Lag Smart Shopping-kampanjer

Smart Shopping-kampanjer består av Shopping-produktannonser og bannerannonser (innbefattet remarketingannonser i Displaynettverket). I disse kampanjene markedsføres produkter fra en produktfeed i Google-nettverk på bakgrunn av automatisk budgivning og automatiske annonseplasseringer. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan opprette slike kampanjer. Finn ut mer om Smart Shopping-kampanjer

Merk: Hvis de samme produktene eller produktgruppene markedsføres via både Smart Shopping-kampanjer og standard Shopping-kampanjer og standard remarketingkampanjer i Displaynettverket i den samme kontoen, er det Smart Shopping-kampanjene som prioriteres. Vi anbefaler at du setter disse andre kampanjetypene på pause slik at de ikke forstyrrer maskinlæringen som brukes i Smart Shopping-kampanjer.

Sjekkliste for å komme i gang

For å se undertekster på språket ditt, slå på YouTube-teksting. Klikk på Innstillinger-ikonet nederst i videospilleren, velg «Teksting», og angi så ønsket språk.

 

Med Smart Shopping-kampanjer blir Google Ads- og Merchant Center-kontoen din knyttet sammen, og konverteringssporing brukes for å spore resultater og optimalisere budgivningen. Nedenfor ser du hva du bør gjøre før du konfigurerer Smart Shopping-kampanjer.

Local Campaigns (Improving Account Performance)

Anbefalte fremgangsmåter under eller etter opprettelse av kampanjer

 • Konfigurer konverteringssporing med transaksjonsspesifikke verdier, slik at du kan spore tilfeller der annonsene dine fører til salg på nettstedet ditt. For at du skal kunne måle resultater og få best mulig optimalisering, må du ha en aktiv, bekreftet tag for konverteringssporing merket som «Ta med i Konverteringer». Finn ut mer om konfigurering av konverteringssporing på nettsteder.
 • Legg til en global nettstedstag på nettstedet ditt. Du må også ha en remarketingliste med minst hundre aktive brukere tilknyttet kontoen din. Dermed kan annonsene dine brukes til dynamisk remarketing, slik at du kan tilpasse annonsene som vises til personer som tidligere har besøkt nettstedet ditt. Hvis du bruker Google Analytics, kan du tilknytte Google Analytics-kontoen din og konfigurere tagger der i stedet for å bruke den globale nettstedstaggen. Ikke-kommersielle sider på nettstedet er du ikke pålagt å merke.
Du kan opprette Smart Shopping-kampanjer uten konverteringssporing og/eller remarketinglister. Det blir vist annonser fra kampanjene dine, og budene dine blir optimalisert. Kampanjeforbruket kan imidlertid bli begrenset frem til du er ferdig med å konfigurere remarketing og konverteringssporing.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads.
 2. Klikk på Kampanjer på sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på plussknappen , og velg så Ny kampanje.
 4. Velg Salg som mål i kampanjen, eller velg å opprette en kampanje uten noe spesielt mål.
 5. Velg Shopping som kampanjetype.
 6. Velg den Merchant Center-kontoen som omfatter produktene du ønsker å annonsere for i denne kampanjen, og landet der disse produktene selges.
  Merk: De ulike kampanjene kan bare knyttes sammen med én Merchant Center-konto og ha ett salgsland.
 7. Velg Smart Shopping-kampanje som kampanjeundertype, og klikk så på Fortsett.
 8. Gi kampanjen din et navn.
 9. Fastsett et gjennomsnittlig dagsbudsjett.
  Merk: Når du konfigurerer en Smart Shopping-kampanje, prioriteres den foran standard Shopping-kampanjer og standard remarketingkampanjer i Displaynettverket for de samme produktene. Vi anbefaler at du fastsetter et budsjett tilsvarende summen av de andre kampanjene, så du kan holde det totale forbruket på samme nivå.
 10. Budgivning. Med Smart Shopping-kampanjer angis som standard bud slik at verdien av konverteringene dine maksimeres innenfor det gjennomsnittlige dagsbudsjettet du har angitt.
 11. Hvis du har et konkret resultatmål, kan du legge til et mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS).

Merk: I Smart Shopping-kampanjer blir ROAS-målet bare brukt dersom kontoen har tilstrekkelig med konverteringsdata.

 1. Velg bestemte produkter eller produktgrupper du vil markedsføre via kampanjen din. Jo flere produkter du legger til i én kampanje, desto enklere er kampanjen å administrere, og desto bedre forventes det at resultatene blir. Hvis du ikke angir bestemte produkter eller grupper, blir alle produktene dine kvalifisert for å vises i annonsene dine.
  Merk: Med mindre du har svært ulike ROAS-mål eller budsjetter for bestemte produkter eller produktgrupper, anbefales det at du tar med alle produktene i én kampanje.
 2. Last opp elementer, for eksempel logo, bilde og tekst som kan brukes til å lage responsive remarketingannonser for Displaynettverket og YouTube. Elementene dine kombineres automatisk på forskjellige måter for å lage annonser, og annonsene med best resultater vises oftere. I panelet til høyre ser du forhåndsvisninger av hvordan annonsen din kan bli vist.
  Merk: Disse elementene brukes til å lage annonser som skal vises til brukere som har besøkt nettstedet ditt, men som foreløpig ikke har vist interesse for et bestemt produkt. Når brukeren har utvist interesse, blir det opprettet en annonse med utgangspunkt i relevante data som hentes fra produktfeeden din.
  Last opp disse elementene for bruk i annonsene dine:
  • Logo: Hvis logoen din allerede er lastet opp i Merchant Center, trenger du ikke å gjøre noe. Kvadratiske logoer må ha et høyde/bredde-forhold på nøyaktig 1 : 1. Rektangulære logoer må være bredere enn 1 : 1, men må ikke være bredere enn 2 : 1. En gjennomsiktig bakgrunn er best i alle logoer, men bare hvis logoen er sentrert.
  • Bilde: Last opp et markedsføringsbilde som representerer bedriften din. Velg et bilde i liggende format med et høyde/bredde-forhold på 1,91 : 1. Bildet må også være større enn 600 x 314 piksler. Anbefalt størrelse er 1200 x 628 piksler. Maksimal filstørrelse er 1 MB. Teksten kan ikke dekke mer enn 20 % av bildet. Merk: For at bildet skal kunne passe inn i visse annonseplasser, kan bildet bli horisontalt beskåret med inntil 5 % på hver side.
  • Tekst: Legg til en beskrivelse av bedriften din. Denne teksten brukes i forskjellige kombinasjoner og annonseformater.
   • Den korte overskriften (25 tegn eller mindre) er den første linjen i annonsen din og vises på små annonseplasser der den lange overskriften ikke passer. Korte overskrifter kan vises med eller uten beskrivelsen.
   • Den lange overskriften (90 tegn eller mindre) er den første linjen i annonsen din og vises i stedet for den korte overskriften i større annonser. Lange overskrifter kan vises med eller uten beskrivelsen. Hvor lang den lange overskriften er når den gjengis, avhenger av nettstedet der den vises. Hvis den lange overskriften forkortes, slutter den med en ellipse.
   • Beskrivelsen (maks. 90 tegn) supplerer overskriften og oppfordrer til handling. Lengden på beskrivelsen som gjengis, tilpasses nettstedet der annonsen vises. Hvis beskrivelsen forkortes, slutter den med en ellipse.
  • Endelig nettadresse: Angi nettadressen til den siden på nettstedet ditt folk kommer til når de klikker på annonsen din.
 3. Valgfritt: Klikk på plussknappen  og så på videoer under «Bilder og logoer».
 4. Se en forhåndsvisning av noen av de potensielle annonsene dine. Ettersom responsive annonser er utviklet for å brukes i stort sett alle annonseplasseringer i Displaynettverket, kan de vises i tusenvis av ulike oppsett.
 5. Klikk på Lagre.

Vær oppmerksom på følgende

Ettersom det brukes maskinlæring i disse Shopping-kampanjene, og det tar tid å optimalisere kampanjen din for det spesifikke budsjettet ditt samt produktene og målgruppen du har valgt, anbefaler vi at du gir den nye kampanjen tid til å gå seg til før du gjør eventuelle endringer.

Maksimer dekningen

I Smart Shopping-kampanjer blir det automatisk brukt målgruppelister du har lagt til i Google Ads. Du trenger ikke å legge til disse listene manuelt i kampanjene dine. Det er bare å legge til målgruppelister i Google Ads-kontoen din, så bruker Google dem automatisk i Smart Shopping-kampanjene.

Vi anbefaler at du maksimerer resultatene du oppnår med Smart Shopping-kampanjene dine, ved å bruke alle de tilgjengelige remarketingmålgruppene, også de som består av folk som besøker nettstedet ditt (pikselbaserte lister), brukere av appen din (liste over enhets-ID-er), brukere som har delt e-postadressene sine (Kundematch), og brukere fra CRM-systemet ditt (lister med bruker-ID-er). Ideelt sett blir det kontinuerlig lagt til nye personer i disse listene. 

Hvis du følger de anbefalte fremgangsmåtene, kan du sikre at du får best mulig annonsedekning. Du får vist færre annonser og dermed lavere annonsekostnader dersom du har for lite remarketingdata.

Hvis Smart Shopping-kampanjen din er merket som «feilkonfigurert» på grunn av problemer med remarketing-tagger, kan du følge denne fremgangsmåten: Logg på Google Ads.

 1. Klikk på verktøyikonet Tools and setting menu icon [Gear].
 2. Klikk på Målgruppestyring under Delt bibliotek.
 3. Klikk på Målgruppekilder.
 4. Sjekk om noen av målgruppekildene dine har kritiske problemer.
  1. Hvis det er et kritisk problem med Google Ads-taggen, må du rette opp remarketinglistene og -taggene for nettstedet ditt.
  2. Hvis det finnes et kritisk problem med Google Analytics, må du rette opp remarketinglisten for Google Analytics.

Merk: Hvis du har slått på deling av lister i Google Ads-managerkontoen din, kan du ha mistet tilgang til lister som tidligere ble delt med deg. Sånn kan du se målgruppelistene dine:

 1. Logg på Google Ads.
 2. Klikk på verktøyikonet Tools and setting menu icon [Gear].
 3. Klikk på Målgruppestyring under Delt bibliotek.
 4. Klikk på Målgruppelister.
 5. Hvis en liste mangler, kan du be eieren av managerkontoen om å slå på deling av lister.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt