Số lượt hiển thị, lượt nhấp và cuộc gọi của khách hàng trong chiến dịch Thông minh

 • Chiến dịch Thông minh giúp bạn theo dõi số lượt hiển thị, lượt nhấp và cuộc gọi của khách hàng đến quảng cáo của bạn.
 • Việc theo dõi các tương tác này có thể giúp bạn xác định mức độ hiệu quả của quảng cáo trong việc thu hút khách hàng tiềm năng.

Bạn đã thêm doanh nghiệp và đã viết quảng cáo cho Chiến dịch thông minh của mình. Đây là thời điểm bạn nên bắt đầu suy nghĩ về các tương tác với quảng cáo của mình—cụ thể là số lần hiển thị và hành động của khách hàng.

Cách hoạt động của lượt hiển thị

Một lượt hiển thị được tính mỗi lần quảng cáo của bạn hiển thị trên Google Tìm kiếm, Google Maps, Gmail, YouTube hoặc trên một trang web đối tác của Google.

Số lượt hiển thị cho biết tần suất thông điệp quảng cáo của bạn được chia sẻ với khách hàng tiềm năng. Lượt hiển thị rất có ý nghĩa đối với việc xây dựng mức độ nhận biết thương hiệu hoặc giúp mọi người nhận ra và làm quen với doanh nghiệp của bạn.

Càng nhận được nhiều lượt hiển thị, bạn càng có nhiều khả năng nhận được các lượt nhấp và cuộc gọi từ quảng cáo của mình. Bạn sẽ không bị tính phí cho các lượt hiển thị.

Cách hành động hoạt động

Một khách hàng có thể tương tác với quảng cáo của bạn bằng cách nhấp vào quảng cáo hoặc gọi tới số điện thoại được liệt kê trong quảng cáo của bạn. Sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn, khách hàng sẽ được đưa đến "trang đích" cho quảng cáo của bạn—thường là trang web hoặc trang Google+ của bạn. Mọi người cũng có thể nhấp vào số điện thoại trong quảng cáo của bạn để gọi cho doanh nghiệp của bạn trên thiết bị di động của họ.

Khi một hành động được thực hiện trên quảng cáo của bạn, hành động đó có thể cho biết rằng ai đó quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về doanh nghiệp của bạn. Việc xem xét số lượng hành động quảng cáo của bạn nhận được có thể giúp bạn hiểu được mức độ hấp dẫn của quảng cáo đối với khách hàng tiềm năng. Quảng cáo liên quan có nhiều khả năng nhận được lần nhấp và cuộc gọi hơn từ những người quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ bạn cung cấp.

Xem xét số lần hiển thị và hành động của khách hàng

Trong trang tổng quan Chiến dịch thông minh, bạn có thể tìm thấy số lần hiển thị và hành động của khách hàng mà quảng cáo nhận được trong thẻ tóm tắt quảng cáo. Thẻ tóm tắt quảng cáo hiển thị những thông tin sau:

 • Số lần hiển thị quảng cáo của bạn: Tần suất bất kỳ phiên bản quảng cáo nào của bạn đã hiển thị.
 • Số lần nhấp của quảng cáo: Tần suất bất kỳ phiên bản nào của quảng cáo được nhấp.
 • Số cuộc gọi đến số điện thoại của bạn (nếu báo cáo cuộc gọi được bật): Tần suất bạn đã nhận được cuộc gọi đến số chuyển tiếp Google trong bất kỳ phiên bản nào của quảng cáo. Dữ liệu này sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn đã bật báo cáo cuộc gọi trong quảng cáo.
 • Số tiền đã chi: Số tiền quảng cáo của bạn đã chi trong tháng hiện tại.
 • Cụm từ tìm kiếm: Nếu ai đó tìm kiếm một trong những cụm từ này thì quảng cáo của bạn có thể xuất hiện cạnh kết quả tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng nút "Chỉnh sửa" để vô hiệu hóa bất kỳ cụm từ nào không phù hợp với doanh nghiệp của mình.
 • Hành động trên bản đồ (nếu được bật)
 • Google Analytics (nếu được bật)

Cách xem số lượt hiển thị, lượt nhấp và cuộc gọi của khách hàng

 1. Nhấp vào Tất cả chiến dịch, sau đó nhấp vào tên chiến dịch mà bạn muốn xem dữ liệu.
 2. Cuộn trang xuống để xem các thẻ, dữ liệu, chẳng hạn như số lần hiển thị, lần nhấp, cuộc gọi và các nội dung khác.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố