Formátovanie súboru s údajmi zákazníkov

Ak chcete zacieliť reklamy na svojich zákazníkov, údaje Vlastných zoznamov zákazníkov, ktoré nahráte, musia byť správne naformátované. 

Najdôležitejší pokyn pre formátovanie je zabezpečiť, aby hlavičky stĺpcov v súbore s údajmi zákazníkov používali presné názvy uvedené v angličtine. Zvyšok údajov môže byť v ľubovoľnom jazyku, no hlavičky stĺpcov musia byť v angličtine.

V tomto článku nájdete pokyny na formátovanie súboru s údajmi zákazníkov.

Základné pokyny na formátovanie

Vaše údaje musia byť v súbore CSV a zakódované ako ASCII alebo UTF-8 (kódovanie UTF-16 nie je podporované). Použite šablónu alebo vytvorte vlastný súbor pomocou kombinácie nasledujúcich názvov hlavičiek v angličtine: Email (E‑mail), Phone (Telefón), First Name (Meno), Last Name (Priezvisko), Country (Krajina), Zip (PSČ) a Mobile Device ID (Identifikátor mobilného zariadenia).

Na zaistenie bezpečnosti údajov zákazníkov ich môžete zahašovať pomocou algoritmu SHA256. Inak ich Google Ads zahašuje za vás s použitím rovnakého algoritmu SHA256, ktorý predstavuje odvetvovú normu pre jednosmerné hašovanie.

Údaje zákazníkov musíte zhromažďovať v súlade s pravidlami pre Vlastné zoznamy zákazníkov.

Ak zaznamenáte akékoľvek problémy s procesom nahrávania, prečítajte si, ako vyriešiť problémy s Vlastnými zoznamami zákazníkov.

 

Pokyny na formátovanie hlavičky stĺpca (používajte iba angličtinu)

Priraďovanie e-mailovej adresy: Ako názov hlavičky stĺpca použite v súbore s údajmi „Email“ (E-mail).

Priraďovanie telefónnych čísel: Ako názov hlavičky stĺpca použite v súbore s údajmi „Phone“ (Telefón).

 

Priraďovanie poštových adries: Pri priraďovaní poštových adries musí váš súbor s údajmi obsahovať hlavičky týchto štyroch stĺpcov: „First Name“ (Krstné meno) „Last Name“ (Priezvisko), „Country“ (Krajina) a „Zip“ (PSČ). Ak chýbajú niektoré názvy požadovaných hlavičiek stĺpcov, nahrávanie sa pravdepodobne skončí chybou.

 

Priraďovanie kombinácie e‑mailových adries, poštových adries a telefónnych čísel: Váš súbor musí obsahovať hlavičky týchto šiestich stĺpcov: „Email“ (E‑mail), „Phone“ (Telefón), „First Name“ (Krstné meno) „Last Name“ (Priezvisko), „Country“ (Krajina) a „Zip“ (PSČ)Ak máte v prípade nejakého zákazníka viaceré e‑mailové adresy, poštové adresy alebo telefónne čísla, môže váš súbor zahŕňať viaceré stĺpce Email (E‑mail), Zip (PSČ) alebo Phone (Telefónne číslo).Musíte zahrnúť iba údajové polia, ktoré považujete za relevantné pre svojich zákazníkov. Môžete nahrať jedno údajové pole (napríklad e‑mailové adresy) alebo viaceré údajové polia (napríklad poštové adresy a telefónne čísla).

 

Priraďovanie identifikátorov mobilných zariadení: Ako jedinú hlavičku stĺpca v súbore s údajmi použite „Mobile Device ID“ (Identifikátor mobilného zariadenia).

 

Každá hlavička stĺpca v súbore s údajmi môže byť uvedená iba v anglickom jazyku.

Pokyny na formátovanie pre nahrávanie nehašovaných údajov  

Názvy hlavičiek stĺpcov vo vašom súbore s údajmi zákazníkov musia byť v angličtine.

Email (E-mail)

 • Všetky e-mailové adresy musia obsahovať názov domény (napríklad gmail.com či hotmail.com).
 • Odstráňte všetky medzery v e-mailovej adrese.

Príklad:

 • example@email.com,
 • test@gmail.com.

Phone (Telefón)

 • Zahrňte kód krajiny.

Príklady:

 • 1 (234) 567-8910,
 • 81-12-3456-7891,
 • 02 1234 5678. 

First Name (Krstné meno)

 • Nezahŕňajte oslovenia (napr. Pani).
 • Diakritické znamienka sú povolené.

Príklad:

 • ján,
 • miroslava.

Last Name (Priezvisko)

 • Nezahŕňajte prípony za menom (napr. Phd.).
 • Diakritické znamienka sú povolené.

Príklad:

 • kováč,
 • kováčová-jonášová,
 • hudecová.

Country (Krajina)

 • Používajte dvojmiestne kódy krajín vo formáte ISO.
 • Kód krajiny zahrňte aj v prípade, keď všetky údaje vašich zákazníkov pochádzajú z rovnakej krajiny.

Príklad:

 • US pre Spojené štáty.
 • SK pre Slovensko.

Zip (PSČ)

 • Povolené sú americké aj medzinárodné PSČ.
 • Spojené štáty:
  • Sú povolené päťciferné kódy.
  • Povolené sú tiež päťciferné kódy nasledované štvorciferným rozšírením. Môžu pritom zvýšiť vašu mieru zhody.
 • Všetky ostatné krajiny:
  • Pole rozšírenia PSČ vynechajte.

Príklad:

 • 94303,
 • 94303-5300,
 • WC2H 8LG. 

Mobile Device ID (Identifikátor mobilného zariadenia)

 • Použite jeden stĺpec označený ako Mobile Device ID (Identifikátor mobilného zariadenia).
 • Váš súbor by mal obsahovať iba identifikátory mobilných zariadení. Ako údaje identifikátorov mobilných zariadení nie sú akceptované žiadne iné typy údajov.
 • Maximálne trvanie členstva je 540 dní. 

 

Pokyny na formátovanie pre nahrávanie hašovaných údajov

Názvy hlavičiek stĺpcov vo vašom súbore s údajmi zákazníkov musia byť v angličtine.

Email (E-mail)

 • Všetky e-mailové adresy musia obsahovať názov domény (napríklad gmail.com či hotmail.com).
 • Všetky znaky musia byť malé písmená.
 • Odstráňte všetky nadbytočné medzery pred e-mailovými adresami, za nimi alebo medzi nimi.

Príklad:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Phone (Telefón)

 • Pri telefónnych číslach použite formát E.164.
 • Zahrňte kód krajiny a znamienko +.

Príklad:

 • +12345678910
 • +811234567891
 • +0212345678 

Meno

 • Nezahŕňajte oslovenia (napr. Pani).
 • Diakritické znamienka sú povolené.
 • Všetky znaky musia byť malé písmená.
 • Odstráňte všetky nadbytočné medzery pred a za menom.

Príklad:

 • ján
 • miroslava

Last Name (Priezvisko)

 • Nezahŕňajte prípony za menom (napr. Phd.).
 • Diakritické znamienka sú povolené.
 • Všetky znaky musia byť malé písmená.
 • Odstráňte všetky nadbytočné medzery pred a za menom.

Príklad:

 • kováč
 • kováčová-jonášová
 • hudecová

Country (Krajina)

Nehašujte údaje o krajine

 • Používajte dvojmiestne kódy krajín vo formáte ISO.
 • Kód krajiny zahrňte aj v prípade, keď všetky údaje vašich zákazníkov pochádzajú z rovnakej krajiny.

Príklad:

 • US pre Spojené štáty.
 • SK pre Slovensko.

Zip (PSČ)

 • Nehašujte údaje PSČ.
 • Povolené sú americké aj medzinárodné PSČ.
 • Spojené štáty: 
  • Sú povolené päťciferné kódy.
  • Povolené sú tiež päťciferné kódy nasledované štvorciferným rozšírením. Môžu pritom zvýšiť vašu mieru zhody.
 • Všetky ostatné krajiny: 
  • Pole rozšírenia PSČ vynechajte.

Príklad:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory