Vyhledání správných uživatelů mobilních aplikací: doporučené postupy Google

Metodické řízení univerzálních kampaní propagujících aplikace pomocí nových pokynů


 

Systematické úpravy cílové CPI

Když službě Google Ads poskytnete nové pokyny ohledně cílů, potřebuje shromáždit data.

Vraťme se k příkladu s mobilní hrou.

Všimnete si, že lidé kupující upgrady navíc během 30 dnů po kliknutí na reklamu nakoupí virtuální peníze v ceně 500 Kč. Chcete započítat tento doplňkový zisk zvýšením cílové CPI u uživatelů, kteří zakoupí upgrade.

Rozhodnete se v univerzální kampani propagující aplikace zaměřené na objem instalací zvýšit cílovou CPI o 20 % ze 40 Kč na 48 Kč. Současně zkontrolujete, zda váš denní rozpočet kampaně činí nejméně 2400 Kč, tedy nejméně 50násobek vaší cílové CPI. Zde je důležité, aby byly změny prováděny systematicky:

  • Menší změny nabídky CPI způsobí menší kolísání denní CPI ve vaší kampani. Zvýšení cílové nabídky CPI o 8 Kč nepřekračuje 20 % za den, takže výsledky budou stabilnější.
  • Kampaň může dosahovat konzistentnějších výsledků, protože shromažďuje více údajů o konverzích na základě nové cílové nabídky. Než přistoupíte k další změně nabídky, je ideální vyčkat na nejméně 100 konverzí.
Vytvoření nové univerzální kampaně propagující aplikace pro podporu jiné akce v aplikaci

Řekněme, že v univerzální kampani propagující aplikace, která je zaměřená na akce v aplikaci, si chcete zvolit jinou akci. Namísto osob, které nakupují upgrade, máte zájem o osoby, které nakupují virtuální peníze.

Začněte pozastavením stávající kampaně, která je optimalizována na akci v aplikaci „nákup upgradu“. Poté vytvořte novou univerzální kampaň propagující aplikaci, která bude optimalizovaná na tuto jinou akci v aplikaci – „nákup virtuální měny“. Nová kampaň dokáže lépe upravovat nabídky a připravovat reklamy na míru pro nové cílové publikum, které může vykazovat jiné vzorce než publikum předchozí.

Přidání dalších podkladů kreativ na základě přehledu podkladů kreativ

Přehled podkladů kreativ vám řekne, jaký typ podkladů kreativ napomáhá tomu, aby univerzální kampaň propagující aplikace splňovala vaše cíle. 

Sloupec Seskupení podle výkonu využijte ke zjištění, které podklady aktiv jsou vybírány častěji. Seskupování se provádí relativně vůči dalším podkladům kreativ stejného typu v kampani.

Přidejte více podkladů kreativ podobných těm, které jsou hodnoceny jako nejlepší. 

Například zjistíte, že přehled podkladů kreativ zařadil některé videosoubory do nejlepšího seskupení podle výkonu. Tyto videosoubory zobrazují akční sekvenci z vaší hry v orientaci na šířku.  Rozhodnete se přidat více videosouborů v orientaci na šířku s podobnou tematikou.

To ale neznamená, že byste měli odstranit podklady kreativ, jejichž výkon je seskupením označen jako nízký. Místo toho se zaměřte na dodání maximálního přípustného množství podkladů kreativ pro danou kampaň.

Například videosoubor v orientaci na výšku, který je zařazen do seskupení s nízkým výkonem, může být účinný v určitých umístěních reklam, pro která není videosoubor v orientaci na šířku vhodný. Podklady zařazené do seskupení s nízkým výkonem nahrazujte, teprve když naplníte maximální přípustné množství podkladů kreativ.

Proč je pro optimalizaci důležitá různorodost podkladů kreativ

Rozmanitá nabídka podkladů kreativ umožňuje univerzální kampani propagující aplikace personalizovat reklamy, které je pak možné umístit do jakéhokoli umístění reklamy. Přehled podkladů kreativ pomáhá porozumět, které podklady jsou vhodné pro jakou situaci.

Protože přehled podkladů kreativ hodnotí výkony relativně vůči ostatním podkladům kreativ v kampani, pokud nejsou podklady kreativ dostatečně rozmanité, může být analýza zkreslená. Pokud například nahrajete všechna videa ve stejné orientaci, nebudete schopni porovnat výkon mezi videosoubory v orientaci na výšku a na šířku.

Závěr

Je úžasné sledovat, jak vám postupně začínají přicházet noví uživatelé a jak s aplikací provádějí interakce – nakupují věci a provádějí v aplikaci jiné hodnotné akce. 

S tím se ale nesmíte spokojit. Musíte všechny své cenné uživatele přimět, aby se vraceli.

Další informace naleznete v našem Průvodci doporučenými postupy pro zvýšení počtu interakcí s aplikací.
 

 

Zaregistrujte se k odběru zpravodaje Doporučené postupy a nechte si zasílat přímo do schránky pokročilé tipy a novinky z Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory