Riešenie problémov s overenými hovormi

Máte otázku týkajúcu sa overených hovorov v inteligentných kampaniach, ktorá sa nikde inde nerozoberá? Nižšie uvádzame niekoľko bežných otázok o overených hovoroch. Kliknutím na niektorých z nadpisov uvedených ďalej zobrazíte ďalšie informácie.

Hovory mi prichádzajú, keď je moja firma zatvorená

Mnoho firiem používa na vybavenie potenciálne hodnotných hovorov, ktoré prichádzajú mimo bežnej otváracej doby, systém hlasových schránok, záznamníky alebo službu telefonickej podpory.

Ak nepoužívate hlasovú schránku ani telefonickú podporu a hovory do vašej firmy po bežnej otváracej dobe neprijímate, nebudú sa vám zobrazovať medzi overenými hovormi a nebudú sa vám ani účtovať.

V mojej reklame je uvedené odlišné alebo nesprávne telefónne číslo

Ak zapnete overené hovory, vašej reklame priradíme číslo Google na presmerovanie. Číslo Google na presmerovanie sa zobrazuje v inteligentnej kampani v počítačovej alebo mobilnej verzii Vyhľadávania Google. Toto telefónne číslo presmerováva hovory na vaše skutočné firemné telefónne číslo a umožňuje nám sledovať počet prijatých hovorov.

V mojej reklame sa nezobrazuje číslo Google na presmerovanie

Overené hovory sa aktivujú až potom, keď vaša reklama zaznamená určitý počet kliknutí. Po aktivovaní overených hovorov priradíme vašej reklame číslo Google na presmerovanie a na informačnom paneli inteligentných kampaní sa zobrazia dáta s označením Hovory na vaše číslo.

Ak sa pre vašu reklamu overené hovory už aktivovali, nižšie uvádzame niekoľko možných dôvodov, prečo sa číslo Google na presmerovanie vo vašej reklame nezobrazuje:

  • Vyhľadávanie Google a Mapy Google: Čísla Google na presmerovanie sa nachádzajú iba v reklamách zobrazených v mobilnej alebo počítačovej verzii Vyhľadávania Google. Na účely hovorov z Máp Google sa momentálne nepoužívajú.
  • Nízky objem vyhľadávania: Číslo Google na presmerovanie nemusí byť priradené k vyhľadávacím dopytom s veľmi nízkym objemom vyhľadávania.
  • Reklamy bez overených hovorov: Funkcia overených hovorov je povolená na úrovni reklamy, nie na úrovni firmy. Znamená to, že ak máte viacero reklám, ale overené hovory ste neaktivovali pre všetky z nich, číslo na presmerovanie sa zobrazuje iba v reklamách s povolenými overenými hovormi.

Nezaznamenávam očakávané množstvo hovorov

Nižšie uvádzame niekoľko možných dôvodov, prečo sa vo vašich prehľadoch zobrazuje nižší objem hovorov:

  • Vyhľadávanie Google a Mapy Google: Funkcia overených hovorov sleduje iba hovory pochádzajúce z inteligentných kampaní, ktoré sa zobrazovali vo Vyhľadávaní Google. Hovory z Máp Google momentálne nie sú zahrnuté.
  • Nízky objem vyhľadávania: Číslo Google na presmerovanie nemusí byť priradené k vyhľadávacím dopytom s veľmi nízkym objemom vyhľadávania.
  • Reklamy bez overených hovorov: Ak máte viacero reklám na svoju firmu, no overené hovory ste neaktivovali pre všetky z nich, hovory vám budú prichádzať len z reklám s overenými hovormi.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory