Formátovanie súboru s údajmi zákazníkov

Ak chcete zacieliť reklamy na svojich zákazníkov, údaje Vlastných zoznamov zákazníkov, ktoré nahráte, musia byť správne naformátované. 

Najdôležitejší pokyn pre formátovanie je zabezpečiť, aby hlavičky stĺpcov v súbore s údajmi zákazníkov používali presné názvy uvedené v angličtine. Zvyšok údajov môže byť v ľubovoľnom jazyku, no hlavičky stĺpcov musia byť v angličtine.

V tomto článku nájdete pokyny na formátovanie súboru s údajmi zákazníkov.

Základné pokyny na formátovanie

Vaše údaje musia byť v súbore CSVPoužite šablónu alebo si vytvorte vlastný súbor pomocou kombinácie nasledujúcich názvov hlavičiek v angličtine: Email (E‑mail), Phone (Telefón), First Name (Krstné meno), Last Name (Priezvisko), Country (Krajina), Zip (PSČ) a Mobile Device ID (Identifikátor mobilného zariadenia).

Na zaistenie bezpečnosti údajov zákazníkov ich môžete zahašovať pomocou algoritmu SHA256. Inak ich Google Ads zahašuje za vás s použitím rovnakého algoritmu SHA256, ktorý predstavuje odvetvovú normu pre jednosmerné hašovanie.

Údaje zákazníkov musíte zhromažďovať v súlade s pravidlami pre Vlastné zoznamy zákazníkov.

Ak zaznamenáte akékoľvek problémy s procesom nahrávania, prečítajte si, ako vyriešiť problémy s Vlastnými zoznamami zákazníkov.

 

Pokyny na formátovanie hlavičky stĺpca (používajte iba angličtinu)

Priraďovanie e-mailovej adresy: Ako názov hlavičky stĺpca použite v súbore s údajmi „Email“ (E-mail).

Priraďovanie telefónnych čísel: Ako názov hlavičky stĺpca použite v súbore s údajmi „Phone“ (Telefón).

 

Priraďovanie poštovej adresy: Pri priraďovaní poštovej adresy musí váš súbor s údajmi obsahovať tieto štyri stĺpce: „First Name“ (Krstné meno), „Last Name“ (Priezvisko), „Country“ (Krajina) a „Zip“ (PSČ). Ak bude ktorýkoľvek z požadovaných názvov hlavičiek chýbať, vaše nahrávanie sa pravdepodobne skončí chybou.

 

Kombinované priraďovanie e-mailovej adresy, poštovej adresy a telefónneho čísla: Váš súbor musí obsahovať týchto šesť hlavičiek stĺpcov: „Email“ (E-mail), „Phone“ (Telefón), „First Name“ (Krstné meno), „Last Name“ (Priezvisko), „Country“ (Krajina) a „Zip“ (PSČ). Ak máte viaceré e-mailové adresy, poštové adresy alebo telefónne čísla pre jedného zákazníka, váš súbor môže obsahovať viaceré stĺpce „Email“ (E-mail), „Zip“ (PSČ) alebo „Phone“ (Telefón).
 

Priraďovanie identifikátora mobilného zariadenia: Ako jedinú hlavičku stĺpca v súbore s údajmi použite „Mobile Device ID“ (Identifikátor mobilného zariadenia). 

 

Každá hlavička stĺpca v súbore s údajmi môže byť uvedená iba v angličtine.

Pokyny na formátovanie pre nahrávanie nehašovaných údajov  

Názvy hlavičiek stĺpcov vo vašom súbore s údajmi zákazníkov musia byť v angličtine.

Email (E-mail)

 • Všetky e-mailové adresy musia obsahovať názov domény (napríklad gmail.com či hotmail.com).
 • Odstráňte všetky medzery v e-mailovej adrese.

Príklad:

 • example@email.com,
 • test@gmail.com.

Phone (Telefón)

 • Zahrňte kód krajiny.

Príklady:

 • 1 (234) 567-8910,
 • 81-12-3456-7891,
 • 02 1234 5678. 

First Name (Krstné meno)

 • Nezahŕňajte oslovenia (napr. Pani).
 • Diakritické znamienka sú povolené.

Príklad:

 • ján,
 • miroslava.

Last Name (Priezvisko)

 • Nezahŕňajte prípony za menom (napr. Phd.).
 • Diakritické znamienka sú povolené.

Príklad:

 • kováč,
 • kováčová-jonášová,
 • hudecová.

Country (Krajina)

 • Používajte dvojmiestne kódy krajín vo formáte ISO.
 • Kód krajiny zahrňte aj v prípade, keď všetky údaje vašich zákazníkov pochádzajú z rovnakej krajiny.

Príklad:

 • US pre Spojené štáty.
 • SK pre Slovensko.

Zip (PSČ)

 • Povolené sú americké aj medzinárodné PSČ.
 • Spojené štáty:
  • Sú povolené päťciferné kódy.
  • Povolené sú tiež päťciferné kódy nasledované štvorciferným rozšírením. Môžu pritom zvýšiť vašu mieru zhody.
 • Všetky ostatné krajiny:
  • Pole rozšírenia PSČ vynechajte.

Príklad:

 • 94303,
 • 94303-5300,
 • WC2H 8LG. 

Mobile Device ID (Identifikátor mobilného zariadenia)

 • Použite jeden stĺpec označený ako Mobile Device ID (Identifikátor mobilného zariadenia).
 • Váš súbor by mal obsahovať iba identifikátory mobilných zariadení. Ako údaje identifikátorov mobilných zariadení nie sú akceptované žiadne iné typy údajov.
 • Maximálne trvanie členstva je 540 dní. 

 

Pokyny na formátovanie pre nahrávanie hašovaných údajov

Názvy hlavičiek stĺpcov vo vašom súbore s údajmi zákazníkov musia byť v angličtine.

Email (E-mail)

 • Všetky e-mailové adresy musia obsahovať názov domény (napríklad gmail.com či hotmail.com).
 • Všetky znaky musia byť malé písmená.
 • Odstráňte všetky nadbytočné medzery pred e-mailovými adresami, za nimi alebo medzi nimi.

Príklad:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Phone (Telefón)

 • Pri telefónnych číslach použite formát E.164.
 • Zahrňte kód krajiny a znamienko +.

Príklad:

 • +12345678910
 • +811234567891
 • +0212345678 

Meno

 • Nezahŕňajte oslovenia (napr. Pani).
 • Diakritické znamienka sú povolené.
 • Všetky znaky musia byť malé písmená.
 • Odstráňte všetky nadbytočné medzery pred a za menom.

Príklad:

 • ján
 • miroslava

Last Name (Priezvisko)

 • Nezahŕňajte prípony za menom (napr. Phd.).
 • Diakritické znamienka sú povolené.
 • Všetky znaky musia byť malé písmená.
 • Odstráňte všetky nadbytočné medzery pred a za menom.

Príklad:

 • kováč
 • kováčová-jonášová
 • hudecová

Country (Krajina)

Nehašujte údaje o krajine

 • Používajte dvojmiestne kódy krajín vo formáte ISO.
 • Kód krajiny zahrňte aj v prípade, keď všetky údaje vašich zákazníkov pochádzajú z rovnakej krajiny.

Príklad:

 • US pre Spojené štáty.
 • SK pre Slovensko.

Zip (PSČ)

 • Nehašujte údaje PSČ.
 • Povolené sú americké aj medzinárodné PSČ.
 • Spojené štáty: 
  • Sú povolené päťciferné kódy.
  • Povolené sú tiež päťciferné kódy nasledované štvorciferným rozšírením. Môžu pritom zvýšiť vašu mieru zhody.
 • Všetky ostatné krajiny: 
  • Pole rozšírenia PSČ vynechajte.

Príklad:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory