Om smarte Shopping-kampanjer

Du kan forenkle kampanjeadministrasjonen, maksimere konverteringsverdien din og få større rekkevidde med Smart Shopping-kampanjer. I denne kampanjeundertypen kombineres standard Shopping-kampanjer og standard remarketingkampanjer i Displaynettverket. I tillegg brukes det automatisk budgivning og annonseplassering for å markedsføre bedriften din og produktene dine i flere nettverk. I denne artikkelen finner du grunnleggende informasjon om hvordan disse kampanjene fungerer. Du finner en konfigureringsveiledning i artikkelen Opprett smarte Shopping-kampanjer.

Slik fungerer smarte Shopping-kampanjer

I smarte Shopping-kampanjer kombineres de nåværende produktfeedene og ressursene dine med Googles maskinlæring for å vise en rekke ulike annonser i flere nettverk. Tilknytt en Merchant Center-konto, angi et budsjett, last opp elementer og angi salgslandet. Systemene våre henter inn informasjon fra produktfeeden din og tester forskjellige kombinasjoner av bildet og teksten du har angitt. Deretter vises de mest relevante annonsene i Google-nettverkene, innbefattet Googles søkenettverk, Google Displaynettverk, YouTube og Gmail. I Europa kan Smart Shopping-kampanjer brukes sammen med alle tjenester for prissammenligning (CSS) du jobber med. Annonsene vises på vanlige søkeresultatsider, og på andre sider som tjenesten for prissammenligning (CSS) har valgt.

For at du skal få høyest mulig utbytte av hver annonse, automatiserer Google også annonseplasseringen og budgivningen for at du skal oppnå maksimal konverteringsverdi for det angitte budsjettet ditt.

Krav

Før du kan konfigurere Smart Shopping-kampanjer, må du konfigurere konverteringssporing med transaksjonsspesifikke verdier. Med konverteringssporing kan du spore når annonsene dine fører til salg på nettstedet ditt. Du må ha en aktiv, bekreftet tag for konverteringssporing for å kunne konfigurere Smart Shopping-kampanjer. Finn ut hvordan du konfigurerer konverteringssporing på nettstedet ditt.

Du må også legge til en global nettstedstag på nettstedet og ha en remarketingliste med minst 100 aktive brukere tilknyttet kontoen din. Dermed kan annonsene dine brukes til dynamisk remarketing, noe som betyr at du kan tilpasse annonsene som vises til personer som tidligere har besøkt nettstedet ditt. Hvis du bruker Google Analytics, kan du tilknytte Google Analytics-kontoen din og konfigurere tagger der i stedet for å bruke den globale nettstedstaggen. Du er ikke pålagt å merke ikke-kommersielle sider på nettstedet ditt.

Til slutt må du oppfylle kravene til Shopping-kampanjer og overholde retningslinjene for Shopping-annonser. Merk at du ikke kan bruke sensitive interessekategorier for å levere relevante annonser til folk, eller for å markedsføre produkter eller tjenester. Du finner mer informasjon i retningslinjene for personlig tilpasset annonsering.

Du kan opprette opptil 100 aktiverte eller midlertidige smarte Shopping-kampanjer i Google Ads-kontoen din. For å oppnå best mulig resultater anbefaler Google at du samler de smarte Shopping-kampanjene dine, og at du bare oppretter separate kampanjer når det er nødvendig på grunn av bedriftskrav (som f.eks. forskjellige ROAS-mål for ulike deler av produktbeholdningen din).

Ulike annonsetyper og hvor de kan vises

Smart Shopping-kampanjer kan bestå av Shopping-produktannonser, annonser for varer i butikk og bannerannonser (innbefattet dynamisk remarketing og prospektering), som kan vises i Gmail, Googles søkenettverk og Google Displaynettverk samt på YouTube.

Automatisk annonseoppretting og -plassering innebærer at annonsene dine vises på annonseplassene der de er relevante, og at budene dine blir stilt inn slik at du oppnår høyest mulig konverteringsverdi.

På Google Søk brukes brukernes søkeord og forventede intensjon til å avgjøre hvilket produkt fra feeden din som skal vises. I Displaynettverket tilpasses annonsene brukerne ser, basert på hva slags interaksjon de har med nettstedet ditt. Hvis en bruker for eksempel har sett på og vist interesse for produkter på nettstedet ditt tidligere, brukes produktfeeden din til automatisk å opprette en relevant annonse for vedkommende.

Kampanjerapportering

Med rapportering om konverteringsverdier og avkastning på annonsekostnader (ROAS) får du informasjon som er nyttig når du skal evaluere resultatene du oppnår med kampanjen din. Du kan også se forhåndsdefinerte rapporter segmentert etter bestemte produktattributter, for eksempel kategori, produkttype og egendefinerte etiketter, ved å klikke på rapporteringsikonet øverst på siden og velge Forhåndsdefinerte rapporter (Dimensjoner) og så Shopping. Klikk på rapporten du vil åpne, i Shopping-rullegardinmenyen.

Vanlige rapporteringselementer, som klikk, konverteringer og visninger, er også tilgjengelige.

Anbefalte fremgangsmåter

Følg disse anbefalte fremgangsmåtene for å få mest mulig ut av kampanjen din.

Budsjett

Hvis du vil opprettholde et konsekvent samlet forbruk, kan fastsette budsjettet til den nye kampanjen med utgangspunkt i det kombinerte historiske daglige forbruket for de nåværende standard Shopping-kampanjene og remarketingkampanjene i Displaynettverket. Merk: Hvis det samme produktet markedsføres via både Smart Shopping-kampanjer og standard Shopping-kampanjer og standard remarketingkampanjer i Displaynettverket i den samme kontoen, er det Smart Shopping-kampanjene som prioriteres.

Mål-ROAS

Med Smart Shopping-kampanjer optimaliseres konverteringsverdien din automatisk innenfor et gitt budsjett. Hvis du har et minstemål for avkastning for kampanjen din, kan du også angi et mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS). Hvis målet ditt for kampanjen for eksempel erNOK 50 i salgsinntekter for hver NOK 10 du bruker på annonser, kan du angi en mål-ROAS på 500 %. Når du en angir mål-ROAS, optimaliseres budene dine for å nå målet ditt innenfor dagsbudsjettet. Hvis ROAS-avkastningen din er for høy, kan det hende at noe av budsjettet ditt ikke brukes, og det totale salget ditt kan falle.

Merk: Det å angi en mål-ROAS er det motsatte av å angi en ERS (effektiv inntektsdeling), som er en beregning av forbruk delt på inntekter. Den faktiske ROAS-avkastningen din kan være annerledes enn mål-ROAS-en.

Produkter

Få mest mulig ut av kampanjen din ved å legge til flest mulig aktuelle produkter som er aktuelle for kampanjen. For å sikre at forbruket og salget ditt forblir likt eller forbedrer seg, anbefales det at produktutvalget for den nye kampanjen din kan sammenlignes med tidligere kampanjer. Dynamiske remarketingannonser viser ofte flere produkter fra samme kampanje. Jo flere produkter man kan velge mellom i en kampanje, desto bedre blir derfor resultatene.

Elementer

Bruk en logo og bildeelementer av høy kvalitet som promoterer bedriften din. (Logoen din bør allerede være angitt i Merchant Center-kontoen din.) Disse elementene brukes sammen med tekst til å lage responsive remarketingannonser som vises i Displaynettverket og på YouTube til brukere som har besøkt nettstedet ditt, men som foreløpig ikke har vist interesse for et bestemt produkt. Når en bruker ser ut til å vise interesse for et bestemt produkt (ut fra vedkommendes interaksjon med nettstedet ditt), bruker Google den relevante produktinformasjonen som finnes i feeden din.

Egendefinerte parametere

Med egendefinerte parametere kan Google samle inn statistikk om hvilke produkter på nettstedet ditt besøkende har vist interesse for. Selv om du eventuelt kjører en Smart Shopping-kampanje uten egendefinerte parametere, anbefales det at du konfigurerer egendefinerte parametere for detaljhandel for å få bedre resultater med kampanjen din.

Hvis du ikke konfigurerer egendefinerte parametere, brukes maskinlæring til å tilknytte produkter fra feeden din ut fra statistikken din fra Google Analytics eller den globale nettstedstaggen, for eksempel sidetitler og landingssider på nettstedet ditt.

Vurdering

Det kan ta tid før maskinlæringen fungerer optimalt. Vurder å la budstrategien for nye kampanjer kjøre i 15 dager før du begynner å evaluere resultatene. På denne måten får strategien tid til å tilpasse seg. Det blir også tatt høyde for konverteringsforsinkelse.

Få tilstrekkelige data. Sørg for at du har nok data til å evaluere resultatene for budstrategien. Vanligvis holder det med 2–3 uker etter læringsperioden for at annonsører skal kunne evaluere resultatene.

Ta hensyn til eksterne faktorer. Flere faktorer kan ha innvirkning på resultatene dine over en periode, innbefattet helligdager, helger, spesielle hendelser, endringer i produktinformasjonen din og konkurrentene dine i auksjonen.

Se på konverteringsverdien, ikke klikkene. Det kan hende du først legger merke til at antallet klikk reduseres. Dette er forventet, siden budstrategien for disse kampanjene reduserer bud for klikk som ikke maksimerer konverteringsverdien din. Pengene du sparer, brukes til å by høyere på klikk som har større sannsynlighet for å øke konverteringsverdien. Av samme grunn kan kostnaden per klikk variere.

Ta hensyn til konverteringsforsinkelser. Enkelte konverteringer tar lengre tid enn andre, i noen tilfeller dager eller til og med uker. Hvis du sammenligner nylige kampanjeresultater med tidligere resultater, kan det hende de nylige resultatene ikke ser like gode ut på grunn av konverteringsforsinkelser. Finn ut hvor lang tid det tar før kundene dine konverterer.

Sett andre kampanjer på pause

Hvis de samme produktene eller produktgruppene markedsføres via både Smart Shopping-kampanjer og standard Shopping-kampanjer og standard remarketingkampanjer i Displaynettverket i den samme kontoen, er det Smart Shopping-kampanjene som prioriteres. Det betyr at hvis du har tatt med det samme produktet i en standard Shopping-kampanje og en Smart-kampanje, kan annonsene fra den sistnevnte kampanjen vises i stedet for annonsene fra de standard Shopping-kampanjene eller remarketingkampanjene i Displaynettverket. Vi anbefaler at du setter de andre kampanjene på pause for å minimere forstyrrelsen på maskinlæringen som brukes i Smart Shopping-kampanjer.

Linker til beslektet innhold

Lag Smart Shopping-kampanjer
Om Shopping-kampanjer og Shopping-annonser
Om remarketing

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt