Khắc phục sự cố cuộc gọi được xác minh

Bạn có câu hỏi về cuộc gọi được xác minh trong chiến dịch Thông minh không được đề cập ở nơi khác? Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến về cuộc gọi được xác minh. Hãy nhấp vào tiêu đề bất kỳ bên dưới để xem thêm thông tin.

Tôi nhận được cuộc gọi trong khi doanh nghiệp của tôi đóng cửa

Nhiều doanh nghiệp sử dụng hệ thống thư thoại, máy trả lời hoặc dịch vụ trả lời để xử lý cuộc gọi có giá trị tiềm năng gọi đến sau giờ làm việc bình thường.

Nếu bạn không sử dụng thư thoại hoặc dịch vụ trả lời và cuộc gọi đến doanh nghiệp của bạn sau giờ làm việc không được trả lời, thì các cuộc gọi này sẽ không hiển thị trong cuộc gọi được xác minh và bạn sẽ không bị tính phí.

Có số điện thoại khác hoặc không chính xác trong quảng cáo của tôi

Nếu bạn bật cuộc gọi được xác minh, thì một số chuyển tiếp Google sẽ được chỉ định cho quảng cáo của bạn. Số chuyển tiếp Google xuất hiện trong chiến dịch Thông minh của bạn trên phiên bản Google Tìm kiếm dành cho máy tính để bàn hoặc thiết bị di động. Số điện thoại này sẽ chuyển tiếp cuộc gọi đến số điện thoại thực tế của doanh nghiệp và cho phép chúng tôi đo lường số cuộc gọi mà bạn nhận được.

Tôi không thấy số chuyển tiếp Google trong quảng cáo của mình

Cuộc gọi được xác minh sẽ được kích hoạt sau khi quảng cáo của bạn nhận được một số nhấp chuột nhất định. Sau khi cuộc gọi đã xác minh được kích hoạt, số chuyển tiếp Google sẽ được chỉ định cho quảng cáo của bạn và bạn sẽ thấy dữ liệu “Số cuộc gọi đến số của bạn” trong trang tổng quan chiến dịch Thông minh của mình.

Nếu bạn đã kích hoạt cuộc gọi được xác minh, thì dưới đây là một số lý do phổ biến khiến bạn không thể thấy số chuyển tiếp Google trong quảng cáo của mình:

  • Google Tìm kiếm so với Google Maps: Số chuyển tiếp Google chỉ xuất hiện trên những quảng cáo đã hiển thị trên phiên bản Google Tìm kiếm dành cho thiết bị di động hoặc máy tính để bàn. Hiện tại, cuộc gọi từ Google Maps chưa được đưa vào.
  • Khối lượng tìm kiếm thấp: Số chuyển tiếp Google có thể không được chỉ định cho cụm từ tìm kiếm có khối lượng tìm kiếm rất thấp.
  • Quảng cáo không có cuộc gọi được xác minh: Tính năng cuộc gọi đã xác minh được bật ở cấp quảng cáo, thay vì ở cấp doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là nếu bạn có nhiều quảng cáo, nhưng chưa bật cuộc gọi được xác minh cho tất cả các quảng cáo này, thì số chuyển tiếp chỉ xuất hiện trong những quảng cáo có bật cuộc gọi được xác minh.

Tôi không thấy nhiều cuộc gọi như dự kiến

Dưới đây là một số lý do có thể có khiến số lượng cuộc gọi được báo cáo có thể bị ảnh hưởng:

  • Google Tìm kiếm so với Google Maps: Cuộc gọi được xác minh chỉ theo dõi những cuộc gọi xuất phát từ các chiến dịch Thông minh chạy trên Google Tìm kiếm. Hiện tại, cuộc gọi từ Google Maps chưa được đưa vào.
  • Khối lượng tìm kiếm thấp: Số chuyển tiếp Google có thể không được chỉ định cho cụm từ tìm kiếm có khối lượng tìm kiếm rất thấp.
  • Quảng cáo không có cuộc gọi được xác minh: Nếu bạn có nhiều quảng cáo cho doanh nghiệp của mình, nhưng bạn chưa bật cuộc gọi được xác minh cho tất cả các quảng cáo đó, thì bạn sẽ chỉ thấy các cuộc gọi cho quảng cáo được bật bằng cuộc gọi đã xác minh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố