Tạo Chiến dịch mua sắm thông minh

Chiến dịch mua sắm thông minh chứa cả Quảng cáo mua sắm sản phẩm và quảng cáo hiển thị hình ảnh (bao gồm quảng cáo tiếp thị lại hiển thị), đồng thời sử dụng tính năng đặt giá thầu và vị trí đặt quảng cáo tự động để quảng bá các sản phẩm từ một nguồn cấp dữ liệu trên các mạng của Google. Bài viết này hướng dẫn cách tạo chiến dịch Mua sắm thông minh. Tìm hiểu thêm về Chiến dịch mua sắm thông minh

Lưu ý: Đối với các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm giống nhau, Chiến dịch mua sắm thông minh được ưu tiên hơn so với Chiến dịch mua sắm chuẩn và chiến dịch tiếp thị lại hiển thị hình ảnh cho cùng một tài khoản. Bạn nên tạm dừng các chiến dịch này để giảm thiểu sự can thiệp vào quá trình máy học của chiến dịch Mua sắm thông minh.

Danh sách kiểm tra khi bắt đầu

Chiến dịch Mua sắm thông minh liên kết tài khoản Google Ads và tài khoản Merchant Center, đồng thời theo dõi hiệu suất quảng cáo cũng như tối ưu hóa chiến lược đặt giá thầu bằng cách sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi. Dưới đây là những điều bạn nên làm trước khi thiết lập chiến dịch Mua sắm thông minh.

Local Campaigns (Improving Account Performance)

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Trong menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Doanh số làm mục tiêu cho chiến dịch hoặc chọn tạo chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu.
 5. Đối với "Loại chiến dịch", hãy chọn Mua sắm.
 6. Chọn tài khoản Merchant Center có chứa các sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo bằng chiến dịch này và quốc gia có bán những sản phẩm đó.

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể liên kết mỗi chiến dịch với một tài khoản Merchant Center và chỉ có thể có một quốc gia bán hàng.
   
 7. Đối với “Loại chiến dịch phụ”, hãy chọn Chiến dịch mua sắm thông minh, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 8. Tạo tên cho chiến dịch của bạn.
 9. Đặt ngân sách trung bình hằng ngày.

  Lưu ý: Khi bạn thiết lập Chiến dịch mua sắm thông minh, chiến dịch này sẽ được ưu tiên hơn so với Chiến dịch mua sắm thông thường và chiến dịch tiếp thị lại hiển thị cho cùng sản phẩm. Để duy trì mức chi tiêu tổng thể, bạn nên đặt mức ngân sách bằng tổng ngân sách của các chiến dịch còn lại này.
   
 10. Đặt giá thầu. Theo mặc định, Chiến dịch mua sắm thông minh đặt giá thầu để tăng tối đa giá trị chuyển đổi trong phạm vi ngân sách trung bình hằng ngày của bạn.
 11. Nếu bạn có mục tiêu cụ thể về hiệu quả hoạt động, thì hãy thêm lợi tức chi tiêu quảng cáo mục tiêu (ROAS).
 12. Chọn các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể mà bạn muốn quảng cáo trong chiến dịch của mình. Bạn thêm càng nhiều sản phẩm vào một chiến dịch thì việc quản lý sẽ càng trở nên đơn giản và hiệu suất dự kiến sẽ càng cao hơn. Nếu bạn không chỉ định sản phẩm hoặc nhóm cụ thể thì tất cả các sản phẩm của bạn sẽ đủ điều kiện xuất hiện trong quảng cáo.

  Lưu ý: Nếu các mục tiêu Lợi tức chi tiêu quảng cáo hoặc ngân sách không quá khác nhau cho các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể, bạn nên đưa tất cả các sản phẩm vào một chiến dịch duy nhất.
   
 13. Tải các tài sản (như biểu trưng, hình ảnh và văn bản) lên. Các tài sản này sẽ được dùng để tạo quảng cáo tiếp thị lại thích ứng cho Mạng Hiển thị và YouTube. Nội dung của bạn sẽ tự động kết hợp theo nhiều cách khác nhau để tạo ra quảng cáo và những quảng cáo có hiệu suất cao nhất sẽ hiển thị thường xuyên hơn. Hãy xem bảng bên phải để xem trước quảng cáo của bạn sẽ hiển thị như thế nào.

  Lưu ý: Những phần tử này sẽ dùng để tạo quảng cáo nhằm hiển thị cho những người dùng đã truy cập vào trang web của bạn nhưng chưa thể hiện sự quan tâm đến một sản phẩm cụ thể. Khi có dấu hiệu cho thấy người dùng đã quan tâm, dữ liệu thích hợp sẽ được lấy ra từ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn để tạo quảng cáo.

  Hãy tải các phần tử sau lên cho quảng cáo của bạn:
  1. Biểu trưng: Nếu đã tải biểu trưng lên Merchant Center thì bạn không cần thực hiện thêm hành động nào. Biểu trưng hình vuông cần phải có tỷ lệ cỡ ảnh chính xác là 1:1. Biểu trưng hình chữ nhật cần có tỷ lệ cỡ ảnh rộng hơn 1:1, nhưng không được quá 2:1. Tốt nhất là bạn nên sử dụng nền trong suốt cho tất cả biểu trưng, nhưng chỉ khi biểu trưng nằm ở giữa. Tìm hiểu thêm về cách tải lên và chỉnh sửa biểu trưng
  2. Hình ảnh: Tải lên một hình ảnh tiếp thị đại diện cho doanh nghiệp của bạn. Chọn hình ảnh ngang có tỷ lệ 1.91:1 và có kích thước trên 600 x 314 pixel. Kích thước đề xuất là 1200 x 628 pixel. Giới hạn kích thước tệp là 1MB. Văn bản không được chiếm nhiều hơn 20% hình ảnh. Lưu ý: Để vừa với một số không gian quảng cáo, hình ảnh của bạn có thể được cắt theo chiều ngang—tối đa 5% mỗi bên.
  3. Văn bản: Thêm văn bản cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp của bạn. Văn bản này sẽ được sử dụng theo các cách kết hợp và định dạng quảng cáo khác nhau.

   Dòng tiêu đề ngắn (25 ký tự trở xuống) là dòng đầu tiên của quảng cáo, xuất hiện trong không gian quảng cáo hẹp không vừa với dòng tiêu đề dài. Dòng tiêu đề ngắn có thể xuất hiện kèm hoặc không kèm theo nội dung mô tả.

   Dòng tiêu đề tài (90 ký tự trở xuống) là dòng đầu tiên của quảng cáo, xuất hiện thay cho dòng tiêu đề ngắn trong quảng cáo lớn hơn. Dòng tiêu đề dài có thể xuất hiện kèm hoặc không kèm theo nội dung mô tả. Lưu ý: Khi hiển thị trong quảng cáo, độ dài của dòng tiêu đề dài sẽ phụ thuộc vào trang web mà dòng tiêu đề đó xuất hiện. Nếu được rút ngắn, dòng tiêu đề dài sẽ kết thúc bằng dấu ba chấm.

   Nội dung mô tả (90 ký tự trở xuống) bổ sung thông tin cho dòng tiêu đề và mời mọi người thực hiện hành động. Lưu ý: Độ dài của nội dung mô tả hiển thị sẽ phụ thuộc vào trang web hiển thị nội dung mô tả. Nếu được rút ngắn, mô tả sẽ kết thúc bằng dấu ba chấm.
  4. URL cuối cùng: Nhập địa chỉ URL của trang trong trang web mà mọi người sẽ chuyển đến khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn.
 14. Xem trước một số quảng cáo tiềm năng của bạn. Vì được thiết kế để tiếp cận trên hầu hết mọi không gian quảng cáo trên Mạng hiển thị, nên quảng cáo đáp ứng có thể hiển thị theo hàng ngàn bố cục.
 15. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý

Vì các Chiến dịch mua sắm này sử dụng công nghệ máy học vốn cần thời gian để tối ưu hóa chiến dịch cho ngân sách, sản phẩm và đối tượng cụ thể của bạn, nên bạn cần cho chiến dịch mới thời gian thích ứng trước khi thực hiện bất kỳ nội dung thay đổi nào.

Duy trì hoạt động của chiến dịch

Chiến dịch Mua sắm thông minh dựa vào đối tượng tiếp thị lại gồm những người truy cập vào trang web của bạn. Để chiến dịch của bạn tiếp tục hoạt động, bạn phải liên tục thêm người dùng mới vào đối tượng tiếp thị lại của bạn. Nếu đối tượng tiếp thị lại cho Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn không nhận được thêm bất kỳ người dùng mới nào trong 2 ngày liên tiếp, bạn sẽ nhận được cảnh báo và danh sách các bước cần thực hiện để giải quyết vấn đề này. Nếu bạn không giải quyết vấn đề này trong vòng 28 ngày, chiến dịch của bạn sẽ không phân phát quảng cáo cho đến khi vấn đề đó được giải quyết.

Nếu Chiến dịch mua sắm thông minh đã tạm dừng, hoặc bạn nhận được các cảnh báo vì đối tượng tiếp thị lại đã ngừng tăng lên, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng  .
 3. Trong "Thư viện chia sẻ", hãy nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng.
 4. Nhấp vào Nguồn đối tượng.
 5. Kiểm tra xem bạn có nguồn đối tượng nào gây ra vấn đề nghiêm trọng không.
  1. Nếu có vấn đề nghiêm trọng với thẻ Google Ads, hãy chỉnh sửa các thẻ và danh sách tiếp thị lại trang web.
  2. Nếu có vấn đề nghiêm trọng với Google Analytics, hãy chỉnh sửa danh sách tiếp thị lại Google Analytics của bạn.

Lưu ý: Nếu đã bật tính năng chia sẻ danh sách trong MCC của mình, bạn có thể mất quyền truy cập vào danh sách đã được chia sẻ trước đó với bạn. Xem các danh sách đối tượng của bạn bằng các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng  .
 3. Trong "Thư viện chia sẻ", hãy nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng.
 4. Nhấp vào Danh sách đối tượng.
 5. Nếu thiếu danh sách, hãy liên hệ với chủ sở hữu MCC của bạn để yêu cầu bật tính năng chia sẻ danh sách.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố