Klientų duomenų failo formatavimas

Kad galėtumėte taikyti skelbimus pagal klientus, įkeliami Klientų atitikties duomenys turi būti tinkamai formatuoti. 

Formatuojant svarbiausia užtikrinti, kad klientų duomenų faile esančiose stulpelių antraštėse būtų naudojami tikslūs pavadinimai, nurodyti anglų kalba. Kiti duomenys gali būti bet kuria kalba, tačiau stulpelių antraštės turi būti anglų kalba.

Šiame straipsnyje pateikiamos gairės, kurių reikia laikytis formatuojant klientų duomenų failą.

Pagrindinės formatavimo gairės

Duomenys turi būti pateikti CSV faile, užkoduotame ASCII arba UTF-8 formatu (UTF-16 nepalaikomas). Naudokite šabloną arba sukurkite savo failą, naudodami šių antraščių anglų kalba rinkinį: „Email“, „Phone“, „First Name“, „Last Name”, „Country“ ir „Zip“. Galite įkelti Mobile Device ID naudodami šį šabloną.

Kad užtikrintumėte duomenų saugumą, pritaikyti maišos funkciją klientų duomenims galite patys, tam naudodami algoritmą SHA256. Jei to nepadarysite, sistema „Google Ads“ maišos funkciją duomenims pritaikys už jus, naudodama tą patį algoritmą SHA256, laikomą vienkryptės maišos pramonės standartu.

Klientų duomenys turi būti renkami laikantis Klientų atitikties politikos.

Jei susidursite su bet kokiomis įkėlimo proceso problemomis, sužinokite, kaip išspręsti Klientų atitikties problemas.

 

Stulpelių antraščių formatavimo gairės (rašykite tik anglų kalba)

El. pašto adreso atitiktis: duomenų faile kaip stulpelio antraštės pavadinimą naudokite „Email“.

Telefono numerio atitiktis: duomenų faile kaip stulpelio antraštės pavadinimą naudokite „Phone“.

 

Pašto adreso atitiktis: kad pašto adresas atitiktų, duomenų faile turi būti šių 4 antraščių stulpeliai: „First Name“, „Last Name“, „Country“ ir „Zip“. Jei trūksta kurio nors stulpelio, įkeliant tikriausiai bus pateikiama klaida.

 

Jungtinė el. pašto adreso, pašto adreso ir telefono atitiktis: Jūsų faile turi būti šių 6 antraščių stulpeliai: „Email“, „Phone“, „First Name“, „Last Name“, „Country“ ir „Zip“.Jei turite kelis vieno kliento el. pašto adresus, pašto adresus arba telefono numerius, į failą galite įtraukti kelis stulpelius „Email“, „Zip“ arba „Phone“.Turite įtraukti tik tuos duomenų laukus, kurie, jūsų manymu, yra susiję su jūsų klientais. Galite įkelti vieną duomenų lauką, pvz., el. pašto adresus, arba kelis duomenų laukus, pvz., pašto adresus ir telefono numerius.

 

Mobiliojo įrenginio ID atitiktis: duomenų faile naudokite tik stulpelį su antrašte „Mobile Device ID“.

 

Kiekviena stulpelio antraštė į duomenų failą turi būti įtraukta tik anglų k.

Formatavimo gairės, įkeliant duomenis be maišos  

Stulpelių antraščių pavadinimai klientų duomenų faile privalo būti anglų kalba.

Email

 • Įtraukite visų el. pašto adresų domeno pavadinimą (pvz., gmail.com arba hotmail.co.jp)
 • Pašalinkite visus tarpus el. pašto adrese

Pavyzdžiui:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

Telefono numeris

 • Įtraukite šalies kodą

Pavyzdžiui:

 • 1 (234) 567-8910
 • 81-12-3456-7891
 • 02 1234 5678 

Vardas

 • Neįtraukite prievardžių
 • Kirčiai leidžiami

Pavyzdžiui:

 • jonas
 • zoë

Pavardė

 • Neįtraukite sufiksų
 • Kirčiai leidžiami

Pavyzdžiui:

 • petrauskas
 • jonaitis
 • pérez

Šalis

 • Naudokite ISO dviejų raidžių šalių kodus
 • Įtraukite šalies kodą, net jei visi jūsų klientų duomenys yra iš tos pačios šalies

Pavyzdžiui:

 • US – Jungtinėms Valstijoms
 • SG – Singapūrui

Pašto kodas

 • Leidžiami JAV ir tarptautiniai pašto indeksai ir kodai
 • Jungtinėms Valstijoms:
  • leidžiami 5 skaitmenų kodai;
  • taip pat leidžiami 5 skaitmenų kodai su 4 skaitmenų plėtiniu, galintys pagerinti jūsų atitikties rodiklį.
 • Visoms kitoms šalims:
  • nenaudokite pašto kodų plėtinių.

Pavyzdžiui:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG 

Mobile Device ID

 • Naudokite vieną stulpelį su etikete „Mobile Device ID“.
 • Faile turėtų būti tik mobiliųjų įrenginių ID duomenys; su mobiliųjų įrenginių ID duomenimis negali būti pateikiami jokio kito tipo duomenys.
 • Ilgiausia narystės trukmė 540 dienų. 

 

Duomenų, kuriems buvo pritaikyta maiša, įkėlimo formatavimo gairės

Stulpelių antraščių pavadinimai klientų duomenų faile privalo būti anglų kalba.

„Email“ (el. pašto adresas)

 • Įtraukite visų el. pašto adresų domeno pavadinimą (pvz., gmail.com arba hotmail.co.jp)
 • Visos raidės turi būti mažosios
 • Pašalinkite visus papildomus tarpus prieš, po arba tarp el. pašto adresų

Pvz.:

 • example@email.com
 • test@gmail.com

„Phone“ (telefonas)

 • Telefonų numerius nurodykite E.164 formatu
 • Įtraukite šalies kodą ir ženklą „+“

Pavyzdžiui:

 • +12345678910
 • +811234567891
 • +0212345678 

„First Name“ (vardas)

 • Neįtraukite prievardžių
 • Diakritiniai ženklai leidžiami
 • Visos raidės turi būti mažosios
 • Pašalinkite visus prieš ir po esančius papildomus tarpus.

Pvz.:

 • jonas
 • zoë

„Last Name“ (pavardė)

 • Neįtraukite sufiksų
 • Diakritiniai ženklai leidžiami
 • Visos raidės turi būti mažosios
 • Pašalinkite visus prieš ir po esančius papildomus tarpus.

Pvz.:

 • petrauskas
 • jonaitis
 • pérez

„Country“ (šalis)

Nenaudokite maišos šalies duomenims

 • Naudokite ISO dviejų raidžių šalies kodus
 • Įtraukite šalies kodą, net jei visi jūsų klientų duomenys yra iš tos pačios šalies

Pavyzdžiui:

 • US – Jungtinėms Valstijoms
 • SG – Singapūrui

„Zip“ (pašto indeksas)

 • Netaikykite maišos pašto indekso duomenims
 • Leidžiami JAV ir tarptautiniai pašto indeksai ir kodai
 • Jungtinėms Valstijoms: 
  • leidžiami 5 skaitmenų kodai;
  • taip pat leidžiami 5 skaitmenų kodai su 4 skaitmenų plėtiniu, galintys pagerinti jūsų atitikties rodiklį.
 • Visoms kitoms šalims: 
  • nenaudokite pašto kodų plėtinių.

Pavyzdžiui:

 • 94303
 • 94303-5300
 • WC2H 8LG
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta