Nhắm mục tiêu trang web về các chủ đề có liên quan

Bạn có thể nhắm mục tiêu các chủ đề bạn chọn để tiếp cận những người quan tâm đến nội dung liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của bạn. Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước để thiết lập nhắm mục tiêu theo chủ đề. 

Để biết tổng quan chung về tính năng này, hãy xem bài viết Giới thiệu về nhắm mục tiêu theo chủ đề. Bạn có thể sử dụng nhắm mục tiêu theo chủ đề trong chiến dịch trên Mạng hiển thị hoặc chiến dịch Video. 

Hướng dẫn

To add topic targeting to an existing ad group, follow these steps:

  1. Sign in to Google Ads.
  2. In the page menu on the left, click Topics.
  3. Click the pencil icon Chỉnh sửa.
  4. Click Select an ad group, then choose an ad group from the list that appears.
  5. Select the topics and subtopics you’d like to target.
  6. Click Save.

Tips

  • When you target a top-level topic, you also target all the related subtopics. However, we recommend adding the subtopics to your list for bidding and reporting control.
  • Adding all the subtopics isn't the same as adding the top-level topic. There are pages that won't be targeted if you add only the subtopics to your ad group. You can avoid this by adding the top-level topic.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố