Chia sẻ thông tin tài khoản Academy for Ads với công ty của bạn

Để đảm bảo rằng các giấy chứng nhận của bạn được tính vào yêu cầu về huy hiệu hoặc chuyên môn của công ty bạn, bạn cần phải chia sẻ thông tin tài khoản Academy for Ads của mình với công ty. Nếu trước đây bạn đã tạo tài khoản Academy for Ads, có thể bạn đã thấy tuỳ chọn chia sẻ thông tin.


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xem xét và thay đổi các tuỳ chọn chia sẻ thông tin tài khoản của bạn mà không cần thông báo nhắc.

Cách chia sẻ thông tin tài khoản Academy for Ads với công ty của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Academy for Ads của bạn
  2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải và chọn Hồ sơ của tôi.
  3. Phía dưới ảnh hồ sơ của bạn, nhấp vào "Chỉnh sửa hồ sơ".
  4. Trong mục "Chia sẻ thông tin tài khoản Academy for Ads với công ty của tôi" chọn "Có".
  5. Nhấp vào Lưu.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?