với những phiên đấu giá có giá trị chuyển đổi thấp hơn.

Tạo chiến lược giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi

Bạn có thể tạo một chiến lược giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi cho một chiến dịch (chiến lược chuẩn) duy nhất hoặc nhiều chiến dịch (chiến lược giá thầu danh mục đầu tư) theo các cách sau:

  • Tạo chiến dịch mới.
  • Tạo hoặc thay đổi trong phần cài đặt chiến dịch.
  • Tạo từ trang "Chiến lược giá thầu" trong Thư viện chia sẻ.

Để tạo một chiến lược giá thầu, hãy đọc bài viết Thiết lập chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false