Inteligentné kampane v Nákupoch

Zjednodušte správu kampaní, maximalizujte hodnotu konverzie a rozšírte svoj dosah pomocou inteligentných kampaní v Nákupoch. Tento podtyp kampane kombinuje štandardné kampane v Nákupoch a remarketingové kampane v Obsahovej sieti. Pomocou automatických ponúk a umiestňovania reklám propaguje vaše výrobky a firmu v rôznych sieťach. Tento článok opisuje základy fungovania týchto kampaní. Pokyny na nastavenie nájdete v článku Vytvorenie inteligentnej kampane v Nákupoch.

Ako to funguje

V prípade inteligentných kampaní v Nákupoch sa váš existujúci informačný kanál výrobkov a podklady kombinujú so strojovým učením Googlu na zobrazovanie rozličných reklám v rôznych sieťach. Vytvorte prepojenie s účtom Merchant Center, nastavte rozpočet, nahrajte podklady a uveďte krajinu predaja. Naše systémy načítajú údaje z vášho informačného kanála výrobkov a otestujú rôzne kombinácie obrázkov a textov, ktoré poskytnete. V sieťach Googlu vrátane Vyhľadávacej a Obsahovej siete Google, YouTube a Gmailu budú následne zobrazovať najrelevantnejšie reklamy. V Európe možno inteligentné kampane v Nákupoch použiť s ktorýmkoľvek porovnávačom cien, s ktorým spolupracujete. Reklamy sa budú zobrazovať na všeobecných stránkach s výsledkami vyhľadávania a v akýchkoľvek iných službách, ktoré používa daný porovnávač cien.

Google vám chce pomôcť vyťažiť z každej reklamy maximum, preto automatizuje aj umiestňovanie reklám a ponúkanie cien, aby ste v rámci daného rozpočtu dosiahli maximálnu hodnotu konverzií.

Požiadavky

Pred nastavením inteligentnej kampane v Nákupoch budete musieť nastaviť sledovanie konverziíhodnotami konkrétnych transakcií. Sledovanie konverzií vám umožní udržať si prehľad o tom, kedy vaše reklamy vedú k predaju na vašom webe. Na nastavenie inteligentnej kampane v Nákupoch potrebujete aktívnu a overenú značku sledovania konverzií. Prečítajte si ďalšie informácie o nastavení sledovania konverzií na webe.

Bude tiež potrebné pridať na váš web globálnu značku webu a k vášmu účtu musí byť pridružený remarketingový zoznam obsahujúci najmenej 100 aktívnych používateľov. Vďaka tomu sa vaše reklamy budú môcť používať na dynamický remarketing, čo vám umožní prispôsobiť reklamy pre ľudí, ktorí v minulosti navštívili váš web. Ak používate Google Analytics, môžete sa prepojiť so svojím účtom Google Analytics a značky nastaviť v ňom namiesto použitia globálnej značky webu. Nemusíte označiť žiadne nekomerčné stránky svojho webu.

Budete tiež musieť spĺňať požiadavky na kampane v Nákupoch a dodržiavať pravidlá pre reklamy v Nákupoch. Na zobrazovanie relevantných reklám ľuďom ani propagáciu výrobkov alebo služieb nemôžete používať citlivé kategórie záujmov. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách prispôsobenej reklamy.

Vo svojom účte Google Ads môžete vytvoriť až 100 aktivovaných alebo pozastavených inteligentných kampaní v Nákupoch. Ak chcete dosiahnuť maximálnu výkonnosť, Google vám odporúča konsolidovať inteligentné kampane v Nákupoch a vytvárať samostatné kampane len v prípade, že si to vyžadujú obchodné požiadavky (napr. pri rôznych cieľoch návratnosti výdavkov na reklamu pre rôzne časti inventára výrobkov).

Typy reklám a kde sa môžu zobrazovať

Inteligentné kampane v Nákupoch obsahujú reklamy na výrobky v Nákupoch, reklamy na miestny inventár a obsahové reklamy (vrátane dynamického remarketingu a dynamického vyhľadávania zákazníkov), ktoré sú vhodné na zobrazovanie vo Vyhľadávacej sieti Google, Obsahovej sieti Google, na YouTube a v Gmaile.

Automatické vytváranie a umiestňovanie reklám znamená, že sa vaše reklamy budú zobrazovať v reklamných priestoroch, v ktorých sú relevantné, a že sa vaše ponuky budú nastavovať tak, aby sa maximalizovala hodnota konverzie.

Vo Vyhľadávaní Google sa pomocou vyhľadávacích dopytov a predpokladaných nákupných úmyslov používateľov určuje výrobok z vášho informačného kanála, ktorý sa má zobraziť. V Obsahovej sieti sa reklamy prispôsobujú podľa interakcií používateľov na vašom webe. Ak napríklad používateľ v minulosti navštívil váš web a prejavil záujem o výrobky na vašom webe, pomocou vášho informačného kanála výrobkov sa automaticky vytvorí relevantná reklama.

Prehľady kampane

Výkonnosť kampane môžete hodnotiť pomocou prehľadov hodnoty konverzie a návratnosti výdavkov na reklamu. Môžete si tiež pozrieť preddefinované prehľady segmentované podľa konkrétnych atribútov výrobkov, ako sú napríklad kategória, typ výrobku a vlastný štítok. Stačí kliknúť na ikonu prehľadov v hornej časti stránky a vybrať Preddefinované prehľady (Dimenzie) a potom Nákupy. V rozbaľovacej ponuke Nákupy kliknite na prehľad, ktorý chcete zobraziť.

K dispozícii sú aj bežné prehľady, napríklad kliknutia, konverzie a zobrazenia.

Osvedčené postupy

Postupujte podľa osvedčených postupov, aby ste z kampaní vyťažili maximum.

Rozpočet

Ak chcete zachovať podobné celkové výdavky, nastavte rozpočet pre novú kampaň podľa kombinovaných historických denných výdavkov aktuálnych štandardných kampaní v Nákupoch a remarketingových kampaní v Obsahovej sieti. Nezabúdajte, že pri tom istom výrobku majú inteligentné kampane v Nákupoch prednosť pred štandardnými kampaňami v Nákupoch a remarketingovými kampaňami v Obsahovej sieti v tom istom účte.

Cieľové ROAS

Inteligentné kampane v Nákupoch automaticky maximalizujú hodnotu konverzií pri stanovenom rozpočte. Ak máte pre kampaň stanovenú cieľovú minimálnu návratnosť, môžete nastaviť aj cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS). Ak je napríklad vaším cieľom v kampani dosiahnuť predaj v hodnote 5 € za každé euro investované do reklám, cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu môžete nastaviť na hodnotu 500 %. Keď nastavíte cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu, vaše cenové ponuky sa optimalizujú tak, aby sa v rámci vášho denného rozpočtu dosiahol váš cieľ. Ak je návratnosť výdavkov na reklamu príliš vysoká, časť rozpočtu sa nemusí investovať a váš celkový predaj môže klesnúť.

Poznámka: Nastavenie cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu je opakom nastavenia efektívneho podielu na výnosoch (Effective Revenue Share, ERS), ktorý je podielom výdavkov a výnosov. Skutočná návratnosť výdavkov na reklamu sa môže líšiť od cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu.

Výrobky

Pridajte do kampane čo najviac vhodných výrobkov, aby ste z nej vyťažili maximum. Ak chcete zabezpečiť rovnaké alebo lepšie výdavky a predaj, odporúča sa vybrať pre novú kampaň výrobky porovnateľné s historickými kampaňami. Dynamické remarketingové reklamy často zobrazujú viacero výrobkov z rovnakej kampane, a preto platí, že čím viac výrobkov je v kampani na výber, tým lepšia bude výkonnosť.

Podklady

Použite logo a obrázkové podklady vo vysokej kvalite, ktoré prezentujú vašu firmu. (Vaše logo by už malo byť nastavené vo vašom účte Merchant Center.) Spolu s textom sa tieto podklady použijú na vytváranie responzívnych remarketingových reklám, ktoré sa budú v Obsahovej sieti a na YouTube zobrazovať používateľom, ktorí v minulosti navštívili váš web, ale zatiaľ neprejavili záujem o konkrétny výrobok. Keď používateľ naznačí záujem o konkrétny výrobok (na základe jeho interakcie s vaším webom), Google použije relevantné informácie o výrobku zadané vo vašom informačnom kanáli.

Vlastné parametre

Vlastné parametre umožňujú Googlu zhromažďovať štatistiky o výrobkoch na vašom webe, o ktoré návštevníci prejavili záujem. Hoci môžete spustiť inteligentnú kampaň v Nákupoch aj bez nich, odporúča sa nastaviť vlastné parametre pre maloobchod, aby ste zvýšili výkonnosť svojej kampane.

Ak vlastné parametre nenastavíte, výrobky z vášho informačného kanála sa budú priraďovať pomocou strojového učenia na základe štatistík poskytnutých vašou značkou Google Analytics alebo globálnou značkou webu, ako sú napríklad názvy stránok a vstupné stránky.

Posúdenie

Optimalizácia strojového učenia môže nejaký čas trvať. Pouvažujte nad tým, že stratégiu ponúk pre novú kampaň necháte spustenú 15 dní, kým začnete s vyhodnocovaním jej výkonnosti. Umožníte tým, aby sa stratégia stihla prispôsobiť. Tiež sa tým zohľadní oneskorenie konverzií.

Získajte dostatočné množstvo dát. Uistite sa, že máte dostatočné množstvo dát na vyhodnotenie výkonnosti stratégie ponúk. Dva až tri týždne po období optimalizácie zvyčajne stačia na to, aby mohol inzerent vyhodnotiť výkonnosť.

Zohľadnite vonkajšie faktory. V priebehu určitého času môže mať na vaše výsledky vplyv viacero faktorov vrátane sviatkov, víkendov, špeciálnych podujatí, zmien v údajoch o výrobkoch a vašich konkurentov v aukcii.

Berte do úvahy hodnotu konverzie, nie počet kliknutí. Na začiatku sa počet kliknutí môže znížiť. Očakáva sa to, pretože stratégia ponúk pre tieto kampane znižuje ponuky pre kliknutia, ktoré nemaximalizujú hodnotu konverzie. Peniaze, ktoré ušetríte, sa potom použijú na ponúkanie vyšších cien za kliknutia, v prípade ktorých je pravdepodobnejšie, že zvýšia hodnotu konverzie. Z toho istého dôvodu môže kolísať cena za kliknutie.

Zohľadnite oneskorenia konverzií. Niektoré konverzie trvajú dlhšie než iné, v niektorých prípadoch sú to dni, ba dokonca týždne. Pri porovnávaní súčasnej a minulej výkonnosti kampane sa z dôvodu oneskorenia konverzií nemusí vaša súčasná výkonnosť javiť ako priaznivá. Prečítate si, ako vyhľadať prehľad o oneskoreniach konverzií.

Pozastavenie ostatných kampaní

V prípade rovnakých výrobkov alebo skupín výrobkov majú inteligentné kampane v Nákupoch prednosť pred štandardnými kampaňami v Nákupoch a remarketingovými kampaňami v Obsahovej sieti v tom istom účte. Znamená to, že ak máte ten istý výrobok v štandardnej kampani v Nákupoch a inteligentnej kampani, budú sa zobrazovať reklamy z inteligentnej kampane namiesto reklám zo štandardnej kampane v Nákupoch alebo remarketingovej kampane v Obsahovej sieti. Odporúča sa pozastaviť tieto ostatné kampane, aby sa minimalizovalo rušenie strojového učenia pri inteligentných kampaniach v Nákupoch.

Súvisiace odkazy

Vytvorenie inteligentnej kampane v Nákupoch
Kampane v Nákupoch a reklamy v Nákupoch
Remarketing

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory