Giới thiệu về Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa giá trị chuyển đổi

Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa giá trị chuyển đổi để tăng tối đa tổng giá trị chuyển đổi của chiến dịch trong phạm vi ngân sách bạn đã đặt. Chiến lược giá thầu này sử dụng công nghệ máy học nâng cao để tự động tối ưu hóa và đặt giá thầu. Chiến lược này cũng cung cấp khả năng đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá giúp điều chỉnh giá thầu cho mỗi phiên đấu giá. Bạn xác định giá trị muốn tối đa hóa (chẳng hạn như doanh thu bán hàng hoặc biên lợi nhuận) khi thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho tài khoản của mình.

Mức điều chỉnh giá thầu và Tối đa hóa giá trị chuyển đổi

Mức điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình với tần suất nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Vì chiến lược giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi giúp tối ưu hóa giá thầu dựa trên dữ liệu trong thời gian thực, nên các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại của bạn không được sử dụng. Ngoại lệ: Bạn vẫn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động là -100%.

Lưu ý: Nếu chuyển sang Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa giá trị chuyển đổi, bạn không cần phải xóa các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại, vì chúng sẽ không được sử dụng.

Trước khi bắt đầu

Lưu ý: Chiến lược đặt giá thầu này chỉ áp dụng cho Chiến dịch tìm kiếm.

Cách hoạt động

Bằng cách sử dụng thông tin lịch sử về chiến dịch của bạn và đánh giá tín hiệu ngữ cảnh xuất hiện tại thời điểm đấu giá, chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa giá trị chuyển đổi sẽ tự động tìm một giá thầu CPC tối ưu cho quảng cáo của bạn mỗi lần quảng cáo đó đủ điều kiện xuất hiện. Google đặt ra những giá thầu này để giúp nhận được những lượt chuyển đổi có giá trị nhất cho chiến dịch trong khi chi tiêu ngân sách của bạn.

Trước khi chuyển sang chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa giá trị chuyển đổi, bạn hãy:

  • Kiểm tra số tiền ngân sách trung bình hằng ngày của bạn. Chiến lược tối đa hóa giá trị chuyển đổi sẽ cố gắng chi tiêu hết ngân sách trung bình hằng ngày của bạn. Do đó, nếu bạn hiện đang chi tiêu ít hơn nhiều so với ngân sách, chiến lược này có thể sẽ đẩy mạnh việc chi tiêu.
  • Kiểm tra mục tiêu lợi tức đầu tư (ROI) của bạn. Nếu có mục tiêu ROI cho chiến dịch của mình (chẳng hạn như lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu), thì bạn nên thêm chiến lược giá thầu ROAS mục tiêu.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố