Felsöka verifierade samtal

Har du frågor om verifierade samtal i Smart-kampanjer som inte behandlas någon annanstans? Här följer några vanliga frågor och svar om verifierade samtal. Klicka på någon av rubrikerna nedan för mer information.

Jag får samtal när företaget har stängt

Många företag använder röstbrevlådor, telefonsvarare eller telefonjour för att ta hand om de eventuellt värdefulla samtal som kommer in när företaget normalt håller stängt.

Om du inte använder en röstbrevlåda eller telefonjour och om samtal till verksamheten inte besvaras utanför vanliga öppettider räknas dessa samtal inte med i rapporteringen av verifierade samtal, och du debiteras inte för dem.

I min annons visas ett annat/felaktigt telefonnummer

Om du aktiverar verifierade samtal tilldelas din annons ett vidarekopplingsnummer från Google. Vidarekopplingsnumret visas i din Smart-kampanj i dator- eller mobilversionen av Google Sök. Samtal till detta telefonnummer kopplas vidare till ditt företagsnummer och gör det möjligt för oss att mäta hur många samtal du får.

Jag ser inte Googles vidarekopplingsnummer i min annons

Verifierade samtal aktiveras när annonsen har fått ett visst antal klick. När verifierade samtal har aktiverats tilldelas din annons ett vidarekopplingsnummer. Då kan du se uppgifterna om Samtal till ditt nummer i översikten för din Smart-kampanj.

Om verifierade samtal redan har aktiverats för annonsen finns det några andra vanliga orsaker till att du inte ser Googles vidarekopplingsnummer i annonsen:

  • Google Sök eller Google Maps: Googles vidarekopplingsnummer visas endast i annonser som visas på Google Sök för datorer eller mobila enheter. För närvarande räknas inte samtal från Google Maps med.
  • Låg sökvolym: Ett vidarekopplingsnummer från Google kan inte tilldelas sökfraser med för låg sökvolym.
  • Annonser utan verifierade samtal: Funktionen för verifierade samtal aktiveras på annonsnivå och inte på företagsnivå. Det innebär att vidarekopplingsnumret bara visas i de annonser där verifierade samtal är aktiverade om du har flera annonser men inte har aktiverat verifierade samtal för alla.

Jag ser färre samtal än förväntat

Här är några tänkbara orsaker som kan påverka den rapporterade samtalsvolymen:

  • Google Sök eller Google Maps: Verifierade samtal registrerar bara samtal som gjorts via Smart-kampanjer som visats på Google Sök. För närvarande räknas inte samtal från Google Maps med.
  • Låg sökvolym: Ett vidarekopplingsnummer från Google kan inte tilldelas sökfraser med för låg sökvolym.
  • Annonser utan verifierade samtal: Om du har flera annonser för ditt företag men inte har aktiverat verifierade samtal för alla visas samtalen bara för de annonser där verifierade samtal är aktiverade.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt