Vytvoření chytré kampaně v Nákupech Google

Chytré kampaně v Nákupech zahrnují produktové reklamy v Nákupech a obsahové reklamy (včetně remarketingových). Využívají automatické umísťování reklam a automatické nabídky s cílem propagovat v sítích Google produkty ze zdroje produktů. Tento článek popisuje, jak takovou kampaň vytvořit. Další informace o chytrých kampaních v Nákupech

Poznámka: Ve vztahu k týmž produktům či skupinám produktů mají v rámci daného účtu chytré kampaně v Nákupech přednost před standardními kampaněmi v Nákupech a před remarketingovými obsahovými kampaněmi. Doporučujeme tyto ostatní kampaně pozastavit, aby nenarušovaly strojové učení, jež chytré kampaně v Nákupech Google využívají.

Kontrolní seznam pro začátek

Chytré kampaně v Nákupech propojují vaše účty Google Ads a Merchant Center, sledují výkon reklam a optimalizují cenové nabídky pomocí měření konverzí. Než vytvoříte chytrou kampaň v Nákupech, je vhodné provést tyto kroky:

Local Campaigns (Improving Account Performance)

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 3. Klikněte na tlačítko plus  a vyberte možnost Nová kampaň.
 4. Jako cíl kampaně vyberte Prodej. Případně můžete vytvořit kampaň bez zvoleného cíle.
 5. U typu kampaně zvolte Nákupy.
 6. Vyberte účet Merchant Center obsahující produkty, které chcete v kampani inzerovat, a zvolte zemi, ve které je prodáváte.

  Upozornění: Kampaň lze přiřadit pouze jednomu účtu Merchant Center a lze u ní nastavit pouze jednu zemi prodeje.
   
 7. U položky Podtyp kampaně vyberte možnost Chytrá kampaň v Nákupech Google, poté klikněte na Pokračovat.
 8. Zadejte název kampaně.
 9. Nastavte průměrný denní rozpočet.

  Upozornění: Když vytvoříte chytrou kampaň v Nákupech, bude mít přednost před standardními kampaněmi v Nákupech a obsahovými remarketingovými kampaněmi zaměřenými na stejné produkty. Chcete-li si zachovat stejnou celkovou útratu, doporučujeme nastavit rozpočet jako součet rozpočtů těchto ostatních kampaní.
   
 10. Nabídky. Chytré kampaně v Nákupech ve výchozím stavu určují nabídky tak, aby vám v rámci nastaveného průměrného denního rozpočtu zajistily co největší hodnotu konverzí.
 11. Pokud máte stanoven určitý cíl výkonu, zadejte cílovou návratnost investic do reklamy.
 12. Vyberte produkty nebo skupiny produktů, které byste chtěli v kampani inzerovat. Čím víc produktů do kampaně zahrnete, tím jednodušší bude její správa a tím lepší výkon můžete očekávat. Neurčíte-li konkrétní produkty nebo skupiny produktů, budou do reklamy zahrnuty všechny vaše produkty.

  Upozornění: Pokud nemáte u některých produktů výrazně odlišnou cílovou návratnost investic nebo rozpočet, doporučujeme zahrnout je do kampaně všechny.
   
 13. Nahrajte podklady, například logo, obrázek a text, které budou použity k vytvoření responzivních remarketingových reklam pro Obsahovou síť a YouTube. Podklady jsou při vytváření reklam automaticky různým způsobem kombinovány a nejefektivnější z nich jsou zobrazovány častěji. Na panelu vpravo je vidět, jak může vaše reklama vypadat.

  Upozornění: Tyto podklady se používají k vytváření reklam pro uživatele, kteří už váš web navštívili, ale zatím neprojevili zájem o konkrétní produkt. Jakmile uživatel projeví zájem, použijí se v reklamě příslušné produktové informace z vašeho zdroje.

  Nahrajte následující podklady pro reklamy:
  1. Logo: Pokud už v účtu Merchant Center logo máte, můžete tento krok přeskočit. Čtvercové logo musí mít poměr stran přesně 1:1. Obdélníkové logo musí být širší než 1:1, ale nesmí být širší než 2:1. Pozadí by mělo být pokud možno průhledné, ale pouze v případě, že je logo umístěno uprostřed. Další informace o nahrání a úpravě loga.
  2. Obrázek: Nahrajte marketingový obrázek, který reprezentuje vaši firmu. Vyberte obrázek na šířku s poměrem stran 1,91 : 1 a větší než 600 × 314 pixelů. Doporučená velikost je 1200 × 628 pixelů. Maximální velikost souboru je 1 MB. Text by neměl překrývat více než 20 % obrázku. Poznámka: U některých reklamních prostorů může dojít k horizontálnímu oříznutí obrázku (až o 5 % na každé straně).
  3. Text: Uveďte informace o své firmě. Tento text se použije v různých kombinacích a formátech reklam.

   Krátký nadpis (do 25 znaků) je první řádek reklamy a zobrazí se v případě, že dlouhý nadpis se do vymezeného reklamního prostoru nevejde. Krátké nadpisy se mohou zobrazovat s popisem nebo bez něj.

   Dlouhý nadpis (do 90 znaků) je první řádek textu reklamy a zobrazí se místo krátkého nadpisu v případě, že je vymezený reklamní prostor dostatečně velký. Dlouhé nadpisy se mohu zobrazovat s popisem nebo bez něj. Poznámka: Délka nadpisu bude záviset na webu, na kterém se reklama zobrazuje. Pokud dojde k jeho zkrácení, bude zakončen třemi tečkami.

   Popis (do 90 znaků) doplňuje nadpis a vyzývá zákazníky k určitým krokům. Délka vykresleného popisu bude záviset na webu, na kterém se zobrazuje. Pokud dojde ke zkrácení, bude zakončen třemi tečkami.
  4. Cílová adresa URL: Zadejte adresu stránky na vašem webu, na kterou se uživatelé dostanou po kliknutí na reklamu.
 14. Podívejte se na náhled několika možných reklam. Vzhledem k tomu, že se responzivní reklamy umí přizpůsobit prakticky jakémukoli reklamnímu prostoru v Obsahové síti, mohou mít tisíce různých rozvržení.
 15. Klikněte na Uložit.

Důležité upozornění

Kampaně v Nákupech využívají systémy strojového učení, kterým trvá optimalizace kampaně podle stanoveného rozpočtu, produktů a cílového publika déle. Doporučujeme proto dopřát nové kampani dostatek času na přizpůsobení a teprve poté uvažovat o případných úpravách.

Jak zajistit, aby kampaň zůstala aktivní

Chytré kampaně v Nákupech jsou závislé na remarketingovém publiku, tedy lidech, kteří navštívili váš web. Má-li kampaň zůstat aktivní, je nutné remarketingové publikum průběžně rozšiřovat o nové uživatele. Pokud po dobu dvou po sobě jdoucích dnů nepřibude do remarketingového publika pro chytrou kampaň v Nákupech žádný uživatel, obdržíte upozornění s podrobným návodem, jak to řešit. Nebude-li problém vyřešen během 28 dnů, přestanou se v kampani až do vyřešení zobrazovat reklamy.

V případě pozastavení chytré kampaně v Nákupech nebo při obdržení varování, že remarketingové publikum neroste, můžete podniknout následující kroky:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče .
 3. V části Sdílená knihovna klikněte na Správce publika.
 4. Klikněte na Zdroje publika.
 5. Zkontrolujte, zda ve zdrojích publika nejsou nějaké kritické chyby.
  1. Pokud zjistíte kritickou chybu týkající se značky Google Ads, opravte remarketingové seznamy i značky pro svůj web.
  2. Pokud zjistíte kritickou chybu týkající se programu Google Analytics, opravte remarketingový seznam Google Analytics.

Poznámka: Pokud jste aktivovali sdílení seznamu v MCC, mohlo dojít ke ztrátě přístupu k seznamům, které s vámi dříve sdíleli jiní uživatelé. Postup zobrazení seznamů publik:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče .
 3. V části Sdílená knihovna klikněte na Správce publika.
 4. Klikněte na Seznamy publik.
 5. Pokud seznam chybí, obraťte se na vlastníka účtu MCC, který může sdílení seznamu povolit.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory