Cách Google sử dụng dữ liệu tiếp thị lại

Hoạt động tiếp thị lại với Google Ads cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho khách hàng dựa trên dữ liệu về những khách hàng mà bạn chia sẻ với Google thông qua thẻ toàn trang web, đoạn mã sự kiện hoặc thẻ tiếp thị lại trên trang web và/hoặc ứng dụng của bạn. Điều quan trọng là bạn phải giữ bí mật và bảo mật dữ liệu tiếp thị lại mà bạn chia sẻ với Google. Loại dữ liệu được thu thập và sử dụng cho hoạt động tiếp thị lại bao gồm những dữ liệu như URL và URL liên kết giới thiệu cho trang web kích hoạt lần truy cập thẻ, thông số tùy chỉnh được sử dụng trong thẻ theo dõi của bạn và thành viên trong bất kỳ danh sách tiếp thị lại nào.

Bài viết này giải thích cách Google sử dụng và xử lý dữ liệu mà bạn gửi để sử dụng trong hoạt động tiếp thị lại với Google Ads. 

Để tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng và xử lý dữ liệu mà bạn gửi thông qua tính năng So khớp khách hàng, hãy đọc bài viết Cách Google sử dụng dữ liệu So khớp khách hàng. Để tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng dữ liệu mà bạn gửi để theo dõi lượt chuyển đổi, hãy đọc bài viết Cách Google sử dụng dữ liệu sự kiện chuyển đổi.

Cách Google sử dụng dữ liệu của bạn

Dữ liệu tiếp thị lại được dùng để so khớp người dùng của bạn với các Tài khoản Google, thêm người dùng vào danh sách tiếp thị lại, tạo đối tượng tương tự, hiển thị quảng cáo động và để đảm bảo rằng chiến dịch tiếp thị lại trên Google Ads của bạn tuân thủ các chính sách của Google. Ngoài ra, những báo cáo chứa dữ liệu đối tượng có sẵn trong tài khoản Google Ads của bạn và mọi tài khoản khác mà bạn đã chia sẻ đối tượng.

Google cũng có thể sử dụng dữ liệu tiếp thị lại để cải thiện hiệu quả hoạt động của chiến dịch. Ví dụ: Google sử dụng cả dữ liệu tiếp thị lại và dữ liệu chuyển đổi trước đây để tối ưu hóa giá thầu của bạn cho chiến lược đặt giá thầu tự động với mục tiêu là cải thiện ROI tổng thể. Google có thể sử dụng dữ liệu tiếp thị lại để cải thiện hiệu quả hoạt động của bạn khi sử dụng một số chiến lược đặt giá thầu và nhắm mục tiêu mà không yêu cầu bạn phải áp dụng đối tượng trong chiến dịch. Google cũng có thể sử dụng dữ liệu tiếp thị lại của bạn để xác định các đối tượng phù hợp khác cho bạn và để cung cấp thông tin chi tiết nhất định về thành viên trong danh sách tiếp thị lại của bạn. Google cũng sử dụng dữ liệu tiếp thị lại được tổng hợp và ẩn danh vì lợi ích của tất cả các nhà quảng cáo, chẳng hạn như để cải thiện đối tượng tương tự.

Cuối cùng, danh sách tiếp thị lại của bạn sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba hoặc nhà quảng cáo nào khác mà không có sự cho phép của bạn và Google sẽ không sử dụng danh sách tiếp thị lại của bạn để quảng cáo sản phẩm của riêng mình.

Cách Google xử lý dữ liệu của bạn

Google giữ bí mật và bảo mật dữ liệu tiếp thị lại của bạn theo các tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ dữ liệu của người dùng Google.

Dưới đây là cách Google xử lý dữ liệu tiếp thị lại của bạn:

  • Truy cập: Google sử dụng các biện pháp kiểm soát quyền truy cập của nhân viên để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập trái phép.
  • Chia sẻ: Google sẽ không chia sẻ danh sách tiếp thị lại của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả các nhà quảng cáo khác, khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Google có thể chia sẻ dữ liệu này để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu pháp lý của chính quyền.
  • Lưu giữ: Google giữ lại người dùng trong danh sách tiếp thị lại của bạn dựa trên thời hạn bạn chỉ định, có thể trong khoảng từ 1 đến 540 ngày. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi quy định giới hạn về thời lượng theo luật hiện hành. Trong một số trường hợp, danh sách do Google Ads tạo có thời lượng tối thiểu là 30 ngày. Cuối cùng, dữ liệu tiếp thị lại từ các sự kiện thẻ được lưu trữ trong khoảng 30 ngày để củng cố các nỗ lực tuân thủ chính sách và cho phép bạn điền trước danh sách tiếp thị lại mới được tạo.

Google cam kết đảm bảo rằng các hệ thống được dùng để lưu trữ dữ liệu tiếp thị lại của bạn luôn an toàn và đáng tin cậy. Ngoài ra, Google còn có riêng một đội ngũ kỹ sư bảo mật để bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa bên ngoài.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false