Giới thiệu về Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa giá trị chuyển đổi

Lưu ý: Kể từ năm 2021, bạn sẽ thấy các trường mục tiêu không bắt buộc cho các chiến lược giá thầu mới là Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hóa giá trị chuyển đổi. Khi bạn đặt một mục tiêu, chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ tối ưu hóa cho các mục tiêu này theo cách tương tự như chiến lược CPA mục tiêu và ROAS mục tiêu. Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi có CPA mục tiêu do bạn đặt sẽ hoạt động tương tự như chiến lược CPA mục tiêu hiện tại. Còn chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi có ROAS mục tiêu do bạn đặt sẽ hoạt động tương tự như chiến lược ROAS mục tiêu hiện tại.

Bạn có thể đọc thêm về Các thay đổi trong cách tổ chức chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi để tăng tối đa tổng giá trị chuyển đổi của chiến dịch trong phạm vi ngân sách đã đặt. Chiến lược đặt giá thầu này sử dụng công nghệ máy học nâng cao để tự động tối ưu hóa và đặt giá thầu. Chiến lược này cũng cung cấp khả năng đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá giúp điều chỉnh giá thầu cho mỗi phiên đấu giá. Bạn xác định giá trị muốn tối đa hóa (chẳng hạn như doanh thu bán hàng hoặc biên lợi nhuận) khi thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho tài khoản của mình.

Mức điều chỉnh giá thầu và Tối đa hóa giá trị chuyển đổi

Mức điều chỉnh giá thầu cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình với tần suất nhiều hơn hoặc ít hơn dựa trên vị trí, thời điểm và cách mọi người tìm kiếm. Vì chiến lược giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi giúp tối ưu hóa giá thầu dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, nên các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại của bạn không được sử dụng. Ngoại lệ: Bạn vẫn có thể đặt mức điều chỉnh giá thầu trên thiết bị di động là -100%.

Lưu ý: Nếu chuyển sang Chiến lược đặt giá thầu tối đa hóa giá trị chuyển đổi, bạn không cần phải xóa các mức điều chỉnh giá thầu hiện tại, vì chúng sẽ không được sử dụng.

Trước khi bắt đầu

Lưu ý: Chiến lược đặt giá thầu này chỉ áp dụng cho Chiến dịch tìm kiếm.

Cách hoạt động

Bằng cách sử dụng thông tin trước đây về chiến dịch của bạn và đánh giá tín hiệu theo ngữ cảnh xuất hiện tại thời điểm đấu giá, chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi sẽ tự động tìm một giá thầu CPC tối ưu cho quảng cáo của bạn mỗi lần quảng cáo đó đủ điều kiện xuất hiện. Google đặt những giá thầu này để giúp bạn nhận được những lượt chuyển đổi có giá trị nhất cho chiến dịch trong phạm vi ngân sách của bạn.

Trước khi chuyển sang chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi, bạn hãy:

  • Kiểm tra ngân sách trung bình hằng ngày của bạn. Chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi sẽ cố gắng chi tiêu hết ngân sách trung bình hằng ngày của bạn. Do đó, nếu bạn hiện đang chi tiêu ít hơn nhiều so với ngân sách, chiến lược này có thể làm tăng đáng kể mức chi tiêu của bạn.
  • Kiểm tra các mục tiêu lợi tức đầu tư (ROI) của bạn. Nếu có mục tiêu ROI cho chiến dịch (như lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu), thì bạn nên thêm một ROAS mục tiêu vào chiến lược giá thầu của mình.

Bạn có thể điều chỉnh giá trị chuyển đổi cho những kiểu khách hàng, thiết bị hoặc vị trí có giá trị cao hơn bằng các quy tắc giá trị chuyển đổi.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false