Chia sẻ thông tin tài khoản Skillshop của bạn với công ty

Để đảm bảo rằng các giấy chứng nhận của bạn được tính vào yêu cầu về huy hiệu hoặc chuyên môn của công ty bạn, thì bạn cần phải chia sẻ thông tin tài khoản Skillshop của mình với công ty. Nếu trước đây đã tạo tài khoản Skillshop, thì có thể bạn đã thấy một tùy chọn để chia sẻ thông tin của mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xem xét và thay đổi các tuỳ chọn chia sẻ thông tin tài khoản của bạn mà không cần thông báo nhắc.

Cách chia sẻ thông tin tài khoản Skillshop với công ty của bạn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Skillshop.
  2. Nhấp vào ảnh hồ sơ ở góc trên bên phải, rồi chọn My Profile (Hồ sơ của tôi).
  3. Trong ảnh hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào Edit profile (Chỉnh sửa hồ sơ).
  4. Trong phần "Share my Skillshop account information with my company" (Chia sẻ thông tin tài khoản Skillshop của tôi với công ty tôi), hãy chọn Yes (Có).
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố