Всичко за оферирането за постигане на максимална стойност на реализациите

Забележка: От 2021 г. ще виждате незадължителни полета за целеви стойности за новите стратегии за офериране Постигане на максимален брой реализации или Постигане на максимална стойност на реализациите. При наличие на незадължителна целева стойност „Интелигентно офериране“ ще оптимизира за съответната цел по същия начин, както го прави за целева CPA и целева ROAS. Стратегията „Постигане на максимален брой реализации“ със зададена целева CPA ще се държи като настоящата стратегия за целева CPA и аналогично, стратегията „Постигане на максимална стойност на реализациите“ със зададена ROAS ще се държи като настоящата стратегия за целева ROAS.

Можете да прочетете повече за промените в организацията на стратегиите за „Интелигентно офериране“.

Увеличете максимално общата стойност на реализациите на кампанията си в рамките на посочения бюджет с помощта на стратегията за офериране за постигане на максимална стойност на реализациите.

Забележки:
  • Когато използвате „Постигане на максимална стойност на реализациите“ без зададена целева CPA, ще се постараем да изразходваме бюджета Ви, така че да постигнем максимална стойност на реализациите за кампаниите Ви.
  • Когато използвате „Постигане на максимална стойност на реализациите“ със зададена целева CPA, ще Ви помогнем да получите възможно най-голяма стойност на реализациите при посочената целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS).

Тази стратегия използва разширено машинно обучение, за да оптимизира и задава автоматично офертите. Освен това предлага възможности за офериране по време на търга, които приспособяват офертите за всеки търг. Когато настройвате проследяване на реализациите за профила си, определяте стойността, която искате да увеличите максимално, като например приходи от продажби или марж на печалбата.

Корекции на офертите и постигане на максимална стойност на реализациите

Корекциите на офертите Ви дават възможност да показвате рекламите си по-често или по-рядко според това къде, кога и как търсят хората. Тъй като „Постигане на максимална стойност на реализациите“ спомага за оптимизирането на офертите Ви въз основа на данни в реално време, съществуващите Ви корекции на офертите не се използват. Има едно изключение: Можете все пак да зададете коригиране на офертите за мобилни устройства от -100%.

Забележка: Ако преминете към офериране за постигане на максимална стойност на реализациите, не е необходимо да премахвате съществуващите си корекции на офертите, защото те няма да се използват.

Преди да започнете

Забележка: Тази стратегия за офериране е налице само за кампании в мрежата за търсене и интелигентни кампании за Пазаруване.

Начин на работа

Въз основа на ефективността Ви за минали периоди и преценявайки контекстните сигнали по време на търга, оферирането за постигане на максимална стойност на реализациите автоматично намира оптимална оферта за рекламата Ви всеки път, когато тя отговаря на условията за показване. Google задава тези оферти, за да Ви помогне да получавате реализации с възможно най-висока стойност за кампанията си, докато изразходвате бюджета си.

Преди да преминете към офериране за постигане на максимална стойност на реализациите:

  • Проверете сумата на средния си дневен бюджет. Ако целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) не е зададена, стратегията „Постигане на максимална стойност на реализациите“ ще се опита да изразходва целия Ви среден дневен бюджет, така че ако понастоящем изразходвате много по-малко от него, тази стратегия може да увеличи разходите значително.
  • Проверете целите си за възвръщаемост на инвестициите (ROI). Ако имате цел за ROI за кампанията си, като например целева ROAS, бихте могли да добавите целева ROAS към стратегията си за офериране.

„Офериране за постигане на максимален брой реализации“ спрямо „Офериране за постигане на максимална стойност на реализациите“

  • Офериране за постигане на максимален брой реализации ще се опита да генерира най-много реализации за даден бюджет независимо от стойността на реализациите.
  • Офериране за постигане на максимална стойност на реализациите ще се опита да генерира най-високата стойност на реализациите за даден бюджет. Тя може да оферира по-високо за търгове, които биха довели до по-висока стойност на реализациите в сравнение с търговете с по-ниска стойност на реализациите.

Създаване на стратегия за офериране за постигане на максимална стойност на реализациите

Можете да създадете стратегия за офериране за максимална стойност на реализациите за една кампания (стандартна стратегия) или няколко кампании (стратегия за офериране за портфолио) по следните начини:

  • Създаване заедно с нова кампания
  • Създаване или промяна от настройките за кампанията
  • Създаване от страницата „Стратегии за офериране“ в „Споделена библиотека“.

За да създадете стратегия за офериране, прочетете Настройване на „Интелигентно офериране“.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false