Tạo chiến dịch Mua sắm thông minh

Chiến dịch mua sắm thông minh gồm có Quảng cáo mua sắm sản phẩm và quảng cáo hiển thị hình ảnh (bao gồm cả quảng cáo tiếp thị lại trên Mạng hiển thị), đồng thời sử dụng tính năng đặt giá thầu cũng như vị trí đặt quảng cáo tự động để quảng cáo sản phẩm từ một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trên các mạng của Google. Bài viết này hướng dẫn cách tạo chiến dịch Mua sắm thông minh. Tìm hiểu thêm về chiến dịch Mua sắm thông minh

Lưu ý: Đối với các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm giống nhau, Chiến dịch mua sắm thông minh được ưu tiên hơn so với Chiến dịch mua sắm chuẩn và chiến dịch tiếp thị lại hiển thị hình ảnh cho cùng một tài khoản. Bạn nên tạm dừng các chiến dịch này để giảm thiểu sự can thiệp vào quá trình máy học của Chiến dịch mua sắm thông minh.

Trước khi bắt đầu

Trước khi thiết lập Chiến dịch mua sắm thông minh, bạn cần thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi bằng các giá trị dành riêng cho từng giao dịch. Tính năng theo dõi chuyển đổi cho bạn biết thời điểm quảng cáo dẫn đến giao dịch bán hàng trên trang web. Bạn cần có một thẻ theo dõi chuyển đổi đã xác minh và đang hoạt động để thiết lập Chiến dịch mua sắm thông minh. Hãy tìm hiểu thêm về cách thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi cho trang web. Bạn cũng sẽ cần phải thêm thẻ trang web toàn cầu vào trang web của mình và có danh sách tiếp thị lại gồm ít nhất 100 người dùng đang hoạt động đã liên kết với tài khoản của bạn để có thể sử dụng quảng cáo tiếp thị lại động. (Nếu sử dụng Google Analytics, bạn có thể liên kết với tài khoản Google Analytics của mình và thiết lập thẻ ở đó, thay vì sử dụng thẻ trang web toàn cầu.)

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Doanh số bán hàng, Khách hàng tiềm năng hoặc Lưu lượng truy cập vào trang web làm mục tiêu cho chiến dịch của bạn hoặc chọn tạo một chiến dịch mà không cần đưa ra thông tin hướng dẫn cho mục tiêu.
 5. Đối với "Loại chiến dịch", chọn Mua sắm.
 6. Chọn tài khoản Merchant Center có chứa các sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo bằng chiến dịch này và quốc gia có bán những sản phẩm đó.

  Lưu ý: Mỗi chiến dịch chỉ có thể liên kết với một tài khoản Merchant Center và chỉ có thể có một quốc gia bán hàng.
   
 7. Đối với “Loại chiến dịch phụ”, hãy chọn chiến dịch Mua sắm thông minh, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 8. Tạo tên cho chiến dịch của bạn.
 9. Đặt ngân sách hàng ngày.

  Lưu ý: Khi bạn thiết lập Chiến dịch mua sắm thông minh, chiến dịch này sẽ được ưu tiên hơn Chiến dịch mua sắm chuẩn và chiến dịch tiếp thị lại hiển thị hình ảnh khác cho cùng một sản phẩm. Để duy trì mức chi tiêu tổng thể, bạn nên đặt mức ngân sách bằng tổng ngân sách của các chiến dịch còn lại này.
   
 10. Đặt giá thầu. Theo mặc định, chiến dịch Mua sắm thông minh đặt giá thầu giúp tối đa hóa giá trị chuyển đổi trong phạm vi ngân sách hàng ngày mà bạn cung cấp.
 11. Nếu bạn có mục tiêu hiệu suất cụ thể thì hãy thêm lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu (ROAS).
 12. Chọn các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể mà bạn muốn quảng cáo trong chiến dịch của mình. Bạn thêm càng nhiều sản phẩm vào một chiến dịch thì việc quản lý sẽ càng trở nên đơn giản và hiệu suất dự kiến sẽ càng cao hơn. Nếu bạn không chỉ định sản phẩm hoặc nhóm cụ thể thì tất cả các sản phẩm của bạn sẽ đủ điều kiện xuất hiện trong quảng cáo.

  Lưu ý: Nếu không có ngân sách hoặc mục tiêu Lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS) rất khác biệt cho các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể thì bạn nên đưa tất cả các sản phẩm của mình vào trong một chiến dịch.
   
 13. Tải lên các nội dung như biểu trưng, hình ảnh và văn bản sẽ dùng để tạo quảng cáo tiếp thị lại thích ứng cho Mạng hiển thị và YouTube. Nội dung của bạn sẽ tự động kết hợp theo nhiều cách khác nhau để tạo ra quảng cáo và những quảng cáo có hiệu suất cao nhất sẽ hiển thị thường xuyên hơn. Hãy xem bảng bên phải để xem trước quảng cáo của bạn sẽ hiển thị như thế nào.

  Lưu ý: Các nội dung này sẽ dùng để tạo rồi hiển thị quảng cáo cho người dùng đã truy cập vào trang web của bạn nhưng chưa thể hiện sự quan tâm đến một sản phẩm cụ thể. Khi có dấu hiệu cho thấy người dùng đã quan tâm, dữ liệu thích hợp sẽ được lấy ra từ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn để tạo quảng cáo.

  Hãy tải các nội dung sau lên cho quảng cáo của bạn:
  1. Biểu trưng: Nếu đã tải biểu trưng lên Merchant Center, thì bạn không cần thực hiện thêm hành động nào. Biểu trưng hình vuông cần phải có tỷ lệ cỡ ảnh chính xác là 1:1. Biểu trưng hình chữ nhật cần có tỷ lệ cỡ ảnh rộng hơn 1:1, nhưng không được quá 2:1. Tốt nhất là bạn nên sử dụng nền trong suốt cho tất cả biểu trưng, nhưng chỉ khi biểu trưng nằm ở giữa. Tìm hiểu thêm về cách tải lên và chỉnh sửa biểu trưng
  2. Hình ảnh: Tải một hình ảnh tiếp thị đại diện cho doanh nghiệp của bạn lên. Chọn hình ảnh ngang có tỷ lệ 1.91:1 và có kích thước trên 600 x 314 pixel. Kích thước đề xuất là 1200 x 628 pixel. Giới hạn kích thước tệp là 1MB. Văn bản không được chiếm quá 20% hình ảnh. Lưu ý: Để vừa với một số không gian quảng cáo, hình ảnh của bạn có thể được cắt theo chiều ngang—tối đa 5% mỗi bên.
  3. Văn bản: Thêm văn bản cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn. Văn bản này sẽ được sử dụng theo các cách kết hợp và định dạng quảng cáo khác nhau.

   Dòng tiêu đề ngắn (25 ký tự trở xuống) là dòng đầu tiên của quảng cáo, xuất hiện trong không gian quảng cáo hẹp không vừa với dòng tiêu đề dài. Dòng tiêu đề ngắn có thể xuất hiện kèm hoặc không kèm theo mô tả.

   Dòng tiêu đề dài (90 ký tự trở xuống) là dòng đầu tiên của quảng cáo, xuất hiện thay cho dòng tiêu đề ngắn trong quảng cáo lớn hơn. Dòng tiêu đề dài có thể xuất hiện kèm hoặc không kèm theo mô tả. Lưu ý: Khi hiển thị trong quảng cáo, độ dài của dòng tiêu đề dài sẽ phụ thuộc vào trang web mà dòng tiêu đề đó xuất hiện. Nếu được rút ngắn, dòng tiêu đề dài sẽ kết thúc bằng dấu ba chấm.

   Phần mô tả (90 ký tự trở xuống) bổ sung thêm cho dòng tiêu đề và mời mọi người thực hiện hành động. Lưu ý: Độ dài của phần mô tả hiển thị sẽ phụ thuộc vào trang web hiển thị nội dung mô tả. Nếu được rút ngắn, mô tả sẽ kết thúc bằng dấu ba chấm.
  4. URL cuối cùng: Nhập địa chỉ URL của trang trong trang web mà mọi người sẽ chuyển đến khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn.
 14. Xem trước một số quảng cáo tiềm năng của bạn. Vì được thiết kế để tiếp cận trên hầu hết mọi không gian quảng cáo trên Mạng hiển thị, nên quảng cáo đáp ứng có thể hiển thị theo hàng ngàn bố cục.
 15. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý

Vì các Chiến dịch mua sắm này sử dụng công nghệ máy học vốn cần thời gian để tối ưu hóa chiến dịch cho ngân sách, sản phẩm và đối tượng cụ thể của bạn, nên bạn cần cho chiến dịch mới thời gian thích ứng trước khi thực hiện bất kỳ nội dung thay đổi nào.

Duy trì hoạt động của chiến dịch

Chiến dịch Mua sắm thông minh dựa vào đối tượng tiếp thị lại gồm những người truy cập vào trang web của bạn. Để chiến dịch của bạn tiếp tục hoạt động, bạn phải liên tục thêm người mới vào đối tượng tiếp thị lại của bạn. Nếu đối tượng tiếp thị lại cho chiến dịch Mua sắm thông minh của bạn không nhận được bất kỳ người mới nào trong 2 ngày liên tiếp, bạn sẽ nhận được cảnh báo và danh sách các bước để giải quyết vấn đề. Nếu bạn không giải quyết vấn đề trong vòng 28 ngày, chiến dịch của bạn sẽ không phân phát lần hiển thị cho đến khi vấn đề đó được giải quyết.

Nếu chiến dịch Mua sắm thông minh của bạn đã tạm dừng, hoặc bạn nhận được các cảnh báo vì đối tượng tiếp thị lại đã ngừng tăng lên, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong "Thư viện đã chia sẻ".
 4. Nhấp vào Nguồn đối tượng.
 5. Kiểm tra xem có bất kỳ nguồn đối tượng nào của bạn có vấn đề nghiêm trọng hay không.
  1. Nếu có vấn đề nghiêm trọng với thẻ Google Ads, hãy chỉnh sửa các danh sách và thẻ tiếp thị lại trên trang web của bạn.
  2. Nếu có vấn đề nghiêm trọng với Google Analytics, hãy chỉnh sửa danh sách tiếp thị lại Google Analytics của bạn.

Lưu ý: Nếu đã bật tính năng chia sẻ danh sách trong MCC của mình, bạn có thể mất quyền truy cập vào danh sách đã được chia sẻ trước đó với bạn. Xem các danh sách đối tượng của bạn bằng các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ .
 3. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong "Thư viện đã chia sẻ".
 4. Nhấp vào Danh sách đối tượng.
 5. Nếu thiếu danh sách, hãy liên hệ với chủ sở hữu MCC của bạn để yêu cầu bật tính năng chia sẻ danh sách.

Liên kết liên quan


Giới thiệu về chiến dịch Mua sắm thông minh
Giới thiệu về Chiến dịch mua sắm và Quảng cáo mua sắm 
Giới thiệu về chiến dịch tiếp thị lại

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố