Zacielenie na weby o relevantných témach

Môžete zacieliť na témy podľa svojho výberu, aby ste oslovili ľudí zaujímajúcich sa o obsah súvisiaci s vašimi produktmi a službami. Tento článok opisuje podrobné pokyny na nastavenie zacielenia na témy. 

Všeobecný prehľad o tejto funkcii nájdete v článku Zacielenie na témy. Zacielenie na témy môžete používať v Obsahovej sieti alebo vo videokampaniach. 

Pokyny

To add topic targeting to an existing ad group, follow these steps:

  1. Sign in to Google Ads.
  2. In the page menu on the left, click Topics.
  3. Click the pencil icon Upraviť.
  4. Click Select an ad group, then choose an ad group from the list that appears.
  5. Select the topics and subtopics you’d like to target.
  6. Click Save.

Tips

  • When you target a top-level topic, you also target all the related subtopics. However, we recommend adding the subtopics to your list for bidding and reporting control.
  • Adding all the subtopics isn't the same as adding the top-level topic. There are pages that won't be targeted if you add only the subtopics to your ad group. You can avoid this by adding the top-level topic.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory