Om smarta Shopping-kampanjer

Förenkla kampanjhanteringen, maximera konverteringsvärdet och utöka räckvidden med smarta Shopping-kampanjer. I denna kampanjundertyp kombineras vanliga Shopping-kampanjer och displaykampanjer för remarketing med automatisk budgivning och annonsplacering för att marknadsföra dina produkter och ditt företag i olika nätverk. I denna artikel beskriver vi grunderna för hur dessa kampanjer fungerar. Du hittar konfigureringsanvisningar i Skapa en smart Shopping-kampanj.

Så fungerar det

I smarta Shopping-kampanjer kombineras Googles maskininlärning med ditt befintliga produktflöde och dina befintliga tillgångar för att visa olika annonsvarianter i olika nätverk. Länka till ett Merchant Center-konto, ange en budget, ladda upp tillgångar och meddela oss försäljningslandet. Våra system hämtar material från ditt produktflöde och testar olika kombinationer av de bilder och den text du anger, och visar de mest relevanta annonserna i Googles olika nätverk, som Googles Söknätverk, Googles Display-nätverk, YouTube och Gmail. I Europa kan smarta Shopping-kampanjer användas tillsammans med alla produktjämförelsetjänster som du använder dig av. Annonserna visas på allmänna sökresultatsidor och på andra platser som används av produktjämförelsetjänsten.

Google automatiserar även annonsplaceringen och budgivningen så att du får maximalt konverteringsvärde med din budget och får ut så mycket som möjligt av varje annons.

Krav

Innan du skapar en smart Shopping-kampanj måste du konfigurera konverteringsspårning med transaktionsspecifika värden. Med konverteringsspårning kan du se när annonserna leder till försäljning på din webbplats. För att kunna skapa en smart Shopping-kampanj behöver du en aktiv och verifierad tagg för konverteringsspårning. Läs mer om hur du konfigurerar konverteringsspårning för din webbplats.

Du måste dessutom lägga till en global webbplatstagg på din webbplats och koppla en remarketinglista med minst 100 aktiva användare till ditt konto. Då kan dina annonser användas för dynamisk remarketing och du kan anpassa annonser till personer som har besökt din webbplats tidigare. Om du använder Google Analytics kan du länka till ditt Google Analytics-konto och konfigurera taggar där i stället för att använda den globala webbplatstaggen. Du behöver inte tagga icke-kommersiella sidor på din webbplats.

Slutligen måste du även uppfylla kraven för Shopping-kampanjer och följa policyerna för Shopping-annonser. Tänk på att du inte får använda känsliga intressekategorier för att visa relevanta annonser eller marknadsföra produkter eller tjänster. Läs mer i vår policy för anpassade annonser.

Du kan skapa upp till 100 aktiverade eller pausade smarta Shopping-kampanjer i ditt Google Ads-konto. För att få bästa möjliga resultat rekommenderar Google att du slår ihop dina smarta Shopping-kampanjer och endast skapar separata kampanjer när det är nödvändigt på grund av företagsmässiga krav (till exempel olika ROAS-mål för olika delar av produktsortimentet).

Typer av annonser och var de kan visas

Smarta Shopping-kampanjer inbegriper Shopping-annonser med produkt, annonser för lokala butikslager och displayannonser (inklusive dynamisk remarketing och dynamisk prospektering) som kan visas i Googles Söknätverk, Display-nätverk, på YouTube och i Gmail.

Eftersom annonserna skapas och placeras automatiskt visas de i relevanta annonsutrymmen och dina bud anges för att maximera konverteringsvärdet.

I Googles Söknätverk avgör användarnas sökfrågor och förväntade avsikter vilken produkt i ditt flöde som visas. I Display-nätverket anpassas annonserna utifrån hur besökarna använder din webbplats. Om en person till exempel har besökt och visat intresse för produkter på din webbplats tidigare skapas automatiskt en relevant annons utifrån ditt produktflöde.

Kampanjrapportering

Med rapporter om konverteringsvärde och avkastning på annonsutgifter (ROAS) kan du utvärdera kampanjens resultat. Du kan även se fördefinierade rapporter segmenterade efter specifika produktattribut som kategori, produkttyp och anpassad etikett genom att klicka på rapportikonen högst upp på sidan och välja Fördefinierade rapporter (Dimensioner) och sedan Shopping. Klicka på den önskade rapporten på rullgardinsmenyn Shopping.

Du kan också se vanliga rapporter om exempelvis klick, konverteringar och exponeringar.

Rekommendationer

Följ våra rekommendationer så att du får ut så mycket som möjligt av din kampanj.

Budget

Om du vill fortsätta ha ungefär samma totala utgifter kan du ange en budget för din nya kampanj som baseras på de dagliga utgifterna för dina befintliga vanliga Shopping-kampanjer och displayannonser för remarketing. Tänk på att för samma produkt har smarta Shopping-kampanjer företräde före vanliga Shopping-kampanjer och displaykampanjer för remarketing för samma konto.

Mål-ROAS

Smarta Shopping-kampanjer maximerar automatiskt konverteringsvärdet inom en given budget. Om du har ett lägsta avkastningsmål för din kampanj kan du även ange en målavkastning på annonsutgifter (ROAS). Ett exempel: Om ditt mål för kampanjen är att få försäljningar värda 50 kronor per tio kronor som du spenderar på annonser kan du ange en mål-ROAS på 500 %. När du anger mål-ROAS optimeras dina bud så att du når ditt mål inom den dagliga budgeten. Om din ROAS är för hög kan det medföra att en del av budgeten inte förbrukas och att den totala försäljningen minskar.

Obs! Att ange en mål-ROAS är motsatsen till att ange en effektiv intäktsandel (EIA), vilket är resultatet av utgifter dividerat med intäkter. Din faktiska ROAS kan skilja sig från din mål-ROAS.

Produkter

Se till att du får ut så mycket som möjligt av din kampanj genom att lägga till alla relevanta produkter i den. För att dina utgifter och försäljningar ska bli oförändrade eller bättre rekommenderar vi att du väljer produkter till din nya kampanj som är jämförbara med tidigare kampanjer. Ju fler produkter du gör tillgängliga inom en kampanj, desto bättre blir resultatet eftersom dynamiska remarketingannonser ofta visar flera produkter från samma kampanj.

Tillgångar

Använd en logotyp av hög kvalitet och bildtillgångar som representerar ditt företag. (Din logotyp bör redan finnas i ditt Merchant Center-konto.) Dessa tillgångar används tillsammans med text för att skapa responsiva remarketingannonser som visas i Display-nätverket och på YouTube för användare som har besökt din webbplats men ännu inte visat intresse för specifika produkter. När en användare visar intresse för en viss produkt (baserat på interaktionen med webbplatsen) använder Google relevant produktinformation från ditt flöde.

Anpassade parametrar

Med anpassade parametrar kan Google samla in information om vilka produkter på din webbplats som besökarna är intresserade av. Även om du kan köra en smart Shopping-kampanj utan dem rekommenderar vi att du skapar anpassade parametrar för detaljhandlare för att få bättre resultat av kampanjen.

Om du inte anger anpassade parametrar används maskininlärning för att matcha produkter från ditt flöde baserat på information från Google Analytics eller den globala webbplatstaggen, som dina sidtitlar och målsidor.

Utvärdering

Ge maskininlärningen tid för optimering. Använd budstrategin under minst 15 dagar i en ny kampanj innan du utvärderar resultatet. På så sätt får strategin tid att anpassa sig. Då finns även tid att ta hänsyn till konverteringsfördröjning.

Skaffa tillräckligt med data. Se till att du har tillräckligt med data för att utvärdera resultatet av budstrategin. Det brukar räcka att vänta två till tre veckor efter inlärningsperioden innan du utvärderar resultatet.

Ta hänsyn till externa faktorer. Under en tidsperiod kan resultaten även påverkas av helgdagar, veckoslut, särskilda händelser, ändringar i din produktdata och dina konkurrenter i auktionen.

Fokusera på konverteringsvärde, inte på klick. Inledningsvis kan antalet klick minska. Detta är förväntat eftersom budstrategin för dessa kampanjer sänker buden för klick som inte maximerar konverteringsvärdet. Beloppet du sparar används sedan för att höja buden på klick som med större sannolikhet ökar konverteringsvärdet. Av samma anledning kan kostnaden per klick variera.

Ta hänsyn till konverteringsfördröjningar. Vissa konverteringar tar längre tid än andra, i vissa fall upp till flera dagar eller till och med veckor. Om du jämför det senaste resultatet med tidigare resultat kan det senare resultatet se sämre ut på grund av konverteringsfördröjning. Läs om hur du hittar en rapport om konverteringsfördröjning.

Pausa andra kampanjer

För samma produkt eller grupp av produkter har smarta Shopping-kampanjer företräde före vanliga Shopping-kampanjer och displaykampanjer för remarketing för samma konto. Det innebär att om samma produkt ingår både i en vanlig Shopping-kampanj och i en smart kampanj kan annonserna från den smarta kampanjen visas i stället för annonserna från de vanliga Shopping- eller displaykampanjerna för remarketing. Vi rekommenderar att du pausar dessa andra kampanjer så att de inte stör maskininlärningen för Smart Shopping-kampanjerna.

Relaterade länkar

Skapa en smart Shopping-kampanj
Om Shopping-kampanjer och Shopping-annonser
Om remarketing

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt