Formatera kunddatafilen

För att du ska kunna inrikta annonser på dina kunder måste informationen från Kundmatchning som du laddar upp vara formaterad på rätt sätt. 

Den viktigaste tumregeln är att kolumnrubrikerna i kunddatafilen måste ha de fördefinierade engelska namnen. Resten av informationen kan vara på valfritt språk, men kolumnrubrikerna måste vara på engelska.

I den här artikeln beskriver vi riktlinjerna för hur kunddatafilen ska formateras.

Grundläggande formateringsriktlinjer

Informationen måste vara formaterad som en CSV-fil, kodad i antingen ASCII- eller UTF-8-format (UTF-16 stöds inte). Använd en mall eller skapa en egen fil med en kombination av följande kolumnrubriker (på engelska): Email, Phone, First Name, Last Name, Country, Zip och Mobile Device ID.

För att skydda din data kan du hasha din kunddata själv med hjälp av SHA256-algoritmen. Annars hashar Google Ads informationen åt dig med samma SHA256-algoritm, som är branschstandard för envägshashning.

Kunddata måste samlas in enligt policyerna för Kundmatchning.

Om du får problem med uppladdningen kan du läsa om hur du åtgärdar problem med Kundmatchning.

 

Formuleringsriktlinjer för kolumnrubriker (använd engelska namn)

Matchning av e-postadresser: Du måste använda ”Email” som kolumnrubrik i datafilen.

Matchning av telefonnummer: Du måste använda ”Phone” som kolumnrubrik i datafilen.

 

Matchning av postadresser: Vid matchning av postadresser måste datafilen innehålla dessa fyra kolumnrubriker: "First Name", "Last name", "Country" och "Zip". Om någon av de obligatoriska kolumnrubrikerna saknas resulterar uppladdningen troligen i ett fel.

 

Kombinerad matchning av e-postadresser, postadresser och telefonnummer: Datafilen måste innehålla följande sex kolumnrubriker: ”Email”, ”Phone”, ”First Name”, ”Last Name”, ”Country” och ”Zip”. Om du har flera e-postadresser, postadresser eller telefonnummer för samma kund kan filen innehålla flera ”Email”-, ”Zip”- eller ”Phone"-kolumner. Du behöver bara inkludera datafält som du tycker är relevanta för dina kunder. Du kan t.ex. ladda upp ett datafält för e-postadresser och flera för postadresser och telefonnummer.

 

Matchning av id för mobil enhet: Använd ”Mobile Device ID” som enda kolumnrubrik i datafilen. 

 

Kolumnrubrikerna i datafilen måste vara på engelska.

Formateringsriktlinjer för uppladdning av ohashad data  

Kolumnrubrikerna i kunddatafilen måste vara på engelska.

Email

 • Ta med ett domännamn för alla e-postadresser (till exempel gmail.com eller hotmail.co.jp).
 • Ta bort alla blanksteg i e-postadressen.

Exempel:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Phone

 • Ta med landskoden.

Exempel:

 • 1 (234) 567-8910
 • 81-12-3456-7891
 • 02 1234 5678 

First Name

 • Ta inte med prefix (som dr.).
 • Accenter är tillåtna.

Exempel:

 • johan
 • desirée

Last Name

 • Ta inte med suffix (som Jr.).
 • Accenter är tillåtna.

Exempel:

 • svensson
 • smith-jones
 • pérez

Country

 • Använd tvåställiga landskoder enligt ISO-standard.
 • Ta med landskoden även om all kunddata gäller samma land.

Exempel:

 • SE för Sverige
 • SG för Singapore

Zip

 • Både amerikanska och internationella postnummer och postnummer är tillåtna.
 • För USA:
  • Femsiffriga koder är tillåtna.
  • Fem siffror följt av ett fyrsiffrigt tillägg är tillåtet och kan förbättra matchningsfrekvens.
 • För alla andra länder:
  • Uteslut eventuella postnummertillägg.

Exempel:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG 

Mobile Device ID

 • Använd en enda kolumn med rubriken ”Mobile Device ID”.
 • Filen får enbart innehålla data om mobilt enhets-id – ingen annan typ av data godkänns.
 • Medlemskapets varaktighet ska vara högst 540 dagar. 

 

Formateringsriktlinjer för uppladdning av hashad data

Kolumnrubrikerna i kunddatafilen måste vara på engelska.

Email

 • Inkludera ett domännamn för alla e-postadresser (till exempel gmail.com eller hotmail.co.jp)
 • Använd endast små bokstäver.
 • Ta bort alla extra blanksteg före, efter och mellan e-postadressen.

Exempel:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Phone

 • Formatera telefonnummer enligt formatet E.164.
 • Inkludera landskoden och plustecknet (+).

Exempel:

 • +12345678910
 • +811234567891
 • +0212345678 

First Name

 • Ta inte med prefix (som dr.).
 • Accenter är tillåtna.
 • Använd endast små bokstäver.
 • Ta bort eventuella extra blanksteg före och efter.

Exempel:

 • johan
 • desirée

Last Name

 • Ta inte med suffix (som Jr.).
 • Accenter är tillåtna.
 • Använd endast små bokstäver.
 • Ta bort eventuella extra blanksteg före och efter.

Exempel:

 • svensson
 • smith-jones
 • pérez

Country

Hasha inte landsdata

 • Använd tvåställiga ISO-landskoder.
 • Ta med landskoden även om all kunddata gäller samma land.

Exempel:

 • SE för Sverige
 • SG för Singapore

Zip

 • Hasha inte postnummerdata
 • Både amerikanska och internationella postnummer och postnummer är tillåtna.
 • För USA: 
  • Femsiffriga koder är tillåtna.
  • Fem siffror följt av ett fyrsiffrigt tillägg är tillåtet och kan förbättra matchningsfrekvensen.
 • För alla andra länder: 
  • Uteslut eventuella postnummertillägg.

Exempel:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt