Formatér kundedatafilene dine

For å kunne målrette annonser mot kundene dine må Kundematch-dataene du laster opp, være riktig formatert. 

Den viktigste retningslinjen for formatering er å sikre at kolonneoverskriftene i kundedatafilen bruker de eksakte navnene som er angitt, på engelsk. Alle andre data kan være på et hvilket som helst språk, men kolonneoverskriftene må være på engelsk.

I denne artikkelen finner du retningslinjer som skal følges når du formaterer kundedatafilen din.

Grunnleggende retningslinjer for formatering

Dataene dine må være i en CSV-fil, kodet i enten ASCII eller UTF-8 (UTF-16 støttes ikke). Bruk en mal, eller opprett din egen fil med en kombinasjon av følgende kolonneoverskrifter på engelsk: «Email», «Phone», «First Name», «Last Name», «Country», «Zip» og «Mobile Device ID».

Du kan selv hashe kundedataene med SHA256-algoritmen for å være sikker på at dataene er sikre, eller du kan la Google Ads hashe dataene for deg med den samme algoritmen, som er bransjestandarden for enveis hashing.

Kundedata må samles inn i tråd med retningslinjene for Kundematch.

Hvis du får problemer under opplastingen, kan du se hvordan du løser problemer med Kundematch.

 

Retningslinjer for formatering av kolonneoverskrifter (bruk bare engelsk)

Matching av e-postadresser: Bruk «Email» som kolonneoverskrift i datafilen din.

Matching av telefonnumre: Bruk «Phone» som kolonneoverskrift i datafilen din.

 

Matching av postadresser: For matching av postadresser må datafilen din inneholde følgende fire kolonneoverskrifter: «First Name», «Last Name», «Country» og «Zip». Hvis noen av de obligatoriske kolonneoverskriftene mangler, blir opplastingen sannsynligvis ikke gjennomført.

 

Matching med en kombinasjon av e-postadresse, postadresse og telefonnummer: Filen din må inneholde disse seks kolonneoverskriftene: «Email», «Phone», «First Name», «Last Name», «Country» og «Zip». Hvis du har flere e-postadresser, postadresser eller telefonnumre for én kunde, kan filen inneholde flere «Email»-, «Zip»- eller «Phone»-kolonner. Du trenger bare å ta med datafelt du synes er relevante for kundene dine. Du kan laste opp ett datafelt, for eksempel e-postadresser, eller flere datafelt, for eksempel postadresser og telefonnumre.

 

Matching av mobilenhets-ID: Bruk «Mobile Device ID» som kolonneoverskrift i datafilen din. 

 

Kolonneoverskriftene i datafilen må legges inn bare på engelsk.

Retningslinjer for formatering ved opplasting av uhashede data  

Navnene på kolonneoverskriftene i kundedatafilen må være på engelsk.

E-post

 • Alle e-postadresser må omfatte et domenenavn (f.eks. gmail.com eller hotmail.co.jp)
 • Fjern eventuelle mellomrom i e-postadressen

Eksempel:

 • eksempel@e-post.no
 • test@gmail.com

Telefon

 • Ta med landskoden

Eksempel:

 • 1 (234) 567-8910
 • 81-12-3456-7891
 • 02 1234 5678 

Fornavn

 • Ikke ta med prefiks (f.eks. «Herr»)
 • Aksenttegn er tillatt

Eksempel:

 • john
 • sara

Etternavn

 • Ikke ta med suffiks (f.eks. «jr.»)
 • Aksenttegn er tillatt

Eksempel:

 • hansen
 • smith-hansen
 • pedersen

Land

 • Bruk ISO-landskoder på to bokstaver
 • Ta med landskoden selv om alle kundedataene dine er fra samme land

Eksempel:

 • US for USA
 • SG for Singapore

Postnummer

 • Både amerikanske og internasjonale postnumre er tillatt
 • For USA:
  • 5-sifrede postnumre er tillatt
  • 5 sifre etterfulgt av en 4-sifret utvidelse er også tillatt, og kan føre til at du får en bedre samsvarsfrekvens
 • For alle andre land:
  • Utelat utvidelser i postnumre

Eksempel:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG 

Mobilenhets-ID

 • Bruk én enkelt kolonne merket «Mobile Device ID»
 • Filen din kan bare inneholde data om Mobilenhets-ID-er – ingen andre datatyper godtas
 • Varigheten av inkludering er maksimalt 540 dager 

 

Retningslinjer for formatering ved opplasting av hashede data

Navnene på kolonneoverskriftene i kundedatafilen må være på engelsk.

E-post

 • Alle e-postadresser må omfatte et domenenavn (f.eks. gmail.com eller hotmail.co.jp)
 • Bruk bare små bokstaver.
 • Fjern eventuelle ekstra mellomrom før, etter eller i e-postadressen.

Eksempel:

 • eksempel@e-post.no
 • test@gmail.com

Telefon

 • Telefonnumre må være oppført i E.164-formatet
 • Ta med plusstegnet (+) og landskoden

Eksempel:

 • +12345678910
 • +811234567891
 • +0212345678 

Fornavn

 • Ikke ta med prefiks (f.eks. «Herr»)
 • Aksenttegn er tillatt
 • Bruk bare små bokstaver.
 • Fjern eventuelle ekstra mellomrom før og etter fornavnet.

Eksempel:

 • john
 • sara

Etternavn

 • Ikke ta med suffiks (f.eks. «jr.»)
 • Aksenttegn er tillatt
 • Bruk bare små bokstaver.
 • Fjern eventuelle ekstra mellomrom før og etter fornavnet.

Eksempel:

 • hansen
 • smith-hansen
 • pedersen

Country (land)

Ikke bruk hashing av landsdata

 • Bruk ISO-landskoder på to bokstaver
 • Ta med landskoden selv om alle kundedataene dine er fra samme land

Eksempel:

 • US for USA
 • SG for Singapore

Postnummer

 • Ikke bruk hash-koding i postnumre
 • Både amerikanske og internasjonale postnumre er tillatt
 • For USA: 
  • 5-sifrede postnumre er tillatt
  • 5 sifre etterfulgt av en 4-sifret utvidelse er også tillatt, og kan føre til at du får en bedre samsvarsfrekvens
 • For alle andre land: 
  • Utelat utvidelser i postnumre

Eksempel:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt